Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2020

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 


W STYCZNIU 2020

 

8.01.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr Agnieszka Konior, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w kontekście procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

 

8.01.2020, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”
Leszek Balcerowicz, Ustroje a pozycja i warunki życia człowieka
Zaproszenie/plakat

 

8.01.2020, godz. 18.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski, Proteus OX19. Eugeniusz Łazowski - zapomniany obrońca Żydów
Zaproszenie/plakat

 

9.01.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr hab. Marek Walczak, Między historią a fantazją. Nekropolia królewska w katedrze na Wawelu w początkach wieku XX

 

9.01.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Świadczenia ekosystemowe jako pole badawcze i aplikacyjne

 

13.01.2020, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Stanisław Biernat, Polskie sprawy przed Trybunałem w Luksemburgu

 

14.01.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr inż. arch. Robert Gaweł, Kwestia motoryzacji w Legionach Polskich

 

15.01.2020, godz. 13.30, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Paweł Hawryło, Aktualne trendy w rozwoju metod inwentaryzacji i modelowania wzrostu drzewostanów
z zastosowaniem danych teledetekcyjnych

 

15.01.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. dr hab. Barbara Sosień, Choreologiczne teorie i praktyki Rudolfa Labana (1897 Bratysława - 1958 Londyn)

 

17.01.2020, godz. 13.15, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Bartłomiej Brążkiewicz, Decyzyjna niedyspozycja. Niektóre oblicza relatywizmu w najnowszej prozie rosyjskiej
Zaproszenie/plakat

 

20.01.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
Program:
1. Dr hab. Krzysztof Jakubiak (Instytut Archeologii UW), Długie siódme stulecie – kilka uwag o tym, jak funkcjonowało Metsamor (Armenia) w okresie urartyjskim
2. Mgr Jacek Hamburg (Polsko-Gruzińskie Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. prof. Krukowskiego), Nowe odkrycia w dolinie Kolchidy. Rezultaty badań polsko-gruzińskiej ekspedycji archeologicznej w Kutaisi w sezonie 2019 (zachodnia Gruzja)
3. Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski (Instytut Archeologii UW), prof. Shota Mamuladze (Batumi Shota Rustaveli State University), Nie tylko mozaika… Odkrycia Polsko-Gruzińskiej Ekspedycji Gonio-Apsaros
4. Dr Piotr Jaworski (Instytut Archeologii UW), Z Jerozolimy na Kaukaz. Numizmatyczne świadectwa stacjonowania legionu X Fretensis
w forcie Apsaros (Gruzja)

 

20.01.2020, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. dr hab. Paweł Horodecki, Problem losowości w mechanice kwantowej

 

20.01.2020, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Ludwik Pieńkowski, Przyszłość energetyczna Polski
Zaproszenie/plakat

 

21.01.2020, godz. 11.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Jan Rydel, "Śmiertelnie poważne przekonanie dwudziestomilionowego narodu". Końcowy raport niemieckiego wywiadu
o polskim ruchu oporu (marzec 1945)

 

21.01.2020, godz. 13.15, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU
Dr hab. Jacek Wasilewski, Narracje polskiej prasy o uchodźcach. Jak je badać, jak je porównywać, jak przedstawiać? Analiza narracyjna
Zaproszenie/plakat

 

21.01.2020, godz. 16.00, sala im. Gerarda Labudy gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. Piotr Żabiński, prof. AGH, Alternatywne metody magazynowania energii elektrycznej na przykładzie konwersji CO2 do metanu

 

21.01.2020, godz. 18.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski, Insolubile aenigma? Nieporozumienia wokół przypowieści o niegodziwym rządcy (Łk 16,1-13)

 

22.01.2020, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat PAU
Dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR, Cum grano salis, czyli o Anartfraktach w Górach Słonnych

 

22.01.2020, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ, Idee metanaukowe Jana Łukasiewicza (1878–1956) i ich recepcja
Zaproszenie/plakat

 

23.01.2020, godz. 17.00, sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Etnograficznej PAU
Dr Renata Hołda, „Krakowiacy”. Czy wszystko o nich wiemy?

 

24.01.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. dr hab. Albert Gorzkowski, Będę cię pytał, a ty Mnie pouczysz" (Hi 38, 3). Problemy z humorem i ironią w Biblii

 

24.01.2020, godz. 12.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Mateusz Płóciennik, Dr Bartosz Kotrys, Dr Tomi Luoto, Dr hab. Dominik Pawłowski, Dr Piotr Kołaczek, Dr hab. Jacek Forysiak,
Dr hab. Piotr Kittel, Prof. Mirosław Błaszkiewicz, Mgr Olga Antczak-Orlewska, Mgr Rafał Szperna, Mgr Aleksandra Jakiel, Mgr Kamila Tosik, Mgr Daria Baradyn, Mgr Daniela Muller, Dr Stephen Brooks,
Szwajcarsko-Norwesko-Polski i Wschodnioeuropejski zbiór testowy - nowe narzędzia do rekonstrukcji paleoklimatycznych
w oparciu o subfosylne Chironomidae

 

24.01.2020, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Zbigniew Kąkol, Czy nauka może być motorem gospodarki? O przyszłości współpracy nauka-przemysł

 

28.01.2020, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Program:
1. Prof. dr hab. Helena Synowiec i dr hab. Danuta Krzyżyk przedstawią oceny podręczników:
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 1. Nowa Era. Warszawa 2019.
M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy: Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1, część 2. Nowa Era. Warszawa 2019.
2. Dr hab. Ewa Ogłoza przedstawi ocenę podręczników:
K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński, E. Prylińska, C. Ratajczak: Język polski 1. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Gdańsk 2019.
K. Budna, B. Kapela-Bagińska, J. Manthey, J. Zaporowicz, T. Zieliński, E. Prylińska, C. Ratajczak: Język polski 1. Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 2. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Gdańsk 2019

 

28.01.2020, godz. 17.00, Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice
Wykład Wszechnicy PAU w Katowicach
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda, Chóry śląskie ostoją tradycji i kultury
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Dr Franciszek Czech, Katastrofy naturalne w państwach kruchych. Przypadek Republiki Filipin 

 

30.01.2020, godz. 16.00, Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a w Gliwicach
Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Piotr Bieliński, Polsko-syryjskie badania archeologiczne 1959-2010
Zaproszenie/plakat

 

30.01.2020, godz. 17.00, budynek Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, przy al. 29 Listopada 46, sala 211, II piętro
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. UR, Statyka drzewa, szacunek czy pomiar?