Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU

W KWIETNIU 2019

 

 

 

3.04.2019, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Mgr Piotr Karocki, Cóż to jest życie (człowiek)? – kulturalnie

 

 

3.04.2019, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Generał Mieczysław Bieniek i red. Wojciech Cegielski, Człowiek na wojnie
Zaproszenie/plakat

 

 

4-5.04.2019, Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Konferencja  Romantic Interactions
Plakat konferencji
Strona internetowa

 

 

8.04.2019, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Eugeniusz Szumakowicz, Dziedzictwo Leonarda da Vinci
Zaproszenie/plakat

 

 

9.04.2019, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Przemysław Gawron, Reformy wojskowe Władysława IV - pytania i wątpliwości?

 

 

9.04.2019, godz. 13.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu
Zaproszenie/plakat

 

 

10.04.2019, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Joanna Bar, prof. UP, Rękopisy Jana Czekanowskiego w świetle współczesnych badań afrykanistycznych

 

 

11.04.2019, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
Prof. Józef Pociecha, Profesor Juliusz Leo – naukowiec samorządowiec, polityk oraz jego poglądy ekonomiczno-polityczne

 

 

11.04.2019, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Andrzej Szczerski, Geografie modernizmu - Gdynia i Tel-Awiw

 

 

11.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Adam Łajczak, dr Roksana Zarychta, Zmiany w topografii centrum Krakowa (od średniowiecza)
w świetle zaawansowanych narzędzi geostatystycznych

 

 

11.04.2019, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, pok. nr 4 (I. p.)
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, Technologiczne pozyskiwanie drewna i jego skutki w stosunku do środowiska leśnego

 

 

12.04.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Stanisław Stabryła, Motywy antyczne w poezji ks. Janusza St. Pasierba

 

 

12.04.2019, godz. 12.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
oraz Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. Wojciech Wysota, Katastrofalne powodzie lodowcowe w południowym sektorze ostatniego lądolodu skandynawskiego:
zapis geomorfologiczny i implikacje paleogeograficzne

 

 

15.04.2019, godz. 11.00, sala 210, II piętro gmachu Instytutu Archeologii UJ, ul. Gołębia 11
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
1. Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz,
Czy twórcy Starożytnego Egiptu przybyli z pustyni?
2. Dr hab. Jacek Kabaciński, dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny, prof. Christopher Hill, prof. Joel D. Irish, Jakub Mugaj,
Hebat Allah Ibrahim, Joanna Jędrysik, Robert Kenig,
Badania nad osadnictwem neolitycznym w Gebel Ramlah, Egipska Pustynia Zachodnia
Zaproszenie/plakat

 

 

16.04.2019, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Adam Bobryk, Położenie mniejszości polskiej w Republice Litewskiej w świetle zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy. W 25 lecie normalizacji stosunków dyplomatycznych

 

 

16.04.2019, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Piotr Włodarczak, Zdzisław Bełka, Maja Krzewińska,
„Co mówią kości” – szczątki ludności kultury ceramiki sznurowej w rejonie podkarpackim w świetle interdyscyplinarnych studiów

 

 

16.04.2019, godz. 16.00, Wydział EAIiIB AGH, al. Mickiewicza 30, pawilon B1, I piętro, sala H24
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. Tomasz Szmuc, Polska energetyka. Zagrożenia i szanse
Zaproszenie

 

 

17.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Ewa Stala, Tango – zjawisko kulturowe, literackie, językowe

 

 

23.04.2019, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1) Ocena podręcznika To jest fizyka, autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy.  
Referują: Prof. Marek Zrałek i Dr Jerzy Kuczyński.
2) Ocena podręcznika Historia do klasy 7, autorstwa Zofii Bentkowskiej-Sztonyk, Małgorzaty Jastrzębskiej,
Edyty Wach i Jarosława Żurawskiego (Wiking 2017)
oraz ocena podręcznika Historia do klasy 8 autorstwa Małgorzaty Jastrzębskiej oraz Jarosława Żurawskiego (Wiking 2018).
Referują Prof. Andrzej Essen i Prof. Andrzej Kastory

 

 

23.04.2019, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Lech Majewski, Ukryty język symboli w sztuce
Zaproszenie/plakat

 

 

23.04.2019, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Adrian Szopa, Wizerunek barbarzyńców w panegirykach łacińskich okresu późnej starożytności (IV–V w.)

 

 

24.04.2019, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Paweł Brzegowy, Lwowska szkoła geograficzna Antoniego Rehmana

 

 

25.04.2019, godz. 15.00, sala nr 9, II piętro, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, Rynek Główny 34
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Mgr Karolina Olszowska, Polacy w Republice Turcji 1923–1952

 

 

26.04.2019, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Pierwiastek słowiański rosyjskiego konserwatyzmu