Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W LUTYM 2020

 

 

 

5.02.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak, Badania nad aktywnością człowieka w pradziejach w Polskich Bieszczadach Wysokich.
Pierwsze podsumowania i zamierzenia

 

 

5.02.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Weronika Pokojska, Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen

 

 

12.02.2020, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Małgorzata Kordowicz (rabinka), Andrzej Saramowicz (sufita), ks. Jacek Prusak, Tolerancja w religiach Księgi

 

 

13.02.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Jary, Less – definicje oraz związek z klimatem późnego plejstocenu w Polsce i zachodniej Ukrainie

 

 

18.02.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Skorut, Nawiązania do Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku, w projektach konstytucyjnych RP z lat 90. XX wieku

 

 

18.02.2020, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Propaganda komputacyjna
Zaproszenie/plakat

 

 

18.02.2020, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK, Numeryczna symulacja niestatecznego zachowania materiałów

 

 

18.02.2020, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Inspiracje antyczne w poezji Kazimierza Wierzyńskiego (w 50. rocznicę śmierci) - część druga

 

 

20.02.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu

 

 

21.02.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Joachim Śliwa, Zygmunt Mineyko (1840-1925) w poszukiwaniu starożytnej Dodony

 

 

21.02.2020, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Marian Tischner, Pszczoły

 

 

24.02.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr hab. Tomasz Scholl, Myrmekion – pierwsza antyczna ekspedycja polskich archeologów po II wojnie światowej

 

 

24.02.2020, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Piotr Czapiński, Jak okiełznać migrenę

 

 

25.02.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
Zespół recenzentów w składzie prof. dr hab. Marian Surowiec, dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek i dr Jerzy Kuczyński
przedstawi recenzje następujących podręczników do I klasy szkół ponadpodstawowych:
1. Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo WSiP;
2. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk i Grzegorz Wojewoda, Fizyka. Zakres podstawowy, Wydawnictwo WSiP;
3. Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowic, Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era;
4. Adam Ogaza, Fizyka. Zakres podstawowy, Wydawnictwo OPERON

 

 

26.02.2020, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, Katedra historii polskiej UJ w latach 1869-1939 - ludzie, badania, nauczanie

 

 

26.02.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Płeć człowieka 

 

 

27.02.2020, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU oraz Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN O/Kraków
Dr Monika Hamerska, dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, Znaczenie, struktura i trwałość zespołów autorskich przygotowujących
wieloautorskie publikacje naukowe z zakresu nauk ekonomicznych