Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU W ROKU 2010

 

Styczeń |
Luty |
Marzec |
Kwiecień |
Maj |
Czerwiec |
Lipiec |
Sierpień |
Wrzesień |
Październik |
Listopad |
Grudzień

 

 

W STYCZNIU 2010

 

5-8.01.2010
Cracow Epiphany Conference

organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Strona internetowa

 

11.01.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr hab. Agnieszka Matusiak, Socrealistyczny kicz i postmodernistyczny kamp w literaturze ukraińskiej XX w.

 

11.01.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Andrzej Staruszkiewicz, O pojęciu prawa przyrody

 

11.01.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Stanisław Stabryła, Czym był Wergiliusz dla Polaków po utracie niepodległości?
Uwagi na temat patriotyzmu rzymskiego

 

12.01.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Henryk Kotarski, Kampania i bitwa chocimska 1673 roku

 

13.01.2010, godz. 13.30, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Dariusz Gotlib, Kartografia mobilna

 

14.01.2010, godz. 15.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej i Komitetu Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Dr Michał Garapich, Nic nie jestem Polsce winien - jednostka a wspólnota w polskiej kulturze migracyjnej. Perspektywa antropologiczna

 

14.01.2010, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. prof. dr hab. Michał Heller, Teologia naturalna a współczesna kosmologia

 

14.01.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Wojciech Bałus, W poprzek głównego nurtu? Ksawery Piwocki i Lech Kalinowski o szkole wiedeńskiej historii sztuki

 

15.01.2010, godz. 10.30, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Zmiany środowiska Wzniesień Łódzkich w świetle badań torfowiska Żabieniec
Program sesji
1. Dr Jacek Forysiak, Zakres i historia badań na torfowisku Żabieniec
2. Dr hab. Juliusz Twardy, Charakterystyka geologiczno - geomorfologiczna torfowiska Żabieniec i jego otoczenia
3. Dr Piotr Kittel, dr Michał Sykulski, Główne etapy rozwoju osadnictwa w rejonie torfowiska Żabieniec
4. Prof. dr hab. Sławomir Żurek, dr hab. Marek Kloss, mgr Zofia Balwierz, Historia szaty roślinnej i zróżnicowanie osadów biogenicznych torfowiska
5. Prof. dr hab. Ryszard K. Borówka, Charakterystyka geochemiczna osadów torfowiska Żabieniec
6. Dr Dominik Pawłowski, mgr Mateusz Płóciennik, Analiza kopalnych Cladocera oraz kopalnych Chironomidae na torfowisku Żabieniec oraz rekonstrukcja temperatur powietrza w późnym vistulianie i holocenie
7. Dr Jacek Forysiak, dr hab. Juliusz Twardy, Znaczenie stanowiska Żabieniec dla paleogeograficznych i paleoekologicznych rekonstrukcji środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w późnym glacjale i holocenie

 

15.01.2010, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Dymitr Romanowski, Antropologia archimandryty Sofroniusza (Sacharowa). Pojęcie persony

 

15.01.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Edward Malec, Ciemna energia

 

18.01.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowska 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy

 

18.01.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Henryk Kubiak, Nosorożec ze Staruni – krakowski skarb muzealny
Zaproszenie

 

19.01.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Józef Łaptos, Początki sowietyzacji Polski w opiniach belgijskich dyplomatów

 

19.01.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

19.01.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Aneta Kliszcz, Pojęcie rozpoznania u Francesco Robortella

 

20.01.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. Józef Nizioł i Prof. Zenon Waszczyszyn, Profesor Życzkowski – uczony i nauczyciel

 

20.01.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr hab. Joanna Pychowska, prof. UP, Książę Charles Joseph de Ligne, najweselszy człowiek swoich czasów?

 

22.01.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Marian Kucała, Funkcja powtórzeń w homiliach Jana Pawła II

 

25.01.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Zofia Sokolewicz, Nowe kierunki w etnologii i antropologii kulturowej i ich konsekwencje dla współpracy interdyscyplinarnej

 

25.01.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Prawniczej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Gaberle, Granice dozwolonego podsłuchu

 

26.01.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

27.01.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
prof. dr hab. Czesława Brzozy, Spory o obsadę stanowiska rabina w międzywojennym Podgórzu

 

27.01.2010, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Harmonia, cz. II
1. Maciej Wielobób (Uniwersytet Pedagogiczny), Harmonia duszy i ciała na przykładzie klasycznej jogi
2. Tomasz Miklis (Akademia Górniczo-Hutnicza), Gospodarka wodorowa
3. Krzysztof Wójcik (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), Ładne oczy to nie wszystko

 

28.01.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Prof. Jan Machnik, O kurhanach ukraińskich


 

W LUTYM 2010

 

01.02.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Mieczysław Chorąży, Geny i złożoność istot żywych

 

08.02.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Roman Laskowski, Życie w dwu językach. Rzecz o mowie polskich dzieci w Szwecji

 

09.02.2010, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Robert Kłosowicz, Polacy na służbie w brytyjskich formacjach cudzoziemskich w dobie wojen napoleońskich

 

09.02.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Dr Maciej Ligaszewski, Uwarunkowania biologiczne i technologiczne produkcji fermowej ślimaków jadalnych z rodzaju Helix

 

10.02.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Kurt Wiencek, Pola punktowe: modele, zastosowanie w metalografii

 

15.02.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Tomasz Skrzyński, Polityka komunistów wobec socjalistów 1947-1948. Przypadek krakowski

 

15.02.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Jacek Dubiel, Krótki esej o zawale serca, cierpieniu i nadziei – z nutą przeszłości

 

16.02.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński, Friedrich Naumann: Herold niemieckiego imperializmu, czy prekursor Unii Europejskiej

 

16.02.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

17.02.2010, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program spotkania
1. Anna Łączak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Opieka zdrowotna w tropiku - zderzenie z rzeczywistością
2. Jacek Wardzała (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), Terapia genowa nowotworów - motywacja w prowadzeniu badań naukowych
3. Mariusz Sołtysik (Uniwersytet Ekonomiczny), Czy studia powinny wychowywać?

 

18.02.2010, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński, Problem sprzeczności w teologii. Jakiej logiki potrzebuje współczesna teologia?

 

18.02.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Józef Skrabski, Grybowski epizod w twórczości warszawskiego architekta Zdzisława Mączeńskiego

 

22-23.02.2010, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
(22.02.2010, godz. 9.30 - Otwarcie konferencji)
Konferencja naukowa "Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów"
Organizatorzy: European Society for the History of Science, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności,
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 

22.02.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Jan Machnik, Pogranicza europejskie także z perspektywy prehistorii

 

23.02.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

23.02.2010, godz. 18.00, Sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Henryka Pietras, Listy Konstantyna i Soboru Nicejskiego do Kościoła Aleksandryjskiego – kwestia autentyczności

 

24.02.2010, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Małgorzata Luc, Antropopresja a georóżnorodność w świetle badań geoekologicznych i geostatystycznych

 

25.02.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Marcin Paternoga, Odkrycia archeologiczne w czaszy zbiornika w Świnnej Porębie

 

26.02.2010, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jerzy Gadomski, O manierze indywidualnej w malarstwie. Na pograniczu nauki

 

26.02.2010, godz. 12.00, Sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Jacek Szmańda, Akumulacja holoceńskich aluwiów powodziowych w świetle badań litodynamicznych – wybrane metody i ich zastosowanie

 

 

W MARCU 2010

 

01.03.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Katarzyna Kotyńska, Czarne dziury, białe plamy: ukraiński esej literacki dwudziestego wieku

 

01.03.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Bolesław Ginter, Geneza homo sapiens i relacje z homo neanderthaliensis w świetle badań archeologicznych

 

05.03.2010, godz. 13.15, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Antropologiczny wymiar teologii narodu w twórczości Fiodora Dostojewskiego

 

08.03.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jerzy Wyrozumski, Twórcy krakowskiej mediewistyki

 

08.03.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Krzysztof Rybiński, Złota polska dekada

 

09.03.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Marek Herma, Zbrojenia morskie Rosji na Bałtyku 1905–1914

 

09.03.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Paweł Zięba, Technologie przyjazne dla środowiska w świetle badań prowadzonych w IMIM PAN

 

10.03.2010 (wyjątkowo środa), godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Andrzej Pukszto, Litewskie drogi do wolności: 1905–1918–1949–1990

 

10.03.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Doc. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Księżyc Heweliusza: między Gdańskiem i Anglią

 

11.03.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Agnieszka Małek, Kobieta „niewidzialna”. Codzienność polskich migrantek pracujących w sektorze usług domowych w Rzymie

 

11.03.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Prof. dr hab. Marcin Fabiański, Ksiądz Stanisław Orzechowski i swawolne dziewczęta wobec opon Zygmunta Augusta na Wawelu

 

12.03.2010, godz. 11.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
w programie
1. Prof. dr hab. Marek Krąpiec, Laboratorium Radiowęglowe w Skale – zagadnienia organizacyjne i metodologiczne
2. Dr hab. Adam Walanus, prof. AGH, BP – historia i przyszłość
3. Dr hab. Adam Walanus, prof. AGH, Metody bayesowskie – czy warto o tym mówić?
4. Dr Adam Michczyński, Krzywa kalibracyjna 14C IntCal09 - 50 000 BP. Co nowego w porównaniu z IntCal04?

 

15.03.2010, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Aleksander Skotnicki, Transplantacja szpiku w nowoczesnej hematologii
Zaproszenie

 

16.03.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski, Kształtowanie się systemu politycznego Serbii i Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku

 

17.03.2010, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Krystian Kozioł, Model obiektów zabudowy do generalizacji (modelowania wieloreprezentacyjnych baz danych)

 

17.03.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Agnieszka Romanowska, Dlaczego Miłosz nie lubił Szekspira?

 

17.03.2010, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
1. Małgorzata Zieblińska (Uniwersytet Ekonomiczny), Odtwórstwo historyczne czyli jak ożywić historię
2. Gloria Brzezińska (Wydział Filozoficzny UJ), Nowa Huta nieznana
3. Zofia Mazurek (Collegium Medicum UJ), Jak inni studiują medycynę

 

18.03.2010, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. prof. dr hab. Stanisława Wszołek, Zaniedbany argument Charlesa S. Peirce'a

 

18.03.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Dr Witold Alexandrowicz, Ile trwają dwie minuty – człowiek w historii ziemi

 

19.03.2010, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Alina Nowickia-Jeżowa, Nurty humanistyczne w kulturze polskiej. Perspektywy historii idei

 

19.03.2010, godz. 13.00, sala wystawowa Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26
Biblioteka Naukowa PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy
Hic liber mihi Est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki
ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie

 

20.03.2010, godz. 10.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
ok. godz. 12.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Wykład publiczny: Profesor Tadeusz Tołłoczko, Bo człowiek to misterium

 

23.03.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

23.03.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

23.03.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Aleksandra Klęczar, Pogański władca przed obliczem Boga. Postać Aleksandra Wielkiego w „Antiquitates Iudaicae” Józefa Flawiusza

 

24.03.2010, godz. 11.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12
Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Dr Leszek Ignatowicz, Tolerancja i układ odpornościowy
Zaproszenie

 

24.03.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Natasza Styrna, Artyści żydowscy w międzywojennym Krakowie

 

25.03.2010, godz. 14.00, sala 108, Instytut Zoologii UJ przy ul. Ingardena 6
Posiedzenie naukowe Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Prof. Anthony J. Zera, Juvenile hormone and wing polymorphism in Gryllus crickets:
Integrating endocrinology, chronobiology, and life history evolution

 

26.03.2010, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Bogdan Klich, Polityka Unii Europejskiej w zakresie obronności, po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego

 

26.03.2010, godz. 13.15, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Woźniak, Antropologia Aleksego Riemizowa wobec koncepcji człowieka modernistów

 

26.03.2010, godz. 17.05, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Michał Ostrowski, „Astronomia promieni gamma najwyższych energii”. Przegląd wyników obserwacji HESS

 

 

W KWIETNIU 2010

 

08.04.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Prof. Mariusz Wołos, Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Moskwie: historia, działalność i perspektywy

 

08.04.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Waldemar Komorowski, Dom Jana Bonera. Z badań nad rezydencjami patrycjuszy krakowskich we wczesnej nowożytności

 

09.04.2010, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Jacek Jura, Embriologii możliwości a etyczne granice wykorzystania

 

9.04.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Prof. Stanisław Nicieja, Magia Kresów

 

12.04.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Sergiusz Rudnicki, Instytucjonalizacja ruchu polskiego na Ukrainie w latach 1988–1991

 

12.04.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Bożena Wyrozumska, Refleksje na temat patriotyzmu kobiety polskiej

 

13.04.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Zdzisław Kapera, Polski radiowywiad w okresie od sierpnia do września 1939 r.

 

13.04.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr Kurt A. Raaflaub, Ulterior Motives in Ancient Historiography: The Use and Purpose of History

 

14.04.2010, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Michał Długosz,Ocena podatności na osuwanie przy wykorzystaniu metod GIS
na przykładzie wybranych obszarów w polskich Karpatach fliszowych

 

14.04.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Zofia Pawlikowska-Brożek i dr Stanisław Domoradzki, Losy polskich uczonych w łagrach na przykładzie materiałów z Archiwum Kapicy
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

14.04.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Jerzy Brzozowski, O dziewięciu polskich przekładach sonetu A une passante Baudelaire'a
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

16.04.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Dr hab. Joanna Komorowska, Ateny w „Fenicjankach”: o intertekstualności dramatu Eurypidesa

 

16.04.2010, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Leszek Starkel, 50 lat rozwoju poglądów na ewolucję dolin rzecznych w holocenie

 

16.04.2010, godz. 13.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Małgorzata Abassy, Systemocentryzm a personocentryzm. Ewolucja koncepcji antropologicznej w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku

 

16.04.2010, godz. 17.05, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Marcin Misiaszek, W poszukiwaniu materii, której nie widać. Własności hipotetycznych cząstek ciemnej materii

 

19.04.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

19.04.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Dr Paweł Skawiński, Co zagraża Tatrom

 

20.04.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Ilona Czamańska, Dylematy kulturowe Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej

 

20.04.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

21.04.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego PAU
Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz, Innowacyjne taktyki neuroprotekcji w niedokrwieniu mózgu

 

21.04.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Magdalena Ruta, Literatura jidysz w powojennej Polsce wobec Zagłady

 

22.04.2010, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Pani Piruza Mnacakanian, Materiały do dziejów Ormian polskich w zbiorach archiwalnych na świecie
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

22.04.2010, godz. 15.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Anna Buchmann, Dziedzictwo kulturowe za granicą – rola Muzeum Polskiego w Rapperswilu na przestrzeni 140 lat
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

22.04.2010, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Prof. dr hab. Jan Woleński, Dlaczego nie można (?) udowodnić istnienia Boga?

 

26.04.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólna Konferencja Naukowa
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Wydziału IV Przyrodniczego PAU
pt.: POLSKIE BADANIA JASKIŃ NA WYSPIE WIELKANOCNEJ
Program

 

27.04.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

27.04.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego PAU
Prof. Anna Marchlewska-Koj, Feromony ssaków: zachowanie i fizjologia

 

28.04.2010, godz. 11.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Prof. dr hab. Antoni Więdłocha, Rola fibroblastycznego czynnika wzrostowego w rozwoju tkanek, narządów i procesu nowotworowego
Zaproszenie

 

28.04.2010, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Zofia Pawlikowska-Brożek i dr Stanisław Domoradzki, Losy polskich uczonych w łagrach na przykładzie materiałów z Archiwum Kapicy

 

28.04.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Ryszard Tadeusiewicz, Modelowanie wybranych procesów psychicznych z wykorzystaniem sieci neuronowych

 

28.04.2010, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
1. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny, Lublin), Rozpoznawanie cudownych uzdrowień w Kościele Katolickim a współczesna medycyna
2. Tomasz Woźny (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji), Góry bez słów nic nie znaczą
3. Mateusz Wolczyk (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków), Wykorzystanie gier internetowych w procesie nauczania zagadnień ekonomicznych

 

 

W MAJU 2010

 

10.05.2010, godz. 16.15, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Andrzej Pelczar i Doc. dr Krzysztof Maślanka, O komputerach w matematyce

 

10.05.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Ryszard Stemplowski, Racja stanu dzisiaj i jutro

 

11.05.2010, godz. 11.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Tadeusz Dubicki, Losy władz naczelnych Rzeczypospolitej w Rumunii po wrześniu 1939

 

12.05.2010, godz. 12.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Peter Braun-Munzinger, Prospects for the scientific collaboration in UE

 

12.05.2010, godz. 13.30, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
J.W. Dobrowolski, W. Drzewiecki, S. Mikrut, M. Śliwka, A. Wagner,
Interdyscyplinarna współpraca w zakresie geoinformatyki i oceny stanu środowiska

 

12.05.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Marta Gibińska-Marzec, Hamlet i zemsta

 

13.05.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Pani Piruza Mnacakanian, Materiały do dziejów Ormian polskich w zbiorach archiwalnych na świecie

 

13.05.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Małgorzata Nossowska, Losy Rosy Bailly i stowarzyszenia Les Amis de la Pologne w czasie II wojny światowej

 

13.05.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Magdalena Piwocka, Dzieje Noego z kolekcji Zygmunta Augusta – repliki i trawestacje

 

14.05.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Jerzy Gadomski, O manierze indywidualnej w malarstwie. Na pograniczu nauki

 

14.05.2010, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Małgorzata Nita , Interglacjał mazowiecki i zlodowacenie Liwca na wyżynach środkowopolskich w świetle analizy pyłkowej
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

17.05.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Raimo Pullat, Relacje naukowe estońsko-polskie w dziejach

 

17.05.2010, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Tadeusz Słomka, Geoturystyka – jak odczytywać wielką księgę dziejów Ziemi
Zaproszenie

 

17.05.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Dr Andrzej Kobos, Gawęda o dawnych Wadowicach

 

18.05.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Jędrzej Paszkiewicz, Rola klientelizmu w ewolucji greckiego systemu politycznego w XIX i XX wieku

 

18.05.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

18.05.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Antoni Bobrowski, Problematyka badań nad „Ephemeris belli Troiani” Diktysa z Krety

 

19.05.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU i Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Józef Smak, W stulecie urodzin wielkiego astrofizyka Stefana Piotrowskiego

 

19.05.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Historia i ideologia: Refleksje nad historiografią dziejów Żydów w Poznańskiem w okresie zaborów

 

19.05.2010, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
1. Joanna Sosnowska (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN), Etnobotanika a szkolnictwo w Amazonii
2. Jakub Słomski (Uniwersytet Ekonomiczny), Dlaczego jesteśmy skazani na konserwanty?
3. Michał Kordas (Wydział Matematyki i Informatyki UJ), Surowy czy dobrze wypieczony? O formatach zapisu zdjęć cyfrowych
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

20.05.2010, godz. 11.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU i Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. Aleksander Lipatow, Polska jako problem tożsamości rosyjskiej

 

24.05.2010, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr Krzysztof Pawłowski, O nowym wydaniu Kroniki Dzierzwy

 

24.05.2010, godz. 12.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Igor Hałagida, Duchowieństwo greckokatolickie w Polsce w latach 1947-1957: losy i próba portretu zbiorowego

 

24.05.2010, godz. 17.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU i Środkowoeuropejskiej PAU
Doc. dr Iwanna Łuczakiwska, Historia gminy żydowskiej w Drohobyczu w XVIII i XIX wieku

 

25.05.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

26.05.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Jan Wypartowicz, Kontrola wydzieleń niemetalicznych w stali. Rafinacja stali i kształtowanie struktury

 

28.05.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Piotr Lasota, Czarne dziury we wszechświecie

 

 

W CZERWCU 2010

 

07.06.2010, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Stefan Karol Kozłowski, Archeologiczne „Królestwo” Wernera Radiga w tak zwanym Generalnym Gubernatorstwie

 

07.06.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Marek Karliner, Religia a państwo w Izraelu

 

07.06.2010, godz. 17.00, Archiwum Nauki PAN i PAU, sala wystawowa przy ul. Św. Jana 26
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
otwarcie wystawy
Civis Cracoviensis, Wiesław Bieńkowski (1926-1999), biograf i bibliograf
Zaproszenie

 

09.06.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Mariusz Misztal, Literackie zainteresowania i dokonania Królowej Wiktorii

 

10.06.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Piotr Oszczanowski, Śląskie losy kolekcji dzieł sztuki ks. Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny (1667–1695)

 

11.06.2010, godz. 9.00-18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Kultury Słowian PAU i Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
Sympozjum Drużnikowskie. Emigracja rosyjska III fali

 

14.06.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr hab. Piotr Borek, O XVII-wiecznych testamentach księży archidiecezji lwowskiej

 

14.06.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Henryk Samsonowicz, Powstawanie cywilizacji europejskiej

 

15-17.06.2010, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polska Akademia Umiejętności oraz Uniwersytet Jagielloński
zapraszają na konferencję
ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH

 

15.06.2010, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Jolanta Sujecka, Macedonia – pogranicze czy miejsce pamięci?

 

16.06.2010, godz. 13.30, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. dr hab. inż. Jacek Mucha i dr inż. Monika Wasilewska-Błaszczyk,
Metodyka Wstępnego Szacowania Zasobów pacyficznych Konkrecji Polimetalicznych W Obszarze Iom

 

16.06.2010, godz. 16.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Andrzej Kobos, Tomasz Niewodniczański i jego „Imago Poloniae”. Ku pamięci

 

18.06.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Andrzej Tyszczyk, Metoda i styl. Z problematyki metodologicznej współczesnego literaturoznawstwa

 

18.06.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa PAU poświęcona Stanisławowi Estreicherowi
Otwarcie – Prof. Jerzy Wyrozumski
W programie:
1. Prof. Stanisław Grodziski, Historia ustroju i prawa w świetle poglądów Stanisława Estreichera
2. Prof. Andrzej Borowski, Stanisław Estreicher jako bibliograf
3. Prof. Andrzej Mączyński, Postulaty ustrojowe Stanisława Estreichera
4. Dr Tomasz Skrzyński, Związki Stanisława Estreichera z AU i PAU
5. Prof. Stanisław Grzybowski, Stanisław Estreicher - miłośnik poezji
Dyskusja

 

19.06.2010, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
godz. 10.30 - Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
godz. 11.15 - Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności PAU za okres 2009/2010
4. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
5. Wykład Profesora Krzysztofa Baczkowskiego Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej
6. Zamknięcie posiedzenia

 

21.06.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego

Dr Józef Partyka, Być albo nie być Ojcowskiego Parku Narodowego
Zaproszenie

 

22.06.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

22.06.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

24-25.06.2010 - Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism
24.06.2010, godz. 9.00-19.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Międzynarodowa sesja naukowa Komisji Filologii Klasycznej PAU i Zakładu Historii Bizancjum (Instytut Historii UJ)

 

25-26.06.2010, godz. 9.00-18.00, Mała Aula przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej

The Polish Diaspora in America and the Wider World
Zaproszenie

 

 

W LIPCU 2010

 

9.07.2010, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
sesja naukowa:
Współczesna ekonometria w badaniach empirycznych młodych ekonomistów
organizatorzy:
Komisja Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności,
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie,
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Program
10:00–10:15, Otwarcie sesji: Uwagi na pożegnanie jednolitych studiów magisterskich
część I: Analiza ryzyka rynkowego w finansach
10:15–10:45 Bartosz Spałek, Modele GARCH i teoria wartości ekstremalnych w estymacji ryzyka
10:45–11:15 Regina Zajdel, Zastosowanie procesu MSF w tworzeniu strategii zabezpieczającej
11:15–11:45 Marcin Biesiadecki, Wykorzystanie funkcji połączeń w budowie strategii zabezpieczającej
11:45–12:00 przerwa
12:00–12:30 Marek Krawczyk, Procesy GARCH w wycenie opcji – wykorzystanie modelu Duana
część II: Analiza ryzyka kredytowego w bankowości
12:30–13:00 Marek Sus, Modele zmiennych jakościowych dla danych dobieranych do próby
13:00–13:45 Paweł Baster, Katarzyna Pocztowska, Sieci neuronowe i polichotomiczne modele zmiennych jakościowych
w analizie ryzyka kredytowego

13:45–14:00 przerwa
część III: Modelowanie makroekonomiczne i analiza wzrostu gospodarczego
14:00–14:30 Krzysztof Malczyk, Model VECM w analizie wpływu zmian kursu walutowego na inflację w Polsce
14:30–15:00 Justyna Kurasz, Bayesian Model Averaging (BMA) w badaniu determinant długookresowego wzrostu gospodarczego
15:00–15:15 Podsumowanie obrad

 

15.07.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU oraz Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Henryk Gurgul i mgr Paweł Zając, Model dynamiki procesu powstawania i upadłości przedsiębiorstw

 

 

WE WRZEŚNIU 2010

 

16.09.2010, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. Mariusz Wąsik (Departament of Pathology and Laboratory Medicine, University of Pennsylvania Medical Center, Philadelphia, PA),
Rola inhibitorów mTOR jako przykład nowej generacji leków o działaniu przeciwnowotworowym
Zaproszenie

 

28.09.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia
1. Dr Anna Dziedzicka przedstawi recenzję podręcznika:
M. Kłyś, J. Stawarz, Świat biologii, t. 2, II klasa gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2009
2. Dr Krzysztof Smagowicz przedstawi recenzję podręcznika:
M. Kłyś, J. Stawarz, Świat biologii, t. 1, I klasa gimnazjum, Nowa Era, Warszawa 2009 (druga recenzja)
3. Mgr Barbara Walczak przedstawi referat na temat możliwości aktualizacji podręczników szkolnych

 

28.09.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

 

W PAŹDZIERNIKU 2010

 

04.10.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Jerzy Janik, Postać a rzeczywistość

 

06.10.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr hab. Krzysztof Maślanka, O Franciszku Mertensie i jego hipotezie rozstrzygniętej po stu latach dzięki komputerom

 

07.10.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Mateusz Grzęda, Podobizna Władysława Jagiełły na nagrobku w Katedrze na Wawelu

 

09.10.2010, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Spotkanie dyskusyjne historyków ukraińskich i polskich organizowane przez:
Komisję Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności,
Instytut Państwa i Prawa im. W. Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie

„Stosunki polsko-ukraińskie i mniejszości narodowe
w kontekście koncepcji historyczno-politycznych Wacława Lipińskiego”
Zaproszenie

 

09.10.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Fundacja „Warto żyć” serdecznie zaprasza na konferencję
„Uzależnienia – współczesne metody leczenia. Podejście społeczne – porozmawiajmy o tym głośno”
Przy współpracy i uprzejmości Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności,
Pana Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pani Poseł Róży Thun
Zaproszenie i program

 

11.10.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Rodziński, Dzieło sztuki jako dysputa o Polsce – między zachwytem, ironią i heroizmem

 

12.10.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Marek Blicharski, Stale stosowane na karoserie samochodowe

 

12.10.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. Stanisław Stabryła, Motywy greckie we współczesnej prozie polskiej

 

13.10.2010, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Tomasz Wojciechowski, Metodyka określania podatności osuwiskowej z wykorzystaniem metod GIS.
Studium Pogórza Łącko-Podegrodzkiego w rejonie Nowego Sącza

 

13.10.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Magdalena Heydel, Postać tłumacza w tekście poetyckim

 

15.10.2010, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
poświęcona Włodzimierzowi Puchalskiemu z okazji 100-lecia urodzin
Zaproszenie i program

 

15.10.2010, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr hab. Małgorzata Nita, Interglacjał mazowiecki i zlodowacenie Liwca
na wyżynach środkowopolskich w świetle analizy pyłkowej

 

16.10.2010, godz. 18.00, Aula „Florianka” Akademii Muzycznej w Krakowie, ul. Basztowa 8
Seminarium naukowe z okazji Roku Chopinowskiego
CHOPIN KAMERALNIE: MIĘDZY WIRTUOZERIĄ A ROMANTYZMEM

Organizacja: Akademia Muzyczna w Krakowie, współorganizacja: DUX,
współpraca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie i plakat

 

18.10.2010, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Posiedzenie Naukowe poświęcone Wiesławowi Bieńkowskiemu (1926–1999)
Zaproszenie i program

 

18.10.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Krzysztof Ciałowicz,
Tell el-Farcha nieznana stolica Egiptu?
Najnowsze wyniki badań polskich archeologów
Zaproszenie

 

19.10.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr Grzegorz Zając, Partnerstwo wschodnie. Koncepcja i pierwsza faza realizacji
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

19.10.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

20.10.2010, godz. 15.30, Dworek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Modlnicy koło Krakowa
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
Joanna Sosnowska (Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), Etnobotanika a edukacja wśród Indian peruwiańskiej Amazonii
Michał Kordas (Wydział Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie), Surowy czy dobrze wypieczony? O formatach zapisu zdjęć cyfrowych
Jakub Słomski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dlaczego konserwanty?

 

20.10.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Sławomir J. Żurek, Zastygłe w polszczyźnie. O świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego

 

20.10.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Prof. Andrzej Zoll, Społeczeństwo obywatelskie

 

21.10.2010, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
ks. dr hab. Zbigniew Wolak, Jan Paweł II o relacjach między nauką i teologią

 

22.10.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU i Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU
Prof. Paweł Taranczewski, Flirt artystyczny Wasyla Kandinskiego z Arnoldem Schönbergiem

 

25.10.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Polska Akademia Umiejętności oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN

zapraszają do uczczenia osiemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jana Machnika
Wielkiego Mistrza i Mentora polskiej archeologii
Zaproszenie

 

25.10.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe Wydziału VI Twórczości Artystycznej PAU oraz Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
Prof. Witold Cęckiewicz, Plac Szczepański i Pałac Sztuki TPSP (obecne perspektywy i występujące zagrożenia)

 

26.10.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Dr Ireneusz Krech (Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) przedstawi opinię o podręczniku:
Stanisław Durydiwka i Stefan Łęski, Z Pitagorasem przez gimnazjum. Podręcznik do matematyki dla klasy 1 gimnazjum,
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowa Adam, Warszawa 2009, numer dopuszczenia 156/1/2009

 

27.10.2010, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja „Co można zrobić, by samorząd działał jeszcze lepiej...?”
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Polska Akademia Umiejętności

 

28.10.2010, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia
Prof. dr hab. Andrzej Mazur
(Unité de Nutrition Humaine, Theix, INRA (Institut National de la Recherche Agronomic), Université d’Auverge)
Mikroskładniki pokarmowe – wczoraj, dziś i jutro
Zaproszenie

 

29.10.2010, godz. 12.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Międzynarodowa sesja naukowa Respublica Litteraria in Action 2
organizatorzy: Międzynarodowa Unia Akademii (UAI), Polska Akademia Umiejętności,
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie i program

 

 

W LISTOPADZIE 2010

 

3.11.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Giuseppe Dalla Torre, Metamorfosi della laicità dello Stato
oraz Prof. Marco Jačov, Kwestia wschodnia widziana przez pryzmat tragedii ormiańskiej

 

4.11.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Komisji PAU do Badań Diaspory polskiej
i Katedry Historii XIX Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Masoneria polska w kraju i na emigracji
Zaproszenie i program

 

5.11.2010, godz. 17.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Dr Andrzej Odrzywołek, Astronomia i astrofizyka na orbicie

 

8.11.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Dr Margarita Korzo, Kształtowanie tożsamości konfesyjnej prawosławnych RP i Rusi Moskiewskiej w XVII w.

 

8.11.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Wincenty Kilarski, Jeszcze raz pytanie: czy wirusy można zaliczyć do istot żywych?

 

8.11.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Jadwiga Puzynina, Cyprian Norwid – na XXI wiek

 

9.11.2010, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. Jan Albrecht, Najczęściej jestem „za”

 

15.11.2010, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Krzysztof Sztwiertnia, Orientacja krystalograficzna w badaniach mikrostruktury materiałów

 

16.11.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Antoni Furdal, Siedem dylematów wielokulturowości

 

16.11.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU

 

17.11.2010, godz. 13.30, sala 205 pawilonu U2 Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Piotr Banasik, Wykorzystanie archiwalnych map szczegółowych z obszaru Krakowa do wyznaczania współrzędnych geograficznych wybranych obiektów

 

17.11.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Jadwiga Kita-Huber, „Hieros Gamos” – „Święte Wesele”. Biblia hebrajska w przekładzie Martina Bubera i Franza Rosenzweiga

 

17.11.2010, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr hab. Michał Galas, Udział Żydów w manifestacjach patriotycznych i religijnych w 1861 roku.
Szkic z dziejów dialogu międzyreligijnego w Polsce

 

18.11.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Andrzej Betlej oraz Dr hab. Marek Walczak, Nieznany zbiór rysunków i projektów ze zbiorów klasztoru Kamedułów na Bielanach

 

18.11.2010, Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury
Akademia po Godzinach
Prof. Krzysztof Sładek, Rola edukacji w leczeniu astmy i chorób obturacyjnych

 

19.11.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa organizowana przez Polską Akademię Umiejętności,
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Archiwum nauki PAN i PAU
w 70. rocznicę śmierci Jerzego Smoleńskiego
W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu. Jerzy Smoleński (1881–1940) geograf i geolog
Zaproszenie i program

 

20.11.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Zagajenie Prezesa
2. Wręczenie dyplomów nowo wybranym członkom
3. Wykład Profesora Leszka StarklaOblicza powodzi

 

22.11.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Juliusz Domański, Łacina w Polsce: literatura myślicielska, relacja o przygotowanej antologii polskiego średniowiecza

 

22.11.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU
Andrzej Cieszkowski, Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiego przewodnictwa w Radzie UE
POSIEDZENIE ODWOŁANE

 

22.11.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Prof. Franciszek Ziejka, Czy jest nam potrzebny Panteon Narodowy?
Zaproszenie

 

23.11.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

23.11.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału IV Przyrodniczego PAU
Prof. dr hab. Andrzej Zuber, Nadmierna eksploatacja wód podziemnych i jej niektóre konsekwencje

 

24.11.2010, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Maria Płoszewska-Paulsson, „Lew z Lea”. (O Leonie Płoszewskim – edytorze Stanisława Wyspiańskiego)

 

24.11.2010, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program
Iwo Kędzierski (ASP, Kraków), Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz mieszkalnych
Krzysztof Pyrć (UJ, Kraków), Wirusy onkolityczne
Wiktor Wójcik (UE, Kraków), Sieci WI-FI, a problem Wardriving'u

 

25.11.2010, godz. 15.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Prof. dr hab. Bogdan Dembiński, Ewolucja platońskiej doktryny idei

 

26.11.2010, godz. 9.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa
Wydziału I Filologicznego PAU,
Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU

Tadeusz Sinko. Uczony i dzieło
Zaproszenie i program

 

26.11.2010, godz. 12.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Dr Jacek Szmańda oraz Dr Małgorzata Luc, Zmiany rzeźby Góry Świętego Wawrzyńca w Kałdusie koło Chełmna
oraz krajobrazu jej okolic w holocenie

 

26.11.2010, godz. 13.15, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus, Antropologia prawosławna

 

26.11.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Edward Male, Galaktyczne czarne dziury, megamasery i nierówność Sobolewa

 

29.11-01.12.2010, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
WORKSHOP ON TIMING DETECTORS: ELECTRONICS, MEDICAL AND PARTICLE PHYSICS APPLICATIONS
Strona internetowa

 

29.11.2010, godz. 9.30–13.30, cz. I: Uniwersytet Pedagogiczny (Sala Senacka, ul. Podchorążych 2)
godz. 15.00–19.00, cz. II: Uniwersytet Jagielloński (Collegium Novum, sala 56, ul. Gołębia 24)

Sesja naukowa organizowana przez
Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej,
Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej UJ i Katedrę Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego
Wokół powstania listopadowego – 180. Rocznica
Program

 

30.11.2010, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Przemysław Wywiał, Działalność szkoleniowa i praca oświatowo-wychowawcza w garnizonie krakowskim w okresie międzywojennym

 

 

W GRUDNIU 2010

 

03.12.2010, godz. 11.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa organizowana przez
Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU
Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji
Zaproszenie i program

 

06-07.12.2010, godz. 10.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa organizowana przez
Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej,
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück
Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość

Zaproszenie
Program

 

06.12.2010, godz. 16.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych PAU
Prof. Kazimierz Grotowski, Czemu filozof powinien uczyć się astronomii i astrofizyki?

 

06.12.2010, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. Krzysztof Zamorski, Co można pomyśleć o przyszłej przeszłości

 

08.12.2010, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr Bogdan Zagajewski, Ocena przydatności sieci neuronowych i danych hiperspektralnych do klasyfikacji roślinności Tatr Wysokich

 

08.12.2010, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Nina Pluta, Życie w cieniu zbrodni. O konwencji kryminalnej we współczesnej prozie hispano-amerykańskiej

 

09.12.2010, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Tomasz Szybista, Zapomniany zespół witrażowy z przełomu XIX i XX wieku do katedry krakowskiej

 

10.12.2010, godz. 9.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa organizowana przez
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”,
Polską Akademię Umiejętności, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Urząd Miasta Krakowa
Wychowanie do przyjaźni – wychowanie przez przyjaźń
Program

 

10.12.2010, godz. 10.30, Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk, Sala Duża
ul. Henryka Wieniawskiego 17/19
,
Poznań
Sesja naukowa poświęcona pamięci Prof. Gerarda Labudy organizowana przez
Polską Akademię Nauk – Oddział w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM oraz Polską Akademię Umiejętności
Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Profesora Gerarda Labudy
Zaproszenie i program

 

10.12.2010, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Witold Zuchiewicz, dr Jerzy Zasadni, dr Nguyen Quo Cuong
Strefa uskoku Rzeki Czerwonej w Wietnamie: wybrane zagadnienia geomorfologii tektonicznej

 

13.12.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Dr hab. Ewa Danowska, Testamenty mieszczan krakowskich XVII–XVIII w.

 

13.12.2010, godz. 11.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Janusz Świeży, Jurij Trifonow i „Srebrny Wiek”

 

13.12.2010, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Dziennika Polskiego
Dr Joanna Winiewicz-Wolska, Karol Lanckoroński – ostatni humanista wśród europejskiej arystokracji
Zaproszenie

 

14.12.2010, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia

 

14.12.2010, godz. 11.30, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Jerzy Maroń, Wokół rewolucji militarnej

 

14.12.2010, godz. 18.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Prof. dr hab. Józef Korpanty, Kilka refleksji nad sporami filozoficznymi w Italii w I w. przed Chr.

 

15.12.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Janusz Sabor, Biotechnologia i genetyka w praktyce leśnej

 

15.12.2010, godz. 16.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Dr Jacek Rodzeń, Nie wszystko zaczęło się od Bunsena i Kirchhoffa – nieznane wątki wczesnej historii spektroskopów optycznych (lata 1815–1860)

 

15.12.2010, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dr Natalia Krynicka, Kulturowe związki żydowsko-polskie w świetle tłumaczeń literatury polskiej na jidysz

 

15.12.2010, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
program:
1. Krzysztof Łoboda, Tłumaczenie maszynowe
2. Kinga Łukasiewicz, Dlaczego motylek Apollo nie może latać? Wpływ środowiska i genów

 

16.12.2010, godz. 15.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji PAU „Fides et Ratio”
Ks. dr Robert Woźniak, W drodze do teologii nauki

 

16.12.2010, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Archeometria i konserwacja szkieł historycznych
program:
Prof. L. Stoch (PAU), Archeometria w Krakowie (wprowadzenie)
Dr E. Greiner Wrona (AGH), Archeometria szkieł historycznych
Mgr A. Pusowska (Muzeum Narodowe), Zastosowanie badań archeometrycznych w pracach konserwatorskich
Mgr K. Dzięgielewski (UJ), Interdyscyplinarne badania szkieł z wykopalisk archeologicznych w Podłężu k/Krakowa

 

17.12.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Julian Maślanka, Mickiewicz o despotyzmie rosyjskim

 

17.12.2010, godz. 13.15, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Dorota Gil, Świętosawie jako filozofia życia o. Justina Popovicia – pomiędzy antropologią prawosławną a myślą organicystyczną

 

17.12.2010, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Andrzej Staruszkiewicz, Komentarz do artykułu Pani Tamary M. Davies: Czy wszechświat gubi energię opublikowanego w Świecie Nauki w sierpniu 2010 r.

 

21.12.2010, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Włodzimierz Mokry, Program Jerzego Giedroycia aktualny na Ukrainie i w Rosji.
W 10. rocznicę śmierci Redaktora „Kultury” paryskiej

 

21.12.2010, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie Rady PAU