Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W LISTOPADZIE 2018

 

 

 

5.11.2018, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Spotkanie z Profesorem Raimo Pullatem,
autorem książki ŚWIAT RZECZY MIESZKAŃCA TALLINNA W DOBIE OŚWIECENIA
Zaproszenie/plakat
Więcej o książce

 

 

7.11.2018, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. inż. Krzysztof Leja, Czy (jak?) uniwersytetem można zarządzać?

 

 

7.11.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Mec. Jan Widacki, prof. Janusz Heitzman, dr Andrzej Depko, O morderstwie
Zaproszenie/plakat

 

 

8.11.2018, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Anna Grochowska, Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą

 

 

8.11.2018, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Mgr inż. arch. Monika Jakubowska, O projektowaniu szpitali. Ergonomia w projektowaniu sal operacyjnych

 

 

9–10. 11.2018, Białystok
Jubileuszowa konferencja naukowa w 200. rocznicę debiutu Adama Mickiewicza (1818–2018)
DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW
TRADYCJE – STRATEGIE – IDEE – JĘZYK
Zaproszenie

 

 

13.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Michał Baczkowski, Rozpad Armii Austro-Węgierskiej w 1918 roku

 

 

13.11.2018, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Archeologicznej PAN oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr. Matthias Huels, Radiocarbon dating of iron

 

 

13.11.2018, godz. 17.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Jan Kozłowski, Jak wykorzystać lasy do magazynowania dwutlenku węgla, aby nie narazić się przyrodnikom i leśnikom?

 

 

14.11.2018, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. Krzysztof Będkowski, prof. nadzw. UŁ, Teledetekcja w badaniach zjawisk fenologicznych w lasach

 

 

14.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Ewa Wiatr, "Gdy przyszły historyk do dzieła zasiądzie..." - źródła i materiały do badania fenomenu getta łódzkiego

 

 

15–16. 11.2018, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Anons konferencyjny
Plakat
Program

 

 

15.11.2018, godz. 15.00, sala nr 9 Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynek Główny 34
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dorota Janiszewska-Jakubiak, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

 

 

16.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Daniel Beauvois, B. Chmielnicki od Mikołaja Kostomarowa do Prospera Mérimée'go

 

 

19.11.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr inż. arch. Aleksandra Brzozowska-Jawornicka, Tzw. głowice blokowe na Cyprze
Zaproszenie/plakat

 

 

19.11.2018, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Gabriela Besler, Krocząc różnymi ścieżkami, badamy prawdę. Tematyki korespondencji naukowej Gottloba Fregego z B. Russellem, D. Hilbertem i G. Peanem

 

 

19.11.2018, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jerzy Wilkin, Polska w Unii Europejskiej – trudna gra o przyszłość (w świetle raportu PAN)
Zaproszenie/plakat

 

 

19.11.2018, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Ryszard Otręba, Systematyczne metody projektowania graficznego

 

 

20.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Włodzimierz Mokry zaprezentuje temat wkładu członków kijowskiego Bractwa Cyrylo-Metodiańskiego epoki romantyzmu
w urzeczywistnienie cyrylomatodiańskiej idei wprowadzenia żywych języków narodowych do prawosławnej i katolickiej liturgii, zrealizowanej podczas II Soboru Watykańskiego

 

 

20.11.2018, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, Kraków, (wejście od strony AGH), sala 109 C5 Ip.
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Jacek S. Leszczyński (Katedra Energetyki Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw AGH),
O pewnym podejściu do matematycznego modelowania układów/procesów złożonych – zastosowania rachunku operatorów niecałkowitego rzędu
Zaproszenie

 

 

20.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, Votum separatum na temat wygnania Owidiusza

 

 

21.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Krzysztof Bielawski, Τί δεῖ με χορεύειν; – „po co mam tańczyć?” (Sofokles, Król Edyp 896). Taniec po grecku: słowa,
postawy, interpretacje

 

 

22.11.2018, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Tomasz Michalewski, Piotr Świerc jako animator regionalizmu na Opolszczyźnie

 

 

22.11.2018, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska, Neapolitański brewiarz z lat około 1471-1475 w Bibliotece XX. Czartoryskich
(sygn. Ms. Czart. 1211 IV) - dekoracja malarska i pismo

 

 

23.11.2018, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Jerzy Zasadni, Piotr Kłapyta, Andrzej Świąder, Maksimum i schyłek ostatniego zlodowacenia Tatr w świetle wyników najnowszych badań

 

 

23.11.2018, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Lech Miodyński, Historyczno-polityczne i ideowo-filozoficzne ograniczenia badań slawistycznych

 

 

23.11.2018, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr hab. Adam Krawiec, Modele cyklu koniunkturalnego z rozłożonym opóźnieniem czasowym

 

 

26.11.2018, godz. 14.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Janusz Rieger, Codzienność i tragiczne losy Polaków na Ukrainie w relacjach (poza lingwistyczne efekty
badań dialektologicznych)

 

 

26.11.2018, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jan Ostrowski, Wawel – już prawie 30 lat

 

 

27.11.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1)  Dr hab. Karol Sanojca przedstawi recenzje czterech podręczników dla kl. IV szkoły podstawowej:

  • Tomasz Małkowski, Podróże w czasie. Historia 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2017. [numer dopuszczenia 829/1/2017]
  • Maria Pacholska, Wiesław Zdziabek, Historia 4. Podręcznik dla szkoły podstawowej, Operon, Gdynia 2017.
    [numer dopuszczenia 910/1/2017]
  • Szymon Ciechanowski, Historia. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Grupa MAC S.A., Kielce 2017
    [numer dopuszczenia 891/1/2017]
  • Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach, Historia. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking Gorzkowski i Juszczak Spółka Jawna, Wrocław 2017 [numer dopuszczenia 914/1/2017]

2)  Dr hab. Karol Sanojca przedstawi komunikat:
"Z prac Polsko-Ukraińskiej Komisji Podręcznikowej - obraz Polski i Polaków w okresie Polski Ludowej we współczesnych podręcznikach ukraińskich."

 

 

28.11.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Michał Kokowski, Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce i na obczyźnie w czasie II wojny światowej (przegląd głównych problemów)

 

 

29.11.2018, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Pani Janina Ochojska, Skutki konfliktu zbrojnego w Syrii dla ludności cywilnej: sytuacja osób wewnętrznie przemieszczonych
i uchodźców
Zaproszenie/plakat

 

 

30.11. – 01.12. 2018, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie