Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2019

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 


W STYCZNIU 2019

 

7.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Jan Widacki, Polskie lata późniejszego dyrektora Instytutu Kryminologii Cambridge - sir Leona Radzinowicza

 

8.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Mariusz Balcerek, Bitwa pod Kircholmem. Stan badań

 

9.01.2019, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. Władysław Góral, Sieć astronomiczno-geodezyjna na podstawie lokalizacji kopców i budowli sakralnych Krakowa

 

9.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Alicja Kędziora, Zarządzanie kulturą – perspektywa dydaktyczna

 

9.01.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Paweł Śpiewak, redaktor Seweryn Blumsztajn, O trudnej historii i współczesności relacji polsko-żydowskich
Zaproszenie

 

10.01.2019, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Stanisław Janicki, Czy film jest rzeczywiście moją pasją?
Zaproszenie

 

10.01.2019, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. Albert Boesten-Stengel, "... uno animale finto". Drawing, motion and Hellenistic painting in Leonardo's Lady with an Ermine

 

11.01.2019, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr. hab. Tadeusz Marek, Mózg w stanach krytycznych

 

14.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dyskusja wokół problematyki tzw. nowych technologii w archeologii w której udział wezmą:
1. Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka, która wygłosi referat pt. Paphos Agora Project a nowe technologie
2. Prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski, który wygłosi referat pt. Nowe technologie a praktyki badawcze archeologów:
przemyślenia nieoczywiste

3. Mgr Łukasz Miszk który wygłosi referat pt. Przyszłość „nowych technologii” w archeologii – próba dyskusji
Zaproszenie

 

15.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tadeusz Czekalski, Ekspozycje BunkArt w Tiranie jako przykład albańskich praktyk upamiętniania przeszłości komunistycznej

 

15.01.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Agnieszka Cieślik, Korespondenci zagraniczni prasy polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wstęp do projektu badawczego

 

16.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Józef Szykulski, Społeczności formatywne delty Rio Tambo a zagadnienie ekspansji Tiahuanaco w strefę wybrzeża Pacyfiku

 

16.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Katarzyna Jaśtal, Formy ruchu, które zdają się tworzyć słowa szczególnego języka". Taniec w twórczości Henryka Heinego

 

17.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Grzegorz Micek, Międzyorganizacyjne przepływy wiedzy w zaawansowanych działalnościach gospodarczych w Polsce.
Kontekst geograficzny i społeczny

 

18.01.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Roman Mazurkiewicz, Pełne tajemnic dary, bo w nich Bóg, Król i mary...”. Złoto, kadzidło i mirra w dawnej egzegezie

 

21.01.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Paweł Kawalec, Dynamika badań naukowych w świetle pojęcia rutyny badawczej na przykładzie mikroRNA

 

22.01.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. dr hab. Beata Gola przedstawi referat:
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej na podstawie wybranych podręczników do przyrody, biologii i edukacji wczesnoszkolnej.
2. zespół fizyków w składzie prof. prof. Marek Zrałek, Marian Surowiec, Jacek Czakański, Jerzy Kuczyński przedstawi recenzje podręczników do klasy siódmej i ósmej:
- Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, "Fizyka z plusem", Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
- Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik i Maria Nowotny-Różańska, "Spotkania z Fizyką", Wydawnictwo Nowa Era;
- Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger, Danuta Gawlik i Małgorzata Godlewska, „Fizyka. Świat fizyki”, WSiP;
- Marcin Braun, Weronika Śliwa, "To jest fizyka", Wydawnictwo Nowa Era

 

22.01.2019, godz. 11.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
R. Zapłata, K. Stereńczak, S. Wajda, D. Bobak,
Badania dziedzictwa kulturowo-archeologicznego w ramach zadań inwentaryzacyjnych Lasów Państwowych na terenach
Karpat i Podkarpacia

 

22.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Maria Dzielska - wspomnienie wygłosi prof. Maciej Salamon

 

23.01.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Tomasz Pudłocki, Nieznane polonika kanadyjskie - William John Rose i jego archiwalna spuścizna
Zaproszenie

 

23.01.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Joanna Lisek, Kol isze: głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) – prezentacja nowej książki

 

24.01.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ oraz mgr Mariola Pawełko, Trudna droga do partnerstwa. Samowie w Szwecji i Norwegii

 

25.01.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, Jak należy badać przebieg i skutki ekstremalnych opadów - 50-lecie katastrofalnego opadu w Himalajach

 

25.01.2019, godz. 13.00, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, sala 1.02 (I p.), Gronostajowa 9, Kraków
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Prof. dr hab. Alicja Józkowicz, Po co nam tęczowe myszy?
Zaproszenie

 

25.01.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Katarzyna Duda, Algorytm cyberwojny w kulturze masowej zglobalizowanego świata współczesnej antyutopii rosyjskiej

 

25.01.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. dr hab. Ewa Rondio, Hyper-Kamiokande

 

28.01.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. dr hab. Jan Barcz, UE wobec niepraworządnego państwa członkowskiego
Zaproszenie

 

28.01.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krzysztof Stopka, Collegium Maius - niezwykłe muzeum
Zaproszenie

 

31.01.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor, Dron – przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie

 

 

W LUTYM 2019

 

6.02.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Kamila Lewandowska, Metody oparte na dowodach w naukach o sztuce – szanse zagrożenia

 

6.02.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Jan Woleński, ks. dr Jacek Prusak, Czy człowiekowi potrzebna jest wiara w Boga?
Zaproszenie

 

7.02.2019, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Piotr Piwowarczyk, W imię ich matek. Historia Ireny Sendlerowej
Zaproszenie

 

8.02.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maria Maślanka-Soro, Sztuka Boga i jej metatekstowy charakter w Boskiej Komedii Dantego

 

14.02.2019, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Kościół św. Agnieszki w Krakowie w okresie międzywojennym

 

14.02.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Alina Zajadacz, prof. UAM,  Zróżnicowanie cech współczesnej turystyki jako przedmiot badań geografii turyzmu

 

15.02.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Mgr Edyta Kłusakiewicz, Zróżnicowanie facjalne i geochemiczne aluwiów równiny zalewowej górnej Kamiennej (Wyżyna Kielecka)

 

16.02.2019, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
60. rocznica powrotu Skarbów Wawelskich 1959-2019
Jerzy T. Petrus (wykład)
Zaproszenie
Plakat

 

18.02.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Program:
1. Dr hab. Krzysztof Jakubiak, Metsamor (Armenia), autochtoni versus najeźdźcy
2. Jacek Hamburg, prof. dr hab. Monika Badura, Grzegorz Skrzyński, Agnieszka Kaliszewska, Rafał Bieńkowski,
Pierwsze wyniki badań terenowych oraz analiz materiału archeologicznego z obszaru Kutaisi (zachodnia Gruzja)
Zaproszenie

 

18.02.2019, godz. 12.00, sala 125 (I piętro) Budynku Jubileuszowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
przy al. Mickiewicza 24/28

Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szulc, dr h.c. multi, Tajemnice mleka

 

18.02.2019, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Tomasz Miller, Przyczynowość dla zjawisk nielokalnych

 

19.02.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Dominika Kaniecka, Bośnia i Hercegowina - przestrzeń wspólnoty czy podziałów? Jak uczyć (się) o Bośni i Hercegowinie w terenie

 

19.02.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kaliszewski, Ewolucja gatunku polskiego reportażu wojennego. Zarys problematyki

 

19.02.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Stypuła, Wpływ drgań komunikacyjnych na obiekty budowlane

 

19.02.2019, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, Zrozumieć Boga. Tematyka czternastu folii komentarza do Parmenidesa Platona
odkrytego na palimpseście w Turynie

 

20.02.2019, godz. 12.00, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, sala 210, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Promocja książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdaleny Mączyńskiej
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum — Polen — Band 3: Mittelpolen
Zaproszenie

 

26.02.2019, godz. 17.00, Sala Benedyktynka, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Nieznana wojna polsko-niemiecka 1919-1921
Zaproszenie

 

27.02.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Wykład nie odbył się z powodu choroby prelegenta. Na posiedzenie zamknięte wyłącznie dla członków Komisji

 

28.02.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Dr hab. Jacek Izydorczyk, Telekomunikacja wczoraj i dziś
Zaproszenie

 

 

W MARCU 2019

 

1.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Tomasz Kapela, Choreografie w problemie N-ciał

 

5.03.2019, godz. 11.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Marcin Przybyła, Joanna Jędrysik, Chronologia osiedla z wczesnej epoki brązu na Górze Zyndrama w Maszkowicach

 

5.03.2019, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, Bezrobocie technologiczne – fikcja czy rzeczywiste zagrożenie?

 

6.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Regina Lenart-Gansiniec, Crowdsourcing w organizacji publicznej – możliwości i ograniczenia

 

6.03.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Profesor Jerzy Stelmach, Od argumentacji do manipulacji
Zaproszenie

 

11.03.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Bożena Romanowska-Dixon, Zdrowe oczy. Problemy okulistyki w XXI wieku
Zaproszenie

 

12.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UH-P, Plany obrony Krakowa wiosną 1793 r. przed armią pruską

 

13.03.2019, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, Infrastruktura Naukowych Informacji Geoprzestrzennych - pespektywy rozwoju w kontekście realizacji projektu CENAGIS

 

13.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dyskusja nad badaniami judaistycznymi w Polsce w perspektywie dziejów powszechnych
Program:

 • Otwarcie obrad: prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Wiceprezes PAU; dr hab. Leszek Hońdo, Przewodniczący Komisji Historii
  i Kultury Żydów PAU
 • Prof. dr Józef Andrzej Gierowski – człowiek i dzieło, dr Andrzej K. Link-Lenczowski
 • Badania nad dziejami Żydów polskich i ich perspektywy w ujęciu J. A. Gierowskiego, prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
 • Historia Europy w badaniach J. A. Gierowskiego na tle nowych poszukiwań polskich historyków, dr Katarzyna Kuras, dr Rafał Niedziela

Zaproszenie/program

 

14.03.2019, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU oraz Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Antoni Tajduś, Stan polskiego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego

 

14.03.2019, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Kinga Blaschke, dr Michał Kurzej, Rysunki ze zbiorów Archiwum Klasztoru Jezuitów w Kłodzku

 

14.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Paweł Brzegowy, dr Sławomir Dorocki, Wpływ Ferdinanda von Richthofena  na myśl i działalność geograficzną Antoniego Rehmana

 

15.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wiesław Wydra, Nieznany drukowany przekaz „Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią”

 

15.03.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Bogusław Dopart, Tzw. poemat słowiański w polskiej refleksji estetycznej i w praktyce literackiej
czasów oświecenia i romantyzmu

 

15.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda, Jak wyniki doświadczeń uczonych badających komórki wpływają na gospodarkę,
biotechnologię i medycynę

 

16.03.2019, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie PAU

 

18.03.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Michał Wasilewski, Jordania oczami geoarcheologa. HLC-project polskie badania w górskich rejonach At-Tafileh (południowa Jordania)
Dr inż. Andrzej Gałaś, Geologiczne aspekty w badaniach archeologicznych na stanowisku Khor Shambat, dolina Nilu, Khartum
Zaproszenie

 

18.03.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Piotr Błaszczyk, Nowa teoria nieskończoności

 

19.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Przemysław Fałowski, O statusie niektórych turcyzmów we współczesnym języku chorwackim

 

19.03.2019, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Paweł Płaneta, Krytyka obecności kapitału niemieckiego na rynku mediów w Polsce w publicystyce prasy prawicowej
Zaproszenie

 

19.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Marian Szarmach, Aristajnetos – ostatni retor sofista

 

20.03.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Wacław Rapak, mgr Alicja Gościewska, Kilka uwag o postrzeganiu tańca i rytmu w XX-tym wieku

 

21.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Kinga Nędza-Sikoniowska, Radziecki port Igarka – „miasto Słońca” na wiecznej zmarzlinie

 

22.03.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. Krystyna Pierzchała-Koziec, Pozytywne i negatywne aspekty suplementów diety

 

22.03.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Eemski nosorożec z Gorzowa Wielkopolskiego
Program:

 • Dr hab. Krzysztof Stefaniak, mgr Adam Kotowski
  Znalezisko wymarłego nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jäger, 1839) w jeziornych osadach eemskich,
  profil Gorzów Wielkopolski, jego znaczenie dla paleobiologii i rozwoju wiedzy o plejstocenie Eurazji
 • Prof. dr hab. Ryszard K. Borówka
  Litologia i geochemia eemsko-vistuliańskich osadów jeziorno-bagiennych ze stanowiska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, dr Anna Hrynowiecka, dr Magdalena Moskal-del Hoyo
  Środowisko życia i dieta Stephanorhinus kirchbergensis

 

22.03.2019, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Aleksander Weron, Statistical testing approach for anomalous diffusion classification 

 

25.03.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Christian Davies, Britain, Europe and the Brexit Crisis
Zaproszenie

 

26.03.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. dr hab. Beata Gola przedstawi referat "Ekoetyka w szkolnej edukacji ekologicznej - analizy wybranych podręczników
do przyrody i biologii".
2. prof. dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek przedstawi recenzję podręczników autorstwa K. Horodeckiego i A. Ludwikowskiego
"Fizyka z plusem" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
3. dr hab. Karol Sanojca przedstawi recenzję podręcznika autorstwa Roberta Śniegockiego i Agnieszki Zielińskiej
"Wczoraj i dziś. Klasa 8, Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej" Wydawnictwa Nowa Era. 

 

26.03.2019, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Dr hab. inż. Marek Marcisz, dr Łukasz Gawor, Dron - przyjaciel czy wróg?
Zaproszenie

 

27.03.2019, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Ilona Kryczek, Immunoterapia w onkologii: przeszłość, stan obecny i perspektywy
Zaproszenie

 

27.03.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. prof. nadzw. Stanisław Domoradzki, prof. Mykhailo Zarichnyi, współpraca: prof. Margaret Stawiska-Friedland
Matematyka we Lwowie w czasie II wojny światowej
Zaproszenie

 

27.03.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN
poświęcone dyskusji o nowej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym

Zaproszenie

 

28.03.2019, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Aneta Nisiobęcka, Z Lens do Wałbrzycha. Powrót Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1950
Wprowadzenie: dr Paweł Sękowski 

 

28.03.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Paweł Rudawy, Słońce: jego natura postrzegana z Ziemi i satelitów
Zaproszenie

 

28.03.2019, godz. 17.30, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ul. Smoleńsk 9, pok. 103, I p.
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr Jakub Gołębiewski, Manekiny wirtualne i fizyczne jako pomoc edukacyjna i projektowa

 

29.03.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Adam Śmiech, Czasopismo „Horyzonty” i słowiańskie strategie endeckiej emigracji

 

29.03.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Grzegorz Zuzel, Poszukiwanie podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta w eksperymencie GERDA

 

 

W KWIETNIU 2019

 

3.04.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Mgr Piotr Karocki, Cóż to jest życie (człowiek)? – kulturalnie

 

3.04.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Generał Mieczysław Bieniek i red. Wojciech Cegielski, Człowiek na wojnie
Zaproszenie

 

4-5.04.2019, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Konferencja  Romantic Interactions
Plakat konferencji
Strona internetowa

 

8.04.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Eugeniusz Szumakowicz, Dziedzictwo Leonarda da Vinci
Zaproszenie

 

9.04.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Przemysław Gawron, Reformy wojskowe Władysława IV - pytania i wątpliwości?

 

9.04.2019, godz. 13.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu
Zaproszenie

 

10.04.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Joanna Bar, prof. UP, Rękopisy Jana Czekanowskiego w świetle współczesnych badań afrykanistycznych

 

11.04.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Józef Pociecha, Profesor Juliusz Leo – naukowiec samorządowiec, polityk oraz jego poglądy ekonomiczno-polityczne

 

11.04.2019, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Andrzej Szczerski, Geografie modernizmu - Gdynia i Tel-Awiw

 

11.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łajczak, dr Roksana Zarychta, Zmiany w topografii centrum Krakowa (od średniowiecza)
w świetle zaawansowanych narzędzi geostatystycznych

 

11.04.2019, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, Technologiczne pozyskiwanie drewna i jego skutki w stosunku do środowiska leśnego

 

12.04.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Motywy antyczne w poezji ks. Janusza St. Pasierba

 

12.04.2019, godz. 12.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. Wojciech Wysota, Katastrofalne powodzie lodowcowe w południowym sektorze ostatniego lądolodu skandynawskiego:
zapis geomorfologiczny i implikacje paleogeograficzne

 

15.04.2019, godz. 11.00, sala 210, II piętro gmachu Instytutu Archeologii UJ, ul. Gołębia 11
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
1. Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz,
Czy twórcy Starożytnego Egiptu przybyli z pustyni?
2. Dr hab. Jacek Kabaciński, dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny, prof. Christopher Hill, prof. Joel D. Irish, Jakub Mugaj,
Hebat Allah Ibrahim, Joanna Jędrysik, Robert Kenig,
Badania nad osadnictwem neolitycznym w Gebel Ramlah, Egipska Pustynia Zachodnia
Zaproszenie

 

16.04.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Adam Bobryk, Położenie mniejszości polskiej w Republice Litewskiej w świetle zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. W 25 lecie normalizacji stosunków dyplomatycznych

 

16.04.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Piotr Włodarczak, Zdzisław Bełka, Maja Krzewińska,
„Co mówią kości” – szczątki ludności kultury ceramiki sznurowej w rejonie podkarpackim w świetle interdyscyplinarnych studiów

 

16.04.2019, godz. 16.00, Wydział EAIiIB AGH, al. Mickiewicza 30, pawilon B1, I piętro, sala H24
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Tomasz Szmuc, Polska energetyka. Zagrożenia i szanse
Zaproszenie

 

17.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Ewa Stala, Tango – zjawisko kulturowe, literackie, językowe

 

23.04.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1) Ocena podręcznika To jest fizyka, autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy.  
Referują: Prof. Marek Zrałek i Dr Jerzy Kuczyński.
2) Ocena podręcznika Historia do klasy 7, autorstwa Zofii Bentkowskiej-Sztonyk, Małgorzaty Jastrzębskiej,
Edyty Wach i Jarosława Żurawskiego (Wiking 2017)
oraz ocena podręcznika Historia do klasy 8 autorstwa Małgorzaty Jastrzębskiej oraz Jarosława Żurawskiego (Wiking 2018).
Referują Prof. Andrzej Essen i Prof. Andrzej Kastory

 

23.04.2019, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Lech Majewski, Ukryty język symboli w sztuce
Zaproszenie

 

23.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Adrian Szopa, Wizerunek barbarzyńców w panegirykach łacińskich okresu późnej starożytności (IV–V w.)

 

24.04.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Paweł Brzegowy, Lwowska szkoła geograficzna Antoniego Rehmana
Zaproszenie

 

25.04.2019, godz. 15.00, sala nr 9, II piętro, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Mgr Karolina Olszowska, Polacy w Republice Turcji 1923–1952

 

25.04.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Andrzej Jasiński, Duchowość muzyki
Zaproszenie

 

26.04.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Pierwiastek słowiański rosyjskiego konserwatyzmu

 

 

W MAJU 2019

 

8.05.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Jerzy Łysiński, Problemy w badaniach efektywności instytucji artystycznych

 

8.05.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Bogdan de Barbaro, ks. Jacek Prusak, Konrad Szołajski, Opętanie czy dysocjacja
Zaproszenie

 

9.05.2019, godz. 9.15, sala „U Samurajów” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1
Konferencja  Leonardo da Vinci – w pięćsetlecie śmierci
Zaproszenie
Plakat

 

9.05.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Ryszard Szewczyk, Ekonomia personalistyczna jako teoria opozycyjna wobec ekonomii głównego nurtu

 

9.05.2019, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Sławomir Skrzyniarz, Uwagi o funkcji i genezie przedstawień posągów pogańskich w miniaturach Menologionu Bazylego II

 

10.05.2019, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Włodzisław Duch, Sztuczna inteligencja i technologie neurokognitywne

 

13-14.05.2019, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  15 lat Polski w Unii Europejskiej
Wymagana jest rejestracja (zob. strona konferencji)
Plakat konferencji
Ulotka z programem
Strona konferencji

 

13.05.2019, godz. 11.30, sala 210 gmachu Instytutu Archeologii UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Program:
1. Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk, Wykopaliska Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Jordanii: Beit Ras i Khirbat es-Sar
2. Dr Mariusz Burdajewicz, Produkcja szkła i jego dystrybucja w Jordanii na podstawie wykopalisk w Beit Ras i Khirbat es-Sar

 

14.05.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Andrzej Gliwa, Hybrydowa postać "maniery wojny tatarskiej" w XVII wieku

 

14.05.2019, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Spór o chronologię i przynależność etniczną koczowników pochowanych w IX?–X w.
w Przemyślu oraz w Haliczu-Kryłosie

 

14.05.2019, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Krzysztof Bielawski, Oczyszczenie przez ogień w greckiej tradycji religijnej

 

15.05.2019, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Lekarskiego, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Przyrodniczego
Prof. dr hab. med. Adam Torbicki, Tajemnice krążenia płucnego – kliniczna i naukowa fascynacja

 

15.05.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Stanisław Jasionowicz, Co tańczy? Symbole i metafory "tańca wiatru" w poezji i w sztukach wizualnych

 

16.05.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Ireneusz Malik, dr Małgorzata Wistuba, Ruchy masowe w górach wysokich Syczuanu (Chiny)
– uwarunkowania i skutki społeczno-gospodarcze

 

17.05.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Filologicznego i Historyczno-Filozoficznego
Prof. Wojciech Ligęza, „I zacznę się znowu”. O przemianach poezji Kazimierza Wierzyńskiego

 

17.05.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech, Ochrona bioróżnorodności owadów – piękna idea, smutna rzeczywistość

 

20.05.2019, godz. 9.00, Collegium Maius UJ, sala M. Bobrzyńskiego, ul. Jagiellońska 15, Kraków
Seminarium naukowe  Społeczne obciążenia własności prywatnej – filozofia i prawo
Rejestracja

Program

 

20-24.05.2019, gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17
3rd Conference  World of Gravettian Hunters
Strona internetowa

 

20.05.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr hab. Sebastian Szybka, Pierwszy obraz czarnej dziury

 

20.05.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Janusz Kruk, „Kład” sprzed pięciu tysięcy lat (Rysunki najstarszego pojazdu świata odkryto w okolicach Krakowa)
Zaproszenie

 

21.05.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr. Roselyn Chenu, Wspomnienia ze współpracy Kongresu Wolności Kultury z polskimi opozycjonistami w okresie zimnej wojny

 

21.05.2019, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Grzegorz Ptaszek, Dominacja korporacji nowomedialnych w sieciach komunikacyjnych. Czwarta czy piąta władza?

 

21.05.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zastosowań Matematyki OK-PTM
Prof. dr hab. Jerzy Klamka, Sterowalność układów dynamicznych
Zaproszenie

 

21.05.2019, godz. 17.30, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski i dr hab. inż. Paweł Kiełbasa,
Ergonomiczne aspekty projektowania interfejsu do automatu skaryfikującego nasiona dębu

 

22.05.2019, godz. 12.00, Pałac Staszica, sala A27 (Instytut Historii Nauki PAN), ul. Nowy Świat 72 w Warszawie
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU i Instytutu Historii Nauki PAN
Prof. André Goddu, The Solitary Networker, the Circles Around Copernicus
Zaproszenie

 

23.05.2019, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Paweł Sękowski, Od Polaków we Francji do Francuzów polskiego pochodzenia - integracja imigrantów polskich, 1939-1949

 

24.05.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Maria Łanczont, prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Beata Hołub, prof. dr hab. Maryna Komar, dr hab. Przemysław Mroczek,
mgr Karol Standzikowski, prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, mgr Anna Kraszewska, dr Magda Cieśla, mgr Jakub Skłucki,
Allerödzkie obozowisko w przełomie Białki koło Obłazowej Skały: archeologia, obraz paleośrodowiska

 

24.05.2019, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Dorota Gil, Wspólne i odrębne przestrzenie serbsko-czarnogórskiej kulturosfery

 

28.05.2019, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych – diagnozy, praktyki i rekomendacje
|  Zaproszenie  |  Plakat  |  Program  |  O konferencji  |  Strona internetowa  |

 

28.05.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Doktor Jerzy Szczepański przedstawi ocenę następujących podręczników:
1. Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka. Matematyka wokół nas, kl. 7, WSiP 2017
2. Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Matematyka wokół nas kl. 8, WSiP 2018

 

30.05.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Magdalena Żmudzińska-Nowak, Meandry dziedzictwa architektury: konteksty i interpretacje
Zaproszenie

 

30.05.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Anna Jankowska, Gandyjski konsumpcjonizm i moda ślubna w Indiach

 

31.05.2019, godz. 10.30, Sala 1.35 Rady Wydziału Technologii Żywności, ul. Balicka 122, Kraków
Seminarium Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
oraz Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Program:
1. Maria Victoria Sarris - University of Navarra (Pampeluna, Hiszpania), “Foal meat as a sustainable and healthy food. Sensory evaluation and consumers preferences of foal meat”
2. Władysław Migdał – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, „Wędzone produkty tradycyjne z surowców od rodzimych ras zwierząt gospodarskich”

 

31.05.2019, godz. 13.00, sala 1.02. Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
Posiedzenie naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Prof. dr hab. Robert Hasterok, Modelowe trawy w analizie cytomolekularnej roślinnego genomu jądrowego
- współczesne możliwości i wyzwania

 

 

W CZERWCU 2019

 

3.06.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM, Przedawnienia w prawie administracyjnym

 

5.06.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w drugiej połowie XVI wieku

 

5.06.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Adam Zagajewski, O poezji i wolności
Zaproszenie

 

5.06.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Wacław Rapak, Henri Michaux: "Ruchy - Znaki - Taniec

 

6.06.2019, godz. 17.30, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr sztuki Lech Kolasiński Dotykowe materiały dydaktyczne dla osób niedowidzących i niewidomych
na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

10.06.2019, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 - posiedzenie zostało ODWOŁANE
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU i Konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie
Dr Miro Kovać, Cele chorwackiej polityki zagranicznej w Unii Europejskiej

 

10.06.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Maria Anna Potocka, Czemu służy sztuka?

 

12.06.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Jan Machnik, dr Paweł Jarosz, Próba rekonstrukcji niektórych wydarzeń w III tysiącleciu przed Chr.
na północnym przedpolu Karpat

 

12.06.2018, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Krzysztof Ostafin, Delimitacja historycznych jednostek terytorialnych i administracyjnych w kontekście geoportalu Galicji
i Śląska Austriackiego (połowa XIX w. – początek XX w)

 

12.06.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD, Czy istniała druga warszawska szkoła matematyczna?

 

13.06.2019, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Inga Walc, Aleksandra Chodźki decyzja o emigracji w kontekście relacji z Adamem Mickiewiczem

 

13.06.2019, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Agnieszka Gronek, Zabytki cerkiewne w kręgu zainteresowań c.k. konserwatora Galicji Wschodniej Mieczysława Potockiego

 

13.06.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 - posiedzenie zostało ODWOŁANE
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Marek Krąpiec, Dendrologia a skład izotopowy drzew

 

14.06.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, Dawny portret polski jako zwierciadło życia społecznego i indywidualnego

 

14.06.2019, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Stanisław Jadach, European Strategy for Particle Physics

 

17.06.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. prof. Robert Woźniak, Nauki empiryczne z perspektywy teologii

 

18.06.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Roman Kochnowski, Austria jako mocarstwo morskie 1378-1918

 

18.06.2019, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek, Terapeutyczne działanie tragedii greckiej. Eurypides
Zaproszenie

 

26.06.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Łukasz Smyrski, Krajobraz w refleksji antropologicznej

 

27.06.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Anna Cegieła, Język w dobie polskiej wojny kulturowej
Zaproszenie

 

28.06.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Józef Kuffel, Ethos słowianoznawcy w myśli i działalności naukowej Ryszarda Łużnego

 

 

WE WRZEŚNIU 2019

 

12.09.2019, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku
oraz powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Polska roku 1989 i 30 lat później
Plakat

 

17-18.09.2019, Kraków
XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Generalizacja map w technologii cyfrowej
17.09.2019 - Polska Akademia Umiejętności, Duża Aula, ul. Sławkowska 17
18.09.2019 - Akademia Górniczo-Hutnicza, Budynek C-4, WGGiŚ, sala 301 III p.
O konferencji
Strona konferencji
Program

 

18.09.2019, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Zastosowania peptydów w badaniach procesów epigenetycznych
Zaproszenie

 

19-21.09.2019, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Dickstein Forum
Zaproszenie
Program
Plakat

 

24.09.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Dr. Anna Dziedzicka oceni podręcznik: Marek Guzik, Biologia na czasie 1. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2018
2. Prof. dr hab. Barbara Płytycz przedstawi propozycję przeprowadzenia debaty o systemie edukacji w Polsce
3. Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska przedstawi komunikat: „Kilka uwag na temat Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi”

 

26.09.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Michał Witt, Czy geny wpływają na muzykę?
Zaproszenie

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2019

 

2.10.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Justyna Maciąg, Kultura Lean w szkołach wyższych – w kierunku budowania kultury nieustannego doskonalenia

 

4.10.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Jerzy R. Starzyk, Owady ksylofagiczne uszkadzające konstrukcje drewniane i wyroby z drewna

 

7.10.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, Normatywizacyjny paradygmat objaśniania zjawiska władzy

 

9.10.2019, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17 - posiedzenie zostało ODWOŁANE
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Czy von E. Sydova rafa generalizacji kartograficznej jest przydatna w cyfrowej generalizacji

 

9.10.2019, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
W stulecie Sejmu Ustawodawczego RP 1919–2019
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie
Plakat

 

9.10.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
„HUMAN WEEK”- I Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego (więcej)
Spotkanie z Jurkiem Owsiakiem
Zaproszenie

 

9.10.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Artur Markowski, Po co i jak badać pogromy Żydów w XIX wieku

 

10.10.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Karolina Mroziewicz, Nowożytne poczty władców Polski, Czech i Węgier w rękach czytelników. Od gloss po Chronologie Collée

 

11-12.10.2019, gmach PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa konferencja naukowa
Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich
O konferencji
Program

 

14.10.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr hab. Jarosław Bodzek i mgr Barbara Zając, Znaleziska monetarne z Agory Nea Pafos z lat 2011-2015

 

14.10.2019, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr inż. Grzegorz Siudem, Jak zmierzyć naukę?

 

15.10.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tadeusz Kopyś, Wschód w polityce zagranicznej Węgier po 1945 roku

 

15.10.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Wojciech Krawczuk, prof. UJ, Rola militarna szwedzkich i fińskich stronników króla Zygmunta III

 

15.10.2019, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr Magdalena Ślawka, Model świadomości gatunkowej - mediolingwistyczne badania nad dziennikarzami prasowymi 

 

15.10.2019, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza, jako efektywna metoda poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych

 

16-17.10.2019, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania
Organizator: Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

O konferencji
Komunikat
Program

 

16.10.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, PhDr., PhD. Marián Soják Marián, Jaskinia Huciva w Tatrach. „Siedziba człowieka epoki lodowej”

 

17.10.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Marek Krąpiec, Dendrologia a skład izotopowy drzew

 

18.10.2019, godz. 10.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa w 110. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU
Plakat/zaproszenie

 

18.10.2019, godz. 12.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. Adam Nadachowski, prof. Paweł Valde-Nowak,
Przemiany zespołów fauny kręgowców i aktywność paleolitycznych populacji ludzkich
– rekonstrukcja środowiska przy końcu pleniglacjału (GS-2a) i na początku późnego glacjału (GI-1e) na Podhalu

 

21.10.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Marcin Galent, Spójność społeczna a procesy dywergencji w dzisiejszej Unii Europejskiej

 

21.10.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Andrzej Napiórkowski OSPPE, Pomiędzy niebem i ziemią: Skałka i jej wiele wymiarów
Zaproszenie

 

22.10.2019, godz. 10.30, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Konferencja Instytutu Farmakologii PAN
Wspomnienie o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii
Zaproszenie/program

 

22.10.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Doktor Jerzy Szczepański przedstawi ocenę następujących podręczników:
1. Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, Matematyka wokół nas, kl. 7, WSiP 2017
2. Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Matematyka wokół nas, kl. 8, WSiP 2018

 

22.10.2019, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Ks. dr hab. Janusz Lewandowicz, Życie monastyczne przełomu VI i VII w. - Grzegorz Wielki wobec ustawodawstwa Justyniana

 

23.10.2019, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  KRAKÓW w IX–XIII wieku
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego
Zaproszenie / program
Plakat

 

23.10.2019, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr hab. Michał Olszewski, Immunoterapia w chorobach zakaźnych
Zaproszenie

 

23.10.2019, godz. 16.15, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. inż. Radosław Tarkowski, Polscy przyrodnicy: Konstanty Jelski, Jan Sztolcman oraz Jan Kalinowski i ich wkład w badania przyrodnicze Peru w drugiej połowie XIX wieku
Zaproszenie

 

24.10.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Kazimierz Górka, Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie

 

24.10.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Zbigniew Stawrowski, Zderzenie cywilizacji czy wojna domowa
Zaproszenie

 

24.10.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Refleksje biologa o systemie edukacji w Polsce: zaproszenie do dyskusji

 

25.10.2019, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Marek Kuś, Czy każdy układ kwantowy ma jednoznaczną granicę klasyczną?

 

28.10.2019, godz. 17.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
NIEZWYKŁY DAR
25 lat kolekcji Lanckorońskich w Polsce
Zaproszenie

 

 

W LISTOPADZIE 2019

 

5–6.11.2019, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata
w stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem

 

6.11.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Jerzy Bralczyk, Prawda i kłamstwo w języku
Zaproszenie

 

7-8.11.2019, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Konferencja naukowa
Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
Anons konferencyjny
Plakat / program

 

7.11.2019, godz. 16.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Marek Zając, Pamięć dla dobra
Zaproszenie

 

12.11.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Piotr Kołakowski, Aktywność sowieckich służb specjalnych na ziemiach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym

 

13.11.2019, godz. 13.30, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Czy von E. Sydova rafa generalizacji kartograficznej jest przydatna w cyfrowej generalizacji

 

13.11.2018, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ, Kilka uwaga o przylgnięciu (ittiṣāl) do sprawy Bożej (amr ilāhī) w Kitāb al-Chazarī Jehudy Ha-Lewiego

 

14.11.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Ignacy Jakubczyk i mgr Monika Sasor, Uwagi w związku z badaniami konserwatorskimi w katedrze krakowskiej w latach 2014-2018

 

14.11.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Lidar w teorii i praktyce

 

15-16.11.2019, Kraków
Międzynarodowa konferencja
Problemy kodyfikacji w 100-lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP
Strona konferencji: www.problemykodyfikacji.pau.krakow.pl / www.challengesofcodification.pau.krakow.pl
Zaproszenie / program

 

16.11.2019, godz. 11.00, Duża Aula PAU
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności

 

18.11.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Dorota Gorzelany, Archeologia dla historii sztuki. Antyczne motywy w twórczości Henryka Siemiradzkiego (1843–1902)

 

18.11.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr hab. Paweł Kubicki, Procesy europeizacji polskich miast
Zaproszenie

 

18.11.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krzysztof Pawlak, Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
Zaproszenie

 

19.11.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tomasz Graff, Konflikt Uniwersytetu Krakowskiego z jezuitami o szkolnictwo (do 1633)

 

19.11.2019, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, główne wejście do budynku C5, sala 109, I piętro
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Janusz S. Szmyd, Development of High Efficiency Technologies for Reinforcing Energy Security
Zaproszenie

 

19.11.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab Leszek Korporowicz, prof. UJ, Idee jagiellońskie wobec wyzwań współczesności

 

19.11.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Mgr Paweł Zawora-Skabiczewski, Drachma Trajana - centralizacja czy unifikacja

 

20-21.11.2019, Białystok
II Międzynarodowa konferencja z cyklu „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”
Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera
Piśmiennictwo - Historia - Etnografia - Ethos ziemiański - Język

Program

 

20.11.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Spotkanie z Profesorem Andrzejem Borowskim,

tłumaczem Książki o dworzaninie Baltazara Castiglione,
poświęcone zagadnieniu
HOMO POLITICUS jako dzieło sztuki
Zaproszenie

 

20.11.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Adam Daniel Rotfeld, Między ładem a bezładem
Zaproszenie

 

20.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Język jak taniec, językoznawcy jak choreolodzy, twórcy jak choreografowie, my jak tancerze

 

22.11.2019, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Stefan Kiedroń, Czy Złoty Wiek trwa 100 lat? Niderlandy i inne przykłady

 

22.11.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Dr hab. Prof. UJ Marcin Przybyła, Kontrowersja „natura czy kultura” z perspektywy badań archeologicznych

 

22.11.2019, godz. 11.00, sala nr 119, za Dużą Aulą PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Józef Walczyk, dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PIMR, dr hab. Paweł Tylek, prof. UR.,
Automat do przedsiewnej skaryfikacji żołędzi w leśnych szkółkach kontenerowych

 

22.11.2019, sala 1.02, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, Gronostajowa 9, Kraków
Sympozjum Komisji Biologii Rozwoju PAU
Postępy w biologii rozwoju roślin i zwierząt – bieżące problemy badawcze członków Komisji Biologii Rozwoju PAU
Zaproszenie / program 

 

22-23.11.2019, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
VI (XXXIII) Sympozjum pn. Ergonomia wobec idei sztucznej inteligencji
O sympozjum

 

26.11.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Dr Ewa Odrowąż i dr hab. Elżbieta Szostak ocenią podręcznik:
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019;
2. Dr hab. Elżbieta Szostak, dr Ewa Odrowąż ocenią podręcznik:
Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna.
Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019;
3. Dr Anna Kolasa oceni podręcznik:
Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Chemia. Ciekawa chemia. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. 8,
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

 

27.11.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK, Isaac Newton jako inżynier. Zainteresowania techniczne i wynalazki autora Principiów
Zaproszenie

 

28.11.2019, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Magdalena Banaszkiewicz, Interpretacja pokastroficznego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia
w oparciu o doświadczenia wizualne

 

28.11.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Antoni Barciak, Śląsk – region między Polską, Czechami i Niemcami
Zaproszenie

 

29-30.11.2019, Kraków
III Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość”
29.11 - Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17

30.11 - Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego, ul. dr. J. Babińskiego 29
O konferencji
Plakat konferencji
Strona internetowa

 

29.11.2019, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Magdalena Dyras, prof. UJ, Pamięć „mniejszościowa” i pokaleczona w najnowszej literaturze chorwackiej (na przykładach prozy Slobodana Šnajdera, Ludwiga Bauera i Ivany Šojat Kuči)

 

 

W GRUDNIU 2019

 

2.12.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr Wojciech Ciszewski, Zasada neutralności światopoglądowej państwa

 

4.12.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Ewa Kocój, prof. UJ, Mapowanie dziedzictwa kulturowego miasta Krakowa – wstępny raport z badań pilotażowych (2019)

 

4.12.2019, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Aleksander Doba, Podróże ekstremalne
Zaproszenie

 

6.12.2019, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Paweł Oświęcimka, Dynamika multifraktali finansowych

 

9.12.2019, godz. 16.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr Przemysław Tacik, Prawa człowieka jako mechanizm integracji europejskiej: przyszłość i wyzwania?
Zaproszenie

 

9.12.2019, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krystyna Czekońska, Słodko-gorzki temat, czyli dlaczego znikają pszczoły
Zaproszenie

 

10.12.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Aleksander Woźny, 17 wrzesień 1939 r. - "zaskoczenie" agresją?

 

10.12.2019, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Promocja publikacji
Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409
Więcej
Zaproszenie
Plakat

 

10.12.2019, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wybory i głosowanie z punktu widzenia fizyka
Zaproszenie

 

10.12.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD, „Pigmeje” w humanistyce i polityce – rzeczywistość z dużą dozą mitu

 

11.12.2019, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. Stefan Skiba, Gleby Pogórza i Przedgórza Karpackiego – Polska i Ukraina

 

11.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. Marcin Wodziński, Stare pytania, nowe metody. O współczesnym badaniu chasydyzmu
Zaproszenie

 

11.12.2019, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Piotr Trzepacz, Graffiti futbolowe jako informacja geograficzna. Metodyczne wyzwania badania markerów terytorialnych

 

12.12.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Dr hab. Marek A. Dąbrowski, prof. UEK, Globalny cykl finansowy jako ograniczenie niezależności polityki pieniężnej
w krajach na średnim poziomie rozwoju

 

12.12.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Wanda Baer-Dubowska, Środowisko i rak – jak się mu przeciwstawiać
Zaproszenie

 

12.12.2019, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, Wniebowzięcie Matki Boskiej na wozie tryumfalnym. Przyczynek do ikonografii maryjnej
i dziejów historii sztuki

 

12.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Robert Pawlusiński, Finansowe aspekty funkcjonowania parków narodowych w Polsce

 

12.12.2019, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
mgr Katarzyna Kukułka oraz mgr Katarzyna Ogińska-Bruchal,
Jak projektować boty? Badanie doświadczenia użytkownika - nowa odsłona ergonomii

 

13.12.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Brożek, Gleby różnorodnej roślinności leśnej w warunkach zbliżonych do naturalnych
na Nizinach i Wyżynach Polski

 

16.12.2019, godz. 11.00, sala 2.123 Collegium Historicum UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
1. dr Inga Głuszek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Histria i Nikonion – kolonie greckie
na północno-zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego, charakterystyka znalezisk ceramiki stołowej

2. dr Andrzej Ćwiek (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polska Misja Archeologiczna
w Szejch Abd el-Gurna (Egipt). Archeologia ekstremalna

3. dr Michał Krueger (Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Przełom epok brązu i żelaza
w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego

 

16.12.2019, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr hab. Marcin Gorazda, Klasyczna i ekologiczna racjonalność w ekonomii

 

17.12.2019, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Płaneta, "In Foreign Lands…Ruthless Slaughter by Bashi-Bazouks". Amerykańska prasa o osmańskim okrucieństwie na Bałkanach w drugiej połowie XIX wieku

 

17.12.2019, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Wojciech Kajtoch, prof. UJ, Ilościowa leksykalna analiza zawartości na tle innych metod badania języka prasy

 

17.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Inspiracje antyczne w poezji Kazimierza Wierzyńskiego (w 50. rocznicę śmierci)

 

18.12.2019, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Krzysztof Duda, Prof. Tadeusz Wilczyński (1888-1981) – lwowski botanik, fotografik i kolekcjoner

 

18.12.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Agnieszka Romanowska, Taniec ze słów? Potencjał teatralny sceny balu u Kapuletów w Romeo i Julii Szekspira

 

19.12.2019, godz. 15.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Wojciech Doliński, Komunikacyjne granice doświadczenia jednostki i wspólnoty w warunkach zagrożenia.
Socjologiczny powrót po latach do perspektywy uczestników powodzi z 1997 roku

 

19.12.2019, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Michalina Petelska, Imigracja z ziem polskich XIX - XXI wieku w działalności wystawienniczej, edukacyjnej
i wydawniczej muzeów Norwegii i Szwecji

 

20.12.2019, godz. 12.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec, mgr Krzysztof Buczek, dr inż. Katarzyna Korzeń,
dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, dr inż. Joanna Barniak, dr hab. Monika Niska, dr hab. Renata Stachowicz-Rybka,
dr hab. Andrzej Obidowicz, dr hab. Agata Wojtal, prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, dr Magdalena Fiłoc,
dr hab. inż. Jan Urban, dr hab. Agnieszka Pociecha
Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska w holocenie na podstawie badań  dendrochronologicznych subfosylnego drewna
i analizy wieloczynnikowej osadów torfowisk z obszaru północnej i południowej Polski

 

20.12.2019, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Magdalena Pytlak, Kiedy marginalne staje się kluczowym. Pojęcie "nieprzekładalność" w kontekście najnowszej literatury
i kultury bułgarskiej