Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W CZERWCU 2019

 

 

 

3.06.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM, Przedawnienia w prawie administracyjnym

 

 

5.06.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec elekcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
w drugiej połowie XVI wieku

 

 

5.06.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Adam Zagajewski, O poezji i wolności
Zaproszenie/plakat

 

 

5.06.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Wacław Rapak, Henri Michaux: "Ruchy - Znaki - Taniec

 

 

6.06.2019, godz. 17.30, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr sztuki Lech Kolasiński Dotykowe materiały dydaktyczne dla osób niedowidzących i niewidomych
na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

10.06.2019, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 - posiedzenie zostało ODWOŁANE
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU i Konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie
Dr Miro Kovać, Cele chorwackiej polityki zagranicznej w Unii Europejskiej

 

 

10.06.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Maria Anna Potocka, Czemu służy sztuka?

 

 

12.06.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Jan Machnik, dr Paweł Jarosz, Próba rekonstrukcji niektórych wydarzeń w III tysiącleciu przed Chr.
na północnym przedpolu Karpat

 

 

12.06.2018, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Krzysztof Ostafin, Delimitacja historycznych jednostek terytorialnych i administracyjnych w kontekście geoportalu Galicji
i Śląska Austriackiego (połowa XIX w. – początek XX w)

 

 

12.06.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD, Czy istniała druga warszawska szkoła matematyczna?

 

 

13.06.2019, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Inga Walc, Aleksandra Chodźki decyzja o emigracji w kontekście relacji z Adamem Mickiewiczem

 

 

13.06.2019, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Agnieszka Gronek, Zabytki cerkiewne w kręgu zainteresowań c.k. konserwatora Galicji Wschodniej Mieczysława Potockiego

 

 

13.06.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 - posiedzenie zostało ODWOŁANE
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Marek Krąpiec, Dendrologia a skład izotopowy drzew

 

 

14.06.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Jan Ostrowski, Dawny portret polski jako zwierciadło życia społecznego i indywidualnego

 

 

14.06.2019, godz. 16.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Stanisław Jadach, European Strategy for Particle Physics

 

 

17.06.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. prof. Robert Woźniak, Nauki empiryczne z perspektywy teologii

 

 

18.06.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Roman Kochnowski, Austria jako mocarstwo morskie 1378-1918

 

 

18.06.2019, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Kadłubek, Terapeutyczne działanie tragedii greckiej. Eurypides
Zaproszenie/plakat

 

 

26.06.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Łukasz Smyrski, Krajobraz w refleksji antropologicznej

 

 

27.06.2019, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Anna Cegieła, Język w dobie polskiej wojny kulturowej
Zaproszenie/plakat

 

 

28.06.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Józef Kuffel, Ethos słowianoznawcy w myśli i działalności naukowej Ryszarda Łużnego