Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2019

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 


W STYCZNIU 2019

 

7.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Jan Widacki, Polskie lata późniejszego dyrektora Instytutu Kryminologii Cambridge - sir Leona Radzinowicza

 

8.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Mariusz Balcerek, Bitwa pod Kircholmem. Stan badań

 

9.01.2019, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Władysław Góral, Sieć astronomiczno-geodezyjna na podstawie lokalizacji kopców i budowli sakralnych Krakowa

 

9.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Alicja Kędziora, Zarządzanie kulturą – perspektywa dydaktyczna

 

9.01.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Paweł Śpiewak, redaktor Seweryn Blumsztajn, O trudnej historii i współczesności relacji polsko-żydowskich
Zaproszenie/plakat

 

10.01.2019, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Stanisław Janicki, Czy film jest rzeczywiście moją pasją?
Zaproszenie/plakat

 

10.01.2019, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Albert Boesten-Stengel, "... uno animale finto". Drawing, motion and Hellenistic painting in Leonardo's Lady with an Ermine

 

11.01.2019, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr. hab. Tadeusz Marek, Mózg w stanach krytycznych

 

14.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dyskusja wokół problematyki tzw. nowych technologii w archeologii w której udział wezmą:
1. Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, która wygłosi referat pt. Paphos Agora Project a nowe technologie
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, który wygłosi referat pt. Nowe technologie a praktyki badawcze archeologów:
przemyślenia nieoczywiste

3. Mgr Łukasz Miszk który wygłosi referat pt. Przyszłość „nowych technologii” w archeologii – próba dyskusji
Zaproszenie/plakat

 

15.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tadeusz Czekalski, Ekspozycje BunkArt w Tiranie jako przykład albańskich praktyk upamiętniania przeszłości komunistycznej

 

15.01.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Agnieszka Cieślik, Korespondenci zagraniczni prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstęp do projektu badawczego

 

16.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Józef Szykulski, Społeczności formatywne delty Rio Tambo a zagadnienie ekspansji Tiahuanaco w strefę wybrzeża Pacyfiku

 

16.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Katarzyna Jaśtal, Formy ruchu, które zdają się tworzyć słowa szczególnego języka". Taniec w twórczości Henryka Heinego

 

17.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Grzegorz Micek, Międzyorganizacyjne przepływy wiedzy w zaawansowanych działalnościach gospodarczych w Polsce.
Kontekst geograficzny i społeczny

 

18.01.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Roman Mazurkiewicz, Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary...”. Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie

 

21.01.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Paweł Kawalec, Dynamika badań naukowych w świetle pojęcia rutyny badawczej na przykładzie mikroRNA

 

22.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. dr hab. Beata Gola przedstawi referat:
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej na podstawie wybranych podręczników do przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej.
2. zespół fizyków w składzie prof. prof. Marek Zrałek, Marian Surowiec, Jacek Czakański, Jerzy Kuczyński przedstawi recenzje podręczników do klasy siódmej i ósmej:
- Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, "Fizyka z plusem", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
- Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik i Maria Nowotny-Różańska, "Spotkania z Fizyką", Wydawnictwo Nowa Era;
- Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger, Danuta Gawlik i Małgorzata Godlewska, „Fizyka. Świat fizyki”, WSiP;
- Marcin Braun, Weronika Śliwa, "To jest fizyka", Wydawnictwo Nowa Era

 

22.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
R. Zapłata, K. Stereńczak, S. Wajda, D. Bobak,
Badania dziedzictwa kulturowo-archeologicznego w ramach zadań inwentaryzacyjnych Lasów Państwowych na terenach
Karpat i Podkarpacia

 

22.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Maria Dzielska - wspomnienie wygłosi prof. Maciej Salamon

 

23.01.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Tomasz Pudłocki, Nieznane polonika kanadyjskie - William John Rose i jego archiwalna spuścizna
Zaproszenie/plakat

 

23.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Joanna Lisek, Kol isze: głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) – prezentacja nowej książki

 

24.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ oraz mgr Mariola Pawełko, Trudna droga do partnerstwa. Samowie w Szwecji i Norwegii

 

25.01.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Jak należy badać przebieg i skutki ekstremalnych opadów - 50-lecie katastrofalnego opadu w Himalajach

 

25.01.2019, godz. 13.00, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, sala 1.02 (I p.), Gronostajowa 9, Kraków
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Po co nam tęczowe myszy?
Zaproszenie

 

25.01.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Katarzyna Duda, Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej

 

25.01.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Ewa Rondio, Hyper-Kamiokande

 

28.01.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Jan Barcz, UE wobec niepraworządnego państwa członkowskiego
Zaproszenie/plakat

 

28.01.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krzysztof Stopka, Collegium Maius - niezwykłe muzeum
Zaproszenie/plakat

 

31.01.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor, Dron – przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie

 

 

W LUTYM 2019

 

6.02.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Kamila Lewandowska, Metody oparte na dowodach w naukach o sztuce – szanse zagrożenia

 

6.02.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Jan Woleński, ks. dr Jacek Prusak, Czy człowiekowi potrzebna jest wiara w Boga?
Zaproszenie/plakat

 

7.02.2019, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Piotr Piwowarczyk, W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej
Zaproszenie/plakat

 

8.02.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maria Maślanka-Soro, Sztuka Boga i jej metatekstowy charakter w Boskiej Komedii Dantego

 

14.02.2019, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Kościół św. Agnieszki w Krakowie w okresie międzywojennym

 

14.02.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM,  Zróżnicowanie cech współczesnej turystyki jako przedmiot badań geografii turyzmu

 

15.02.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Mgr Edyta Kłusakiewicz, Zróżnicowanie facjalne i geochemiczne aluwiów równiny zalewowej górnej Kamiennej (Wyżyna Kielecka)

 

16.02.2019, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
60. rocznica powrotu Skarbów Wawelskich 1959-2019
Jerzy T. Petrus (wykład)
Zaproszenie
Plakat

 

18.02.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Program:
1. Dr hab. Krzysztof Jakubiak, Metsamor (Armenia), autochtoni versus najeźdźcy
2. Jacek Hamburg, prof. dr hab. Monika Badura, Grzegorz Skrzyński, Agnieszka Kaliszewska, Rafał Bieńkowski,
Pierwsze wyniki badań terenowych oraz analiz materiału archeologicznego z obszaru Kutaisi (zachodnia Gruzja)
Zaproszenie/plakat

 

18.02.2019, godz. 12.00, sala 125 (I piętro) Budynku Jubileuszowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
przy al. Mickiewicza 24/28

Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc, dr h.c. multi, Tajemnice mleka

 

18.02.2019, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Tomasz Miller, Przyczynowość dla zjawisk nielokalnych

 

19.02.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Dominika Kaniecka, Bośnia i Hercegowina - przestrzeń wspólnoty czy podziałów? Jak uczyć (się) o Bośni i Hercegowinie w terenie

 

19.02.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kaliszewski, Ewolucja gatunku polskiego reportażu wojennego. Zarys problematyki

 

19.02.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Stypuła, Wpływ drgań komunikacyjnych na obiekty budowlane

 

19.02.2019, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, Zrozumieć Boga. Tematyka czternastu folii komentarza do Parmenidesa Platona
odkrytego na palimpseście w Turynie

 

20.02.2019, godz. 12.00, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 210, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Promocja książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdaleny Mączyńskiej
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum — Polen — Band 3: Mittelpolen
Zaproszenie/plakat

 

26.02.2019, godz. 17.00, Sala Benedyktynka, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Nieznana wojna polsko-niemiecka 1919-1921
Zaproszenie/plakat

 

27.02.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Wykład nie odbył się z powodu choroby prelegenta. Na posiedzenie zamknięte wyłącznie dla członków Komisji

 

28.02.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr hab. Jacek Izydorczyk, Telekomunikacja wczoraj i dziś
Zaproszenie/plakat

 

 

W MARCU 2019

 

1.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Tomasz Kapela, Choreografie w problemie N-ciał

 

5.03.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Marcin Przybyła, Joanna Jędrysik, Chronologia osiedla z wczesnej epoki brązu na Górze Zyndrama w Maszkowicach

 

5.03.2019, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, Bezrobocie technologiczne – fikcja czy rzeczywiste zagrożenie?

 

6.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Regina Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing w organizacji publicznej – możliwości i ograniczenia

 

6.03.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Profesor Jerzy Stelmach, Od argumentacji do manipulacji
Zaproszenie/plakat

 

11.03.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Bożena Romanowska-Dixon, Zdrowe oczy. Problemy okulistyki w XXI wieku
Zaproszenie/plakat

 

12.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UH-P, Plany obrony Krakowa wiosną 1793 r. przed armią pruską

 

13.03.2019, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Infrastruktura Naukowych Informacji Geoprzestrzennych - pespektywy rozwoju w kontekście realizacji projektu CENAGIS

 

13.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dyskusja nad badaniami judaistycznymi w Polsce w perspektywie dziejów powszechnych
Program:

 • Otwarcie obrad: prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Wiceprezes PAU; dr hab. Leszek Hońdo, Przewodniczący Komisji Historii
  i Kultury Żydów PAU
 • Prof. dr Józef Andrzej Gierowski – człowiek i dzieło, dr Andrzej K. Link-Lenczowski
 • Badania nad dziejami Żydów polskich i ich perspektywy w ujęciu J. A. Gierowskiego, prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
 • Historia Europy w badaniach J. A. Gierowskiego na tle nowych poszukiwań polskich historyków, dr Katarzyna Kuras, dr Rafał Niedziela

Zaproszenie/program

 

14.03.2019, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU oraz Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Antoni Tajduś, Stan polskiego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego

 

14.03.2019, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Kinga Blaschke, dr Michał Kurzej, Rysunki ze zbiorów Archiwum Klasztoru Jezuitów w Kłodzku

 

14.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Paweł Brzegowy, dr Sławomir Dorocki, Wpływ Ferdinanda von Richthofena  na myśl i działalność geograficzną Antoniego Rehmana

 

15.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wiesław Wydra, Nieznany drukowany przekaz „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

 

15.03.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Bogusław Dopart, Tzw. poemat słowiański w polskiej refleksji estetycznej i w praktyce literackiej
czasów oświecenia i romantyzmu

 

15.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, Jak wyniki doświadczeń uczonych badających komórki wpływają na gospodarkę,
biotechnologię i medycynę

 

16.03.2019, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU

 

18.03.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Michał Wasilewski, Jordania oczami geoarcheologa. HLC-project polskie badania w górskich rejonach At-Tafileh (południowa Jordania)
Dr inż. Andrzej Gałaś, Geologiczne aspekty w badaniach archeologicznych na stanowisku Khor Shambat, dolina Nilu, Khartum
Zaproszenie/plakat

 

18.03.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Piotr Błaszczyk, Nowa teoria nieskończoności

 

19.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Przemysław Fałowski, O statusie niektórych turcyzmów we współczesnym języku chorwackim

 

19.03.2019, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Paweł Płaneta, Krytyka obecności kapitału niemieckiego na rynku mediów w Polsce w publicystyce prasy prawicowej
Zaproszenie

 

19.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Marian Szarmach, Aristajnetos – ostatni retor sofista

 

20.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Wacław Rapak, mgr Alicja Gościewska, Kilka uwag o postrzeganiu tańca i rytmu w XX-tym wieku

 

21.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Kinga Nędza-Sikoniowska, Radziecki port Igarka – „miasto Słońca” na wiecznej zmarzlinie

 

22.03.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. Krystyna Pierzchała-Koziec, Pozytywne i negatywne aspekty suplementów diety

 

22.03.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Eemski nosorożec z Gorzowa Wielkopolskiego
Program:

 • Dr hab. Krzysztof Stefaniak, mgr Adam Kotowski
  Znalezisko wymarłego nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) w jeziornych osadach eemskich,
  profil Gorzów Wielkopolski, jego znaczenie dla paleobiologii i rozwoju wiedzy o plejstocenie Eurazji
 • Prof. dr hab. Ryszard K. Borówka
  Litologia i geochemia eemsko-vistuliańskich osadów jeziorno-bagiennych ze stanowiska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr Anna Hrynowiecka, dr Magdalena Moskal-del Hoyo
  Środowisko życia i dieta Stephanorhinus kirchbergensis

 

22.03.2019, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Aleksander Weron, Statistical testing approach for anomalous diffusion classification 

 

25.03.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Christian Davies, Britain, Europe and the Brexit Crisis
Zaproszenie/plakat

 

26.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. dr hab. Beata Gola przedstawi referat "Ekoetyka w szkolnej edukacji ekologicznej - analizy wybranych podręczników
do przyrody i biologii".
2. prof. dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek przedstawi recenzję podręczników autorstwa K. Horodeckiego i A. Ludwikowskiego
"Fizyka z plusem" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
3. dr hab. Karol Sanojca przedstawi recenzję podręcznika autorstwa Roberta Śniegockiego i Agnieszki Zielińskiej
"Wczoraj i dziś. Klasa 8, Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej" Wydawnictwa Nowa Era. 

 

26.03.2019, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr hab. inż. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor, Dron - przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie/plakat

 

27.03.2019, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Ilona Kryczek, Immunoterapia w onkologii: przeszłość, stan obecny i perspektywy
Zaproszenie/plakat

 

27.03.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. prof. nadzw. Stanisław Domoradzki, prof. Mykhailo Zarichnyi, współpraca: prof. Margaret Stawiska-Friedland
Matematyka we Lwowie w czasie II wojny światowej
Zaproszenie/plakat

 

27.03.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN
poświęcone dyskusji o nowej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym

Zaproszenie

 

28.03.2019, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Aneta Nisiobęcka, Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1950
Wprowadzenie: dr Paweł Sękowski 

 

28.03.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Paweł Rudawy, Słońce: jego natura postrzegana z Ziemi i satelitów
Zaproszenie/plakat

 

28.03.2019, godz. 17.30, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ul. Smoleńsk 9, pok. 103, I p.
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr Jakub Gołębiewski, Manekiny wirtualne i fizyczne jako pomoc edukacyjna i projektowa

 

29.03.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Adam Śmiech, Czasopismo „Horyzonty” i słowiańskie strategie endeckiej emigracji

 

29.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Grzegorz Zuzel, Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta w eksperymencie GERDA