Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2019

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 


W STYCZNIU 2019

 

7.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Jan Widacki, Polskie lata późniejszego dyrektora Instytutu Kryminologii Cambridge - sir Leona Radzinowicza

 

8.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Mariusz Balcerek, Bitwa pod Kircholmem. Stan badań

 

9.01.2019, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Władysław Góral, Sieć astronomiczno-geodezyjna na podstawie lokalizacji kopców i budowli sakralnych Krakowa

 

9.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Alicja Kędziora, Zarządzanie kulturą – perspektywa dydaktyczna

 

9.01.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Paweł Śpiewak, redaktor Seweryn Blumsztajn, O trudnej historii i współczesności relacji polsko-żydowskich
Zaproszenie/plakat

 

10.01.2019, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Stanisław Janicki, Czy film jest rzeczywiście moją pasją?
Zaproszenie/plakat

 

10.01.2019, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Albert Boesten-Stengel, "... uno animale finto". Drawing, motion and Hellenistic painting in Leonardo's Lady with an Ermine

 

11.01.2019, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr. hab. Tadeusz Marek, Mózg w stanach krytycznych

 

14.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dyskusja wokół problematyki tzw. nowych technologii w archeologii w której udział wezmą:
1. Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, która wygłosi referat pt. Paphos Agora Project a nowe technologie
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, który wygłosi referat pt. Nowe technologie a praktyki badawcze archeologów:
przemyślenia nieoczywiste

3. Mgr Łukasz Miszk który wygłosi referat pt. Przyszłość „nowych technologii” w archeologii – próba dyskusji
Zaproszenie/plakat

 

15.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tadeusz Czekalski, Ekspozycje BunkArt w Tiranie jako przykład albańskich praktyk upamiętniania przeszłości komunistycznej

 

15.01.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Agnieszka Cieślik, Korespondenci zagraniczni prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstęp do projektu badawczego

 

16.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Józef Szykulski, Społeczności formatywne delty Rio Tambo a zagadnienie ekspansji Tiahuanaco w strefę wybrzeża Pacyfiku

 

16.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Katarzyna Jaśtal, Formy ruchu, które zdają się tworzyć słowa szczególnego języka". Taniec w twórczości Henryka Heinego

 

17.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Grzegorz Micek, Międzyorganizacyjne przepływy wiedzy w zaawansowanych działalnościach gospodarczych w Polsce.
Kontekst geograficzny i społeczny

 

18.01.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Roman Mazurkiewicz, Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary...”. Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie

 

21.01.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Paweł Kawalec, Dynamika badań naukowych w świetle pojęcia rutyny badawczej na przykładzie mikroRNA

 

22.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. dr hab. Beata Gola przedstawi referat:
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej na podstawie wybranych podręczników do przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej.
2. zespół fizyków w składzie prof. prof. Marek Zrałek, Marian Surowiec, Jacek Czakański, Jerzy Kuczyński przedstawi recenzje podręczników do klasy siódmej i ósmej:
- Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, "Fizyka z plusem", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
- Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik i Maria Nowotny-Różańska, "Spotkania z Fizyką", Wydawnictwo Nowa Era;
- Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger, Danuta Gawlik i Małgorzata Godlewska, „Fizyka. Świat fizyki”, WSiP;
- Marcin Braun, Weronika Śliwa, "To jest fizyka", Wydawnictwo Nowa Era

 

22.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
R. Zapłata, K. Stereńczak, S. Wajda, D. Bobak,
Badania dziedzictwa kulturowo-archeologicznego w ramach zadań inwentaryzacyjnych Lasów Państwowych na terenach
Karpat i Podkarpacia

 

22.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Maria Dzielska - wspomnienie wygłosi prof. Maciej Salamon

 

23.01.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Tomasz Pudłocki, Nieznane polonika kanadyjskie - William John Rose i jego archiwalna spuścizna
Zaproszenie/plakat

 

23.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Joanna Lisek, Kol isze: głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) – prezentacja nowej książki

 

24.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ oraz mgr Mariola Pawełko, Trudna droga do partnerstwa. Samowie w Szwecji i Norwegii

 

25.01.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Jak należy badać przebieg i skutki ekstremalnych opadów - 50-lecie katastrofalnego opadu w Himalajach

 

25.01.2019, godz. 13.00, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, sala 1.02 (I p.), Gronostajowa 9, Kraków
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Po co nam tęczowe myszy?
Zaproszenie

 

25.01.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Katarzyna Duda, Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej

 

25.01.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Ewa Rondio, Hyper-Kamiokande

 

28.01.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Jan Barcz, UE wobec niepraworządnego państwa członkowskiego
Zaproszenie/plakat

 

28.01.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krzysztof Stopka, Collegium Maius - niezwykłe muzeum
Zaproszenie/plakat

 

31.01.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor, Dron – przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie