Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2020

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 


W STYCZNIU 2020

 

8.01.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Agnieszka Konior, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

 

8.01.2020, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Leszek Balcerowicz, Ustroje a pozycja i warunki życia człowieka
Zaproszenie/plakat

 

8.01.2020, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski, Proteus OX19. Eugeniusz Łazowski - zapomniany obrońca Żydów
Zaproszenie/plakat

 

9.01.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak, Między historią a fantazją. Nekropolia królewska w katedrze na Wawelu w początkach wieku XX

 

9.01.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Świadczenia ekosystemowe jako pole badawcze i aplikacyjne

 

13.01.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Polskie sprawy przed Trybunałem w Luksemburgu

 

14.01.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr inż. arch. Robert Gaweł, Kwestia motoryzacji w Legionach Polskich

 

15.01.2020, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Paweł Hawryło, Aktualne trendy w rozwoju metod inwentaryzacji i modelowania wzrostu drzewostanów
z zastosowaniem danych teledetekcyjnych

 

15.01.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Barbara Sosień, Choreologiczne teorie i praktyki Rudolfa Labana (1897 Bratysława - 1958 Londyn)

 

17.01.2020, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Bartłomiej Brążkiewicz, Decyzyjna niedyspozycja. Niektóre oblicza relatywizmu w najnowszej prozie rosyjskiej
Zaproszenie/plakat

 

20.01.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Program:
1. Dr hab. Krzysztof Jakubiak (Instytut Archeologii UW), Długie siódme stulecie – kilka uwag o tym, jak funkcjonowało Metsamor (Armenia) w okresie urartyjskim
2. Mgr Jacek Hamburg (Polsko-Gruzińskie Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. prof. Krukowskiego), Nowe odkrycia w dolinie Kolchidy. Rezultaty badań polsko-gruzińskiej ekspedycji archeologicznej w Kutaisi w sezonie 2019 (zachodnia Gruzja)
3. Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Instytut Archeologii UW), prof. Shota Mamuladze (Batumi Shota Rustaveli State University), Nie tylko mozaika… Odkrycia Polsko-Gruzińskiej Ekspedycji Gonio-Apsaros
4. Dr Piotr Jaworski (Instytut Archeologii UW), Z Jerozolimy na Kaukaz. Numizmatyczne świadectwa stacjonowania legionu X Fretensis
w forcie Apsaros (Gruzja)

 

20.01.2020, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Problem losowości w mechanice kwantowej

 

20.01.2020, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Ludwik Pieńkowski, Przyszłość energetyczna Polski
Zaproszenie/plakat

 

21.01.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Jan Rydel, "Śmiertelnie poważne przekonanie dwudziestomilionowego narodu". Końcowy raport niemieckiego wywiadu
o polskim ruchu oporu (marzec 1945)

 

21.01.2020, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Jacek Wasilewski, Narracje polskiej prasy o uchodźcach. Jak je badać, jak je porównywać, jak przedstawiać? Analiza narracyjna
Zaproszenie/plakat

 

21.01.2020, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH, Alternatywne metody magazynowania energii elektrycznej na przykładzie konwersji CO2 do metanu

 

21.01.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski, Insolubile aenigma? Nieporozumienia wokół przypowieści o niegodziwym rządcy (Łk 16,1-13)

 

22.01.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR, Cum grano salis, czyli o Anartfraktach w Górach Słonnych

 

22.01.2020, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, Idee metanaukowe Jana Łukasiewicza (1878–1956) i ich recepcja
Zaproszenie/plakat

 

23.01.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Renata Hołda, „Krakowiacy”. Czy wszystko o nich wiemy?

 

24.01.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski, Będę cię pytał, a ty Mnie pouczysz" (Hi 38, 3). Problemy z humorem i ironią w Biblii

 

24.01.2020, godz. 12.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Mateusz Płóciennik, Dr Bartosz Kotrys, Dr Tomi Luoto, Dr hab. Dominik Pawłowski, Dr Piotr Kołaczek, Dr hab. Jacek Forysiak,
Dr hab. Piotr Kittel, Prof. Mirosław Błaszkiewicz, Mgr Olga Antczak-Orlewska, Mgr Rafał Szperna, Mgr Aleksandra Jakiel, Mgr Kamila Tosik, Mgr Daria Baradyn, Mgr Daniela Muller, Dr Stephen Brooks,
Szwajcarsko-Norwesko-Polski i Wschodnioeuropejski zbiór testowy - nowe narzędzia do rekonstrukcji paleoklimatycznych
w oparciu o subfosylne Chironomidae

 

24.01.2020, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Zbigniew Kąkol, Czy nauka może być motorem gospodarki? O przyszłości współpracy nauka-przemysł

 

28.01.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Prof. dr hab. Helena Synowiec i dr hab. Danuta Krzyżyk przedstawią oceny podręczników:
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 1. Nowa Era. Warszawa 2019.
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 2. Nowa Era. Warszawa 2019.
2. Dr hab. Ewa Ogłoza przedstawi ocenę podręczników:
K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński, E. Prylińska, C. Ratajczak: Język polski 1. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Gdańsk 2019.
K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński, E. Prylińska, C. Ratajczak: Język polski 1. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 2. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Gdańsk 2019

 

28.01.2020, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, Chóry śląskie ostoją tradycji i kultury
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Franciszek Czech, Katastrofy naturalne w państwach kruchych. Przypadek Republiki Filipin 

 

30.01.2020, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Piotr Bieliński, Polsko-syryjskie badania archeologiczne 1959-2010
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020, godz. 17.00, budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, przy al. 29 Listopada 46, sala 211, II piętro
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. UR, Statyka drzewa, szacunek czy pomiar? 

 

 

W LUTYM 2020

 

5.02.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Prof. dr hab. Andrzej Pelisiak, Badania nad aktywnością człowieka w pradziejach w Polskich Bieszczadach Wysokich.
Pierwsze podsumowania i zamierzenia

 

5.02.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Weronika Pokojska, Zarządzanie dziedzictwem koncernów motoryzacyjnych na przykładzie BMW, Mercedes-Benz i Volkswagen

 

12.02.2020, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Małgorzata Kordowicz (rabinka), Andrzej Saramowicz (sufita), ks. Jacek Prusak, Tolerancja w religiach Księgi

 

13.02.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Jary, Less – definicje oraz związek z klimatem późnego plejstocenu w Polsce i zachodniej Ukrainie

 

18.02.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Paweł Skorut, Nawiązania do Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku, w projektach konstytucyjnych RP z lat 90. XX wieku

 

18.02.2020, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Propaganda komputacyjna
Zaproszenie/plakat

 

18.02.2020, godz. 16.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK, Numeryczna symulacja niestatecznego zachowania materiałów

 

18.02.2020, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Inspiracje antyczne w poezji Kazimierza Wierzyńskiego (w 50. rocznicę śmierci) - część druga

 

20.02.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Nagrobek biskupa Jana Konarskiego w katedrze na Wawelu

 

21.02.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Joachim Śliwa, Zygmunt Mineyko (1840-1925) w poszukiwaniu starożytnej Dodony
Zaproszenie/plakat

 

21.02.2020, godz. 11.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Marian Tischner, Pszczoły

 

24.02.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr hab. Tomasz Scholl, Myrmekion – pierwsza antyczna ekspedycja polskich archeologów po II wojnie światowej

 

24.02.2020, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Populistyczna rebelia i neotradycjonalizm wobec kryzysów Unii Europejskiej
Zaproszenie/plakat

 

24.02.2020, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Piotr Czapiński, Jak okiełznać migrenę
Zaproszenie/plakat

 

25.02.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
Zespół recenzentów w składzie prof. dr hab. Marian Surowiec, dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek i dr Jerzy Kuczyński
przedstawi recenzje następujących podręczników do I klasy szkół ponadpodstawowych:
1. Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo WSiP;
2. Ludwik Lehman, Witold Polesiuk i Grzegorz Wojewoda, Fizyka. Zakres podstawowy, Wydawnictwo WSiP;
3. Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wójtowic, Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era;
4. Adam Ogaza, Fizyka. Zakres podstawowy, Wydawnictwo OPERON

 

25.02.2020, godz. 17.00, sala Benedyktynka (wejście od strony parku), Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Bionika, czyli rzecz o procesach biologicznych w nauce w ujęciu inżynierskim
Zaproszenie/plakat

 

26.02.2020, godz. 16.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ, Katedra historii polskiej UJ w latach 1869-1939 - ludzie, badania, nauczanie
Zaproszenie/plakat

 

26.02.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Barbara Płytycz, Płeć człowieka
Zaproszenie/plakat

 

27.02.2020, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Lech Majewski, Czy XX wiek zamordował ideę piękna?
Zaproszenie/plakat

 

27.02.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr inż. arch. Joanna Krajewska, Szklana architektura w perspektywie antropologicznej. Nowy budynek ASP we Wrocławiu

 

27.02.2020, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU oraz Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN O/Kraków
Dr Monika Hamerska, dr hab. Paweł Lula, prof. UEK, Znaczenie, struktura i trwałość zespołów autorskich przygotowujących
wieloautorskie publikacje naukowe z zakresu nauk ekonomicznych
 

 

28.02.2020, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Adam Zadrożny, Advanced-LIGO O3 run. 

 

 

W MARCU 2020

 

2.03.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ, Interpretacja prawnicza w konstytucyjnym państwie prawa i jej ujęcie teoretyczne

 

4.03.2020, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Prof. Adam Maciejewski, Społeczny aspekt złożonych allotransplantacji w regionie głowy i szyi
Zaproszenie/plakat

 

6.03.2020, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr hab. Janusz Smołucha, prof. AIK, XVI-wieczne początki Panslawizmu. Papieski dyplomata (1593-1598) Aleksander Komulowicz
i jego działalność na rzecz zjednoczenia wszystkich Słowian wokół idei wojny z Turcją

 

6.03.2020, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. dr hab. Piotr Białas, Czy sztuczna inteligencja jest groźniejsza niż broń jądrowa?

 

10.03.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Piotr Nykiel, Kazimierz Kuzyk - zapomniany fotograf dworu i armii osmańskiej

 

11.03.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Agnieszka Czekaj-Zastawny, Magdalena Bochnia, Fiona England, Joanna Jędrysik, Robert Kenig,
Andreas Kotula, Bernadeta Kufel-Diakowska, Agnieszka Kukułka, Maria Lityńska-Zając,
Magdalena Moskal-del Hoyo, Tomasz Oberc, Anna Rauba-Bukowska, Jarosław Wilczyński,
Osada z wczesnej fazy kultury ceramiki wstęgowej rytej na stan. 2 w Gwoźdźcu, gm. Zakliczyn

 

11.03.2020, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Jerzy Zasadni,
rasELA  - nowe narzędzie do analizy hipsometrii z DEM jako metoda estymacji granicy śniegu (ELA) paleolodowców
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

11.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Andrzej Czyżewski, Pamięć niechciana. O manipulowaniu dziejami łódzkiego getta w okresie PRL
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

12.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr Arkadiusz Kocaj, Przemiany przemysłu średniej techniki w Polsce na przykładzie produkcji sprzętu AGD

 

13.03.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Krystyna Bartol, Złote wiersze Oppiana. Uwagi o starogreckim poemacie o rybach i rybakach
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

16.03.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Dr Paweł Gołyźniak, Gemmy a propaganda w Rzymskiej Republice i za panowania cesarza Augusta
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

17.03.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Roman Kochnowski, Franciszek Józef jako monarcha środkowoeuropejski
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

17.03.2020, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Korzenie reportażu – Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

17.03.2020, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Prof. dr hab. Stanisław Nagy, Gospodarka wodorowa” a dekarbonizacja energetyki, transportu i przemysłu EU.
Nowe propozycje EU na lata 2030-2050 w świetle porozumień paryskich (2015)

Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

17.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Michał Czerenkiewicz, Obraz świata w utworze Satyrus rudis z 1658 roku
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

18.03.2020, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału V Lekarskiego PAU
Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Nałóg kokainowy z perspektywy farmakologa i neurobiologa
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

18.03.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Ewa Łukaszyk, "Nie tańczę w miejscu, ja tańczę miejsce". W stronę humanistyki transkulturowej
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

19.03.2020, godz. 15.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
na temat: Jenieckie decyzje o ucieczkach z obozów specjalnych NKWD lat 1939-1940
- wstęp: prof. Janusz Łuksza, Czas wojny i okupacji sowieckiej we wspomnieniach osób bliskich
- referat: dr Ewa Kowalska, Ucieczki z obozów specjalnych lat 1939–1940 w dokumentach NKWD i fragmentach wspomnień
- film dokumentalny „Pamięci Ojca” w reż. Piotra Piątkowskiego
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

19.03.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska i dr hab. Juliusz Raczkowski,
Zespół iluminowanych kodeksów liturgicznych z katedry w Chełmży jako źródło do badań nad kulturą artystyczną i życiem duchowym kapituły chełmińskiej w XV stuleciu (na marginesie projektu Inwentarz Sztuki Torunia)
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

19.03.2020, godz. 17.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, Diaspora i procesy diasporotwórcze okiem antropologa. Na przykładzie z badań terenowych w Kanadzie
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

20.03.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr inż. Jacek Pawlyta, Zmienność składu izotopowego węgla w osadach torfowisk wysokich
Posiedzenie zostało ODWOŁANE

 

23.03.2020, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. n. med. Marek Wroński, Plagiaty i fałszerstwa w polskiej nauce
Spotkanie zostało ODWOŁANE