Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

20.03.2004
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Włodzimierz Korohoda, Komórki macierzyste – fakty, nadzieje a gra interesów

19.06.2004
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Roman Pampuch, O nano/mikrotechnologiach bez emocji

20.11.2004
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego RP prof. Andrzej Mączyński, Prawa człowieka i obywatela w polskich konstytucjach 1791-1997