Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

17.03.2007
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład publiczny: Prof. Richard Pipes, Dzisiejsza rosyjska opinia publiczna

23.06.2007
I. Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
II. Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
1. Powitanie Gości i otwarcie zebrania
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie Nagrody im. Mariana Mięsowicza
4. Wręczenie dyplomów wyróżnień autorom i wydawcom podręczników szkolnych
5. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2006/2007
6. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
7. Wykład Prof. dr. hab. Macieja Żylicza, Stres a choroby cywilizacyjne
8. Zamknięcie zebrania

17.11.2007
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład: Prof. Piotra Sztompki, Zaufanie-brakujące ogniwo polskiej transformacji
4. Dyskusja