Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W MARCU 2017

 

 

 

3.03.2017, Katowice
Konferencja  Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego
a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP
Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – Komisja Prawnicza w Katowicach
Zaproszenie i program

 

 

3.03.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Dymitr Romanowski, Bohater i święty w twórczości Fiodora Dostojewskiego

 

 

6.03.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dyskusja nad projektowanymi zmianami kodeksu postępowania administracyjnego (projekt rządowy, druk sejmowy nr 1183
z 28 grudnia 2016 r.)
Wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

 

 

8.03.2017, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Jean-Sébastien Bouffard, Stewart Wyseman,
Współczesne trendy w rozwoju geoinformacji na świecie na przykładzie rozwiązań kanadyjskiej firmy PCI Geomatics

 

 

8.03.2017, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Jacek Toporski, MD, PhD, Przeszczepianie haploidentycznych komórek krwiotwórczych u dzieci, czyli każdy pacjent ma dawcę
Zaproszenie

 

 

8.03.2017, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Maria Vovchko, Konwersje żydowskie we Lwowie w II połowie XIX i na początku XX wieku. Próba analizy

 

 

9.03.2017, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU i Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
SESJA KARPACKA
Program sesji:
1. Prof. dr hab. Józef Chowaniec (PIG-PIB), Potencjał geotermiczny Karpat polskich w świetle uwarunkowań geologicznych
2. Dr hab. Leszek Jankowski (PIG-PIB), dr hab. Włodzimierz Margielewski prof. IOŚ PAN (IOŚ PAN),
Geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeźby Karpat polskich: od analizy form rzeźby do reinterpretacji budowy geologicznej

 

 

9.03.2017, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Jak Kraków odzyskiwał średniowieczną skórę, czyli o odnowie elewacji ceglanych w wiekach XIX i XX

 

 

9.03.2017, godz. 18.00, w budynku PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pokój nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska, Nowoczesne biuro – standard polski na tle zachodnioeuropejskich tendencji

 

 

10.03.2017, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Dr Andrzej Kułak, Nieznana europejska historia tranzystora

 

 

14.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Marek Herma, prof. UP, Wkład wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w budowę zrębów organizacyjnych
Marynarki Wojennej odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

15.03.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Michał Choiński, Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa
Zaproszenie/plakat

 

 

16.03.2017, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
poświęcone 25-leciu polsko-greckich badań nad prehistorią Grecji i basenu Morza Egejskiego
Program:
1. Prof. Adamantios Sampson (Uniwersytet Egejski), Excavations in the Sarakenos Cave and on the Aegean islands.
2. Dr Magdalena Moskal-del Hoyo (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk) and Dr Maria Ntinou (Uniwersytet w Walencji),
Contributions to the evolution of the Late Pleistocene environments in Greece.
3. Dr Jarosław Wilczyński (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN), Contributions to the changes in faunal record
in the Late Pleistocene Greece
.
4. Prof. Krzysztof Sobczyk (Uniwersytet Jagielloński), Contributions to the Middle Palaeolithic in the Argolid.
5. Prof. Janusz K. Kozłowski (Uniwersytet Jagielloński), Contributions to the Upper Palaeolithic and Mesolithic in Greece
and in the Aegean Basin
.
6. Dr Małgorzata Kaczanowska (Muzeum Archeologiczne w Krakowie), New approach to the Neolithization of the Aegean Basin
and of the Southern Balkans
.
Zaproszenie/plakat

 

 

16.03.2017, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Franciszek Czech, Zagrożenia naukowe w teoriach spiskowych

 

 

16.03.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Patrycja Trzeszczyńska, Konstruowanie i praktykowanie pamięci o nie-swojej przeszłości. Przykład Bieszczadów

 

 

17.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Albert Gorzkowski, „Człowiek, którego przenika ból”. Biblia – troska – milczenie w twórczości Abrahama Joshuy Heschela

 

 

18.03.2017, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności  (tylko dla Członków PAU)
Po części zamkniętej - ok. godz. 12.30 - wykład publiczny:
Profesor Janusz Jurczak, Maria Skłodowska-Curie – uczona bez granic

 

 

20.03.2017, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Bartosz Brożek, Szósty zmysł: jak myśl sięgnęła abstrakcji?

 

 

20.03.2017, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Andrzej Pająk, Czy można uniknąć współczesnych epidemii?
Zaproszenie/plakat

 

 

21.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. PAN, Cyryl i Metody w procesie inkulturacji Słowian

 

 

21.03.2017, godz. 16.00, Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 (budynek główny, I piętro)
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU, Sekcja „Inżynieria Lądowa i Wodna”
Prof. Stanisław Gaca oraz dr inż. Mariusz Kieć, Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako problem badawczy

 

 

21.03.2017, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Joanna Komorowska, „Nie pomogą ci dary Wenus”: Ioannes Tzetzes i astrologiczne odczytanie Homera

 

 

22.03.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Tomasz Mróz, Badacze Platona i ich badania w zbiorze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908)

 

 

23.03.2017, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. dr hab. Artur Patek, Polskie groby w Tel Awiwie

 

 

24.03.2017, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. dr Achim Brauer,
Laminowane osady Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie) i Gościąż (Kotlina Płocka)
na linii europejskiego transektu paleoklimatyczno-paleośrodowiskowego okresu postglacjalnego

 

 

24.03.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Marek Jamrozy, Aktywność i stagnacja czarnych dziur - czyli o cyklicznej emisji radiowej galaktyk

 

 

28.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie:
1. Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (UWr) wygłosi referat pt.: E-podręcznik do historii jako wyzwanie
2. Dyskusja panelowa, moderator dr hab. Karol Sanojca (UWr); zagajenie dyskusji wygłosi dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska (UWM):
Historia nowożytna w e-podręczniku - krytyczny przegląd rezultatów

 

 

28.03.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. Krzysztof Meyer, Polityczne tło przemian w muzyce XX wieku
Zaproszenie

 

 

30.03.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr Maria Novotná, Dr Marian Sojak CSc, Pohrebisko v Spišskom Podhradí a vzťahy s mierzanowickou kultúrou

 

 

31.03.2017, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Józef Kuffel, „Heroiczna świętość” i wybrane współczesne ujęcia mitu bohaterskiego bądź jego imitacje