Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

WE WRZEŚNIU 2019

 

 

 

12.09.2019, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku
oraz powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Polska roku 1989 i 30 lat później
Plakat

 

 

17-18.09.2019, Kraków
XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
Generalizacja map w technologii cyfrowej
17.09.2019 - Polska Akademia Umiejętności, Duża Aula, ul. Sławkowska 17
18.09.2019 - Akademia Górniczo-Hutnicza, Budynek C-4, WGGiŚ, sala 301 III p.
O konferencji (komunikat nr 2)
Strona konferencji
Program

 

 

18.09.2019, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, Zastosowania peptydów w badaniach procesów epigenetycznych
Zaproszenie/plakat

 

 

19-21.09.2019, Kraków, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Dickstein Forum
Zaproszenie / invitation
Program
Plakat konferencji

 

 

24.09.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Dr. Anna Dziedzicka oceni podręcznik: Marek Guzik, Biologia na czasie 1. Podręcznik dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2018
2. Prof. dr hab. Barbara Płytycz przedstawi propozycję przeprowadzenia debaty o systemie edukacji w Polsce
3. Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska przedstawi komunikat: „Kilka uwag na temat Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi”