Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W LUTYM 2018

 

 

 

5.02.2018, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja  Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zaproszenie i program

 

 

7.02.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Henryk Pietrzak, Zarządzanie strachem w aspekcie globalnego dżihadu

 

 

7.02.2018, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
ks. Adam Boniecki, Rozmowy o wierze, wolności i Kościele
Zaproszenie/plakat

 

 

8.02.2018, godz. 17.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Jakub Adamski, O genetycznej i chronologicznej zależności portali augustiańskiego kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie
i fary św. Elżbiety w Koszycach

 

 

12.02.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dialog Obywatelski
Dr Marek Prawda, Przyszłość Unii Europejskiej – krajobraz po wstrząsach
Zaproszenie/plakat

 

 

13.02.2018, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, (Ps.)Symplicjusz o definicji, statusie i aktywności duszy jednostkowej

 

 

15.02.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Mariusz Jucha, Rozwój osadnictwa w Tell Murra w kontekście przemian kulturowych i politycznych
w Delcie Nilu w IV i III tysiącleciu p.n.e.
Zaproszenie/plakat

 

 

15.02.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. AGH, Ewolucja niecek z osiadania w obszarach przemysłowych

 

 

16.02.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Krystyna Bartol, Epikurejczycy o poezji

 

 

19.02.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Józef Łaptos, Humanistyczne i polityczne aspekty działalności UNRRA w Polsce

 

 

19.02.2018, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Aleksander Garlicki, Która epidemia nas zabija?
Zaproszenie/plakat

 

 

20.02.2018, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Artur Patek, Teksty funeralne (nekrologi, wspomnienia pośmiertne) jako źródło historyczne.
Przyczynek do biografii Aleksego Wdziękońskiego

 

 

20.02.2018, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ, Nowe media a nowe dziennikarstwo
Zaproszenie
Plakat

 

 

20.02.2018, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe  Komisji Nauk Technicznych PAU  Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Elżbieta Nachlik (Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej), Zagrożenie i ochrona Krakowa przed powodzią
Zaproszenie
Plakat

 

 

26.02.2018, godz. 11.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
W programie:

  • Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Wkład profesora Andrzeja Żakiego w badania nad okresem lateńskim i rzymskim
    w Karpatach Polskich
  • Prof. dr hab. Michał Parczewski, Święty Kamień koło Dynowa nad Sanem
  • Prof. dr hab. Jacek Poleski, Badania wczesnośredniowiecznych grodzisk małopolskich
  • Prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek, Andrzej Żaki jako inicjator współpracy archeologów z paleobotanikami w Karpatach
  • Dr Paweł Madej, Alpejskie ścieżki Andrzeja Żakiego

 

 

26.02.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. Marek Piechowiak, Dobro wspólne czy godność? W poszukiwaniu aksjologicznego fundamentu polskiego porządku prawnego

 

 

27.02.2018, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Mgr Marek Wasilewicz, doktorant w IH UJ, przedstawi recenzje podręczników:
- Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis, Historia, klasa 4, WSiP, Wydanie 1, Warszawa 2017, nr dopuszczenia MEN: 882/1/2017;
- Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski, Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Wyd. Nowa Era, Wydanie 2, Warszawa 2017, numer ewidencyjny w wykazie MEN: 877/1/2017
2. Mgr Łukasz Wrona, doktorant w IHiA UP, przedstawi referat:
Plansza, kości i karty jako forma edukacyjnej narracji historycznej - próba klasyfikacji planszowych gier historycznych
3. Sprawozdanie redakcji o stanie przygotowań do wydania tomu XV Opinii Edukacyjnych PAU

 

 

28.02.2018, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Ks. dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. Ign, Uczeń i mistrz. Stanisław Bednarski SJ i prof. Stanisław Kot

 

 

28.02.2018, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Od-twarzanie śląskości: antropologia zaangażowana i filmy historii mówionej
Odbędzie się też pokaz filmu: „Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu strón Olzy”