Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W LISTOPADZIE 2019

 

 

 

4.11.2019, Rzeszów
Konferencja naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Plus ratio quam vis. Profesor Jerzy Lesław Wyrozumski (1930–2018)
w pierwszą rocznicę śmierci Profesora
Zaproszenie
Plakat

 

 

5–6.11.2019, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa
Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata
w stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem

 

 

6.11.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Jerzy Bralczyk, Prawda i kłamstwo w języku
.

 

 

7-8.11.2019, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Konferencja naukowa
Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
Anons konferencyjny
Plakat / program

 

 

7.11.2019, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Herbaciarnia Naukowa organizowana przez Fundację „Zawsze Warto”
Marek Zając, Pamięć dla dobra
Zaproszenie/plakat

 

 

12.11.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. dr hab. Piotr Kołakowski, Aktywność sowieckich służb specjalnych na ziemiach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym

 

 

13.11.2019, godz. 13.30, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Czy von E. Sydova rafa generalizacji kartograficznej jest przydatna w cyfrowej generalizacji

 

 

13.11.2018, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ, Kilka uwaga o przylgnięciu (ittiṣāl) do sprawy Bożej (amr ilāhī) w Kitāb al-Chazarī Jehudy Ha-Lewiego

 

 

14.11.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Ignacy Jakubczyk i mgr Monika Sasor, Uwagi w związku z badaniami konserwatorskimi w katedrze krakowskiej w latach 2014-2018

 

 

14.11.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Lidar w teorii i praktyce

 

 

15-16.11.2019, Kraków
Międzynarodowa konferencja
Problemy kodyfikacji w 100-lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP
Strona konferencji: www.problemykodyfikacji.pau.krakow.pl / www.challengesofcodification.pau.krakow.pl
Zaproszenie / program

 

 

18.11.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Dorota Gorzelany, Archeologia dla historii sztuki. Antyczne motywy w twórczości Henryka Siemiradzkiego (1843–1902)

 

 

18.11.2019, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Dr hab. Paweł Kubicki, Procesy europeizacji polskich miast.

 

 

18.11.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Krzysztof Pawlak, Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe
Zaproszenie/plakat

 

 

19.11.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Tomasz Graff, Konflikt Uniwersytetu Krakowskiego z jezuitami o szkolnictwo (do 1633)

 

 

19.11.2019, godz. 16.00, Centrum Energetyki AGH, ul. Czarnowiejska 36, główne wejście do budynku C5, sala 109, I piętro
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Janusz S. Szmyd, Development of High Efficiency Technologies for Reinforcing Energy Security
Zaproszenie

 

 

19.11.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab Leszek Korporowicz, prof. UJ, Idee jagiellońskie wobec wyzwań współczesności

 

 

19.11.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Mgr Paweł Zawora-Skabiczewski, Drachma Trajana - centralizacja czy unifikacja.

 

 

20.11.2018, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, Język jak taniec, językoznawcy jak choreolodzy, twórcy jak choreografowie, my jak tancerze.

 

 

22.11.2019, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Stefan Kiedroń, Czy Złoty Wiek trwa 100 lat? Niderlandy i inne przykłady.

 

 

22.11.2019, sala 1.02, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, Gronostajowa 9, Kraków
Sympozjum Komisji Biologii Rozwoju PAU
Postępy w biologii rozwoju roślin i zwierząt – bieżące problemy badawcze członków Komisji Biologii Rozwoju PAU
Zaproszenie / program 

 

 

22-23.11.2019, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
VI (XXXIII) Sympozjum pn. Ergonomia wobec idei sztucznej inteligencji
O sympozjum

 

 

26.11.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Dr Ewa Odrowąż i dr hab. Elżbieta Szostak ocenią podręcznik:
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019;
2. Dr hab. Elżbieta Szostak, dr Ewa Odrowąż ocenią podręcznik:
Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era, Warszawa 2019;
3. Dr Anna Kolasa oceni podręcznik:
Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Chemia. Ciekawa chemia. Podręcznik dla szkoły podstawowej, kl. 8, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

 

 

27.11.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Jacek Rodzeń, prof. UJK, Isaac Newton jako inżynier. Zainteresowania techniczne i wynalazki autora Principiów

 

 

29-30.11.2019, Kraków
III Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość”
29.11 - Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17

30.11 - Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego, ul. dr. J. Babińskiego 29
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, opłata za uczestnictwo
O konferencji, program, informacja o opłatach
Plakat konferencji
Strona internetowa