Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W LUTYM 2017

 

 

 

1.02.2017, godz. 17.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Rafał Maciąg, Najnowsze problemy zarządzania humanistycznego wobec cywilizacyjnych zmian wprowadzanych
przez nowe technologie np. sztuczną inteligencję

 

 

8.02.2017, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Robert Marcjan, Geoprzetwarzanie we wspomaganiu decyzji dla potrzeb poszukiwania osób zaginionych
i prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych

 

 

9.02.2017, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Robert Guzik, Transport publiczny a dostępność w obszarach wiejskich Szwajcarii

 

 

13.02.2017, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Ks. prof. Józef Bremer SJ, Tożsamość osoby w jej neuronaukowym obrazie

 

 

14.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, "Każdy żeglarz, który atakuje fort jest głupcem". Dardanele, 19 lutego – 18 marca 1915

 

 

16.02.2017, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, przy współudziale dr Marii Pappa, prof. Steliosa Andreou i dr. Jakuba Niebieszczańskiego,
Badania nad osadnictwem pradziejowym (neolit – początki epoki żelaza) w dolinie rzeki Anthemous w Środkowej Macedonii
Zaproszenie/plakatabstrakt

 

 

16.02.2017, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Krzysztof J. Czyżewski, dr Marcin Szyma, dr hab. Marek Walczak,
Z nowych badań nad sztuką w kręgu klasztoru Dominikanów w Krakowie

 

 

17.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr. hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska, Innowacyjne narzędzia genetyki molekularnej w hodowli zwierząt

 

 

17.02.2017, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Badania archeologiczne i z zakresu archeologii środowiskowej w Rozprzy w Polsce środkowej
W programie wystąpienia:
1) Wyniki badań archeologicznych i paleogeograficznych w Rozprzy – dr hab. P. Kittel, dr J. Sikora
2) Badania archeobotaniczne wczesnośredniowiecznej warstwy kulturowej i nasypu wału w Rozprzy
– prof. dr hab. K. Wasylikowa, inż. Z. Tomczyńska, dr  A. Golyeva, dr hab. A. Mueller-Bieniek
3) Ewolucja paleoekologiczna fosy późnośredniowiecznego gródka w Rozprzy
– mgr O. Antczak, prof. S.J. Brooks, prof. S. Elias, dr hab. P. Kittel, prof. dr hab. inż. M. Krąpiec,
dr T.P. Luoto, dr D. Okupny, dr D. Pawłowski, dr M. Płóciennik, dr M. Rzodkiewicz, dr J. Sikora,
dr hab. R. Stachowicz-Rybka, inż. Z. Tomczyńska, dr hab. A. Wacnik
Plakat (1), plakat (2)

 

 

20.02.2017, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Paweł Taranczewski, Spór Czapskiego z malarstwem czystym
Zaproszenie

 

 

20.02.2017, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Stefan Dousa, Kulisy pracowni rzeźby
Zaproszenie/plakat

 

 

21.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Mariusz Misztal, Geneza konfliktów religijnych i narodowościowych na Cyprze

 

 

21.02.2017, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU oraz Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Czy sztuczna inteligencja stanowi zagrożenie cywilizacyjne?

 

 

22.02.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Giordano Bruno, Mikołaj Kopernik i Księżyc, czyli heliocentryzm w Anglii 1603 roku

 

 

23.02.2017, godz. 18:00, Tawerna Mestwin, ul. Straganiarska 20-22, Gdańsk
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku zaprasza na prezentację książki
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie/plakat

 

 

24.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jan Ostrowski, Cylindry i krynoliny a sprawa polska. Polityczne konotacje stroju w Polsce pod władzą carów

 

 

24.02.2017, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr hab. Janusz Brzychczyk, Energia symetrii materii jądrowej: Od jąder atomowych do gwiazd neutronowych

 

 

27.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Krzysztof Ożóg, Corpus academicum Cracoviense. Badania nad studentami i mistrzami Uniwersytetu Krakowskiego
w okresie staropolskim

 

 

27.02.2017, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Sądownictwo konstytucyjne jako element europejskiej kultury prawnej

 

 

28.02.2017, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Prof. Zenon Uryga, Polonistyczne podręczniki do gimnazjum. Próba spojrzenia na zamknięte już doświadczenie 

 

 

28.02.2017, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, Z dziejów Polski XIV w. Kazimierzowskie państwo prawa
Zaproszenie

 

 

28.02.2017, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Joachim Śliwa, Egipt starożytny oczami Polaków