Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


PAUeczka Akademicka jest „Akademią Młodych”, adresowaną do doktorantów i adeptów nauki. Powstała w 2008 r. z inicjatywy ówczesnego wiceprezesa PAU Andrzeja Szczeklika i przez niego była prowadzona. Rozpoczęła działalność w styczniu 2009. Po śmierci Andrzeja Szczeklika (3 II 2012) prowadzenie PAUeczki przejął czł. PAU Marek Sanak. PAUeczka stanowi interdyscyplinarne forum prezentacji wyników badawczych ludzi młodych oraz dyskusji ukierunkowanej na humanizację i integrację nauk.


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2008/2009

 

21.01.2009
Animator: Profesor Andrzej Szczeklik

 

25.02.2009
Dochodzenie do prawdy w nauce

 

25.03.2009
Nauka i wiara
Michał Eckstein (Wydział Fizyki UJ), Prawdy wiary i nauki
Karolina Prochownik (Wydział Prawa i Filozofii UJ), Dowody na nieistnienie bądź istnienie Boga
Dominik Rogoż (Wydział Polonistyki i Filozofii UJ), Teoria teorii
Zofia Mazurek (Collegium Medicum UJ), Między poszukiwaniem sztuki i nauki
Joanna Sosnowska (Instytut Botaniki PAN), Czy należy uprawiać naukę w Polsce? Jakie są perspektywy przed młodymi ludźmi

 

22.04.2009
Czy całość może być większa, niż jej części?
Paweł Mitkowski (Wydz. EAIiE AGH), Nieliniowe układy dynamiczne
Tadeusz Witek (Wydz. Filozofii PAT), Doświadczenie religijne a redukcjonizm
Jakub Krajeński (Wydz. Filozofii i Prawa UJ), Świadomość a sieć neuronowa mózgu
Krystyna Kwarcińska (Uniw. im. Kardynała S. Wyszyńskiego), Jednostka a społeczeństwo
Dominik Czaplicki (Wydz. Biotechnologii UJ), Termodynamiczna teoria nowotworów

 

13.05.2009
Moje badania
Michał Eckstein (Wydz. Fizyki UJ), Model standardowy cząstek elementarnych
Mariusz Sołtysik (Wydz. Zarządzania UE), Koncepcja odpowiedzialności
Daria Gosek (Wydz. Filozofii i Polonistyki), Performatyka
Mateusz Witek (PAT), Doświadczenie religijne a redukcjonizm

 

17.06.2009
Karol Urbański, Czy lekarz może być naukowcem
Jagoda Kumik, Marek Kaszuba, Marta Latasiewicz, O oddechu i jego badaniu
Małgorzata Kmieć-Klimczak, Lekarz a sztuka
Katarzyna Kwarcińska, Tomasz Kwarciński, Czas wolny


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2009/2010

 

28.10.2009
Dr Krzysztof Pyrć, Etiopatogeneza chorób ludzkich: nowe techniki i nowe pytania
Krzysztof Wójcik, Mikroskopia optyczna: czy można przekroczyć limit dyfrakcji?
Paweł Mitkowski, Chaos w układach biologicznych – błędy pomiarowe czy struktura układu

 

18.11.2009
Praca doktorska – czym jest, czym ma być, czym mogłaby być
Paweł Mitkowski (matematyka i nauki techniczne)
Katarzyna Kwarcińska (socjologia)
Małgorzata Kieć-Klimczak (medycyna)
Mariusz Sołtysik (nauki ekonomiczne)

 

16.12.2009
O harmonii
Magdalena Wojnarowska (Uniwersytet Ekonomiczny), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w ekonomii
Joanna Nawara (CM UJ), Koncepcja zrównoważonego rozwoju w medycynie
Jagoda Kumik (CM UJ), Poszukiwanie harmonii w malarstwie
O harmonii w muzyce

 

27.01.2010
Harmonia, cz. II
Maciej Wielobób (Uniwersytet Pedagogiczny), Harmonia duszy i ciała na przykładzie klasycznej jogi
Tomasz Miklis (Akademia Górniczo-Hutnicza), Gospodarka wodorowa
Krzysztof Wójcik (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), Ładne oczy to nie wszystko

 

17.02.2010
Anna Łączak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Opieka zdrowotna w tropiku - zderzenie z rzeczywistością
Jacek Wardzała (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), Terapia genowa nowotworów - motywacja w prowadzeniu badań naukowych
Mariusz Sołtysik (Uniwersytet Ekonomiczny), Czy studia powinny wychowywać?

 

17.03.2010
Małgorzata Zieblińska (Uniwersytet Ekonomiczny), Odtwórstwo historyczne czyli jak ożywić historię
Gloria Brzezińska (Wydział Filozoficzny UJ), Nowa Huta nieznana
Zofia Mazurek (Collegium Medicum UJ), Jak inni studiują medycynę

 

28.04.2010
Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny, Lublin), Rozpoznawanie cudownych uzdrowień w Kościele Katolickim a współczesna medycyna
Tomasz Woźny (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji), Góry bez słów nic nie znaczą
Mateusz Wolczyk (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków), Wykorzystanie gier internetowych w procesie nauczania zagadnień ekonomicznych


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2010/2011

 

20.10.2010
Joanna Sosnowska (Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie), Etnobotanika a edukacja wśród Indian peruwiańskiej Amazonii
Michał Kordas (Wydział Matematyki i Informatyki UJ w Krakowie), Surowy czy dobrze wypieczony? O formatach zapisu zdjęć cyfrowych
Jakub Słomski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Dlaczego konserwanty?

 

24.11.2010
Iwo Kędzierski (ASP, Kraków), Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz mieszkalnych
Krzysztof Pyrć (UJ, Kraków), Wirusy onkolityczne
Wiktor Wójcik (UE, Kraków), Sieci WI-FI, a problem Wardriving'u

 

15.12.2010
Krzysztof Łoboda, Tłumaczenie maszynowe
Kinga Łukasiewicz, Dlaczego motylek Apollo nie może latać? Wpływ środowiska i genów

 

19.01.2011
Katarzyna Stażyk, Praca lekarza w Afryce
Paweł Iwaszczuk, Czy człowiek naśladuje najlepiej? Neurony lustrzane w autyzmie
Jakub Słomski, O tuningowanej żywności, czyli o substancjach dodatkowych w pokarmie

 

16.02.2011
Piotr Pawłowski, Wywieranie wpływu na ludzi i obrona przed manipulacją

 

9.03.2011
Anna Staszel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kreatywna rachunkowość, oszustwa finansowe i prawo Benforda
Paweł Mitkowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie), Deterministyczna natura przypadkowości
Tomasz Kubica (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Płacić albo nie płacić – o to jest pytanie! Czyli parę słów o analizie preferencji względem kont bankowych z wykorzystaniem conjoint analysis

 

13.04.2011
Małgorzata Kieć (CM UJ Kraków), Non omnis moriar: o Transplantologii w Polsce i na Świecie
Krzysztof Cyran (Akademia Muzyczna w Krakowie), III Symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego – fenomen muzyki współczesnej
Krzysztof Piech (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie), Czy 21 wiek będzie wiekiem „czystej" energii elektrycznej? Metody jej pozyskiwania z odnawialnych źródeł

 

25.05.2011
Silvia Bruni (Wydział Historyczny UJ – Specjalność: Muzykologia), Wokół Kantaty na XX-lecie Października op. 74 Siergieja Prokofiewa
Małgorzata Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, kierunek ekonomia), Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego (NLP)
Paweł Kuczia (CM UJ, Wydział Lekarski), Czy zawał serca jest częstym powikłaniem operacji chirurgicznej? – przedstawienie nowoczesnego badania klinicznego


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2011/2012

 

19.10.2011
Dr Jakub Adamski (Instytut Badań nad Sztuką IRSA, Kraków), Jednorodny czy wielofazowy? Kilka uwag o architekturze chóru katedry krakowskiej
Dr Karol Nepelski (Akademia Muzyczna w Krakowie), Biologiczne źródła muzyki

 

9.11.2011
Krzysztof Piech, doktorant II roku (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH), Energetyka odnawialna w Azji Południowej na przykładzie Nepalu
Łukasz Bączek, doktorant II roku (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH), Mikroprocesorowe sterowanie silnikiem krokowym
Paweł Iwaszczuk, (Wydział Lekarski UJ CM), Hartowanie mięśnia sercowego

 

7.12.2011
Andrzej Mądro (Akademia Muzyczna w Krakowie), Nowe media w muzyce polskiej
Michał Eckstein (Wydz. Matematyki UJ, Kraków), (Zbyt) szybkie neutrina
Katarzyna Wawrzycka (Wydz. Lekarski UJ CM Kraków), Między mitem a medycyną – próba przyporządkowania legendarnym postaciom, takim jak wilkołaki, syreny czy elfy znanym współczesnej nauce jednostek chorobowych

 

25.01.2012
Wojciech Ganczarek (Wydział Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej UJ, Kraków), Dwie kultury – pół wieku później
Katarzyna Kwarcińska (Instytut Socjologii UKSW, Warszawa), Czy Polska może stać się drugą Norwegią? Refleksje z podróży

 

28.03.2012
Klementyna Suchanow, Bohaterowie kubańskiej rewolucji
Justyna Dyrda, Holandia-historia kultury dzisiaj

 

18.04.2012
Agnieszka Polończyk (Instytut Kulturoznawstwa UJ), Koncepcja Wewnętrznego Dowodzenia jako filar kultury organizacyjnej Bundeswehry po 1955 roku
Marek Szlezer (Akademia Muzyczna w Krakowie), Jadwiga Sarnecka: zapomniany talent kompozytorski okresu Młodej Polski
Anna Golda (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), Od frontu czy kuchennymi drzwiami – drogi wejścia wirusów

 

30.05.2012
Wioletta Wójtowicz (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH), Analiza okresowych szeregów czasowych na przykładzie danych z rynku energii elektrycznej
Bartłomiej Nawrotek (Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ), Granice postępu w medycynie na przykładzie kardiologii interwencyjnej
Bartosz Krzyżanowski (Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ), Czy izotop prawdę Ci powie? – zastosowanie radioizotopowych metod obrazowania w diagnostyce medycznej


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2012/2013

 

17.10.2012
Mgr Agnieszka Polończyk, (studia doktoranckie, Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), Cichociemni – historia niezwykłych Spadochroniarzy z okresu II wojny światowej
Mgr Justyna Dyrda, (Germanistyka, Bibliotekoznawstwo i Informacja Techniczna. Uniwersytet Pedagogiczny), Krakowski szlak turystyczny po obiektach medycyny i farmacji
Lek. med. Przemysław Borowy, (Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM), Osteoporoza – gdzie jest granica między starzeniem, a chorobą. Jak ją rozpoznawać

 

28.11.2012
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone Profesorowi Andrzejowi Szczeklikowi

 

5.12.2012
Czy studia w Polsce powinny być płatne?

 

16.01.2013
Lek. med. Ewelina Nowak (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum), Serce z taśmy produkcyjnej. Czy implanty zastąpią przeszczepy serca?
Doktor nauk humanistycznych Samuel Nowak (absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim), Kultura wysoka, czyli masowe oszustwo

 

20.02.2013
Mgr Agnieszka Polończyk (doktorantka, Instytut Europeistyki,Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), Polskie ordery i odznaki wojskowe – historia i teraźniejszość
Mgr Anna Jasiówka (doktorantka, Wydział Lekarski UJ CM), Przeszczepianie narządów – problemy i wyzwania

 

20.03.2013
Joanna Wieczorek, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przykładzieniedozwolonychpostanowień wzorca umowy
- zawiadomienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krzysztof Piech, Energetyka rozproszonaw kontekście automatyzacji budownictwa w krajach rozwijających się. Projekt „Azja Południowa 2011”

 

17.04.2013
Ewelina Nowak, Kiedy feniks staje się popiołem? W którym narządzie mieszka dusza? Jaka wątroba przydaje się na Sądzie Ostatecznym? Czyli pytania z pogranicza życia i śmierci z perspektywy transplantologii i nie tylko
Dagny Cipora, Moje Brechtowskie Spojrzenie

 

22.05.2013
Dr Sebastian Stankiewicz, Estetyka od nowa
Agnieszka Łakomska, Kiedy w świat wyznawanych wartości wkracza brutalna rzeczywistość... Spór o akceptację w życiu i twórczości operowej Benjamina Brittena
Krzysztof Pluszyński, Obraz świata w języku japońskim


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2013/2014

 

16.10.2013
Mgr Wioletta Wójtowicz (doktorantka, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH w Krakowie), Biometryczne znaki wodne
Lek. Ewelina Nowak (Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie), Atlas chorób rzadkich - czy wędrujemy po mapie bez granic, bez kompasu?

 

20.11.2013
Prof. dr hab. n. med. Lucyna Mastalerz, Portret naukowca w czasie II Wojny Światowej
Członkowie PAUeczki Akademickiej wraz z absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie - spotkanie muzyczne dedykowane pamięci Pana Profesora Andrzeja Szczeklika

 

18.12.2013
Angel Zuazo Lopez, Obecność literatury w kulturze kubańskiej
Anna Jankowska, Czy niewidomi chodzą do kina – audiodeskrypcja

 

22.01.2014
Krzysztof Pelczar, Poszukiwanie ciemnej materii
Magdalena Igras, Jak komputery 'słyszą' emocje – o algorytmach automatycznej detekcji
Rafał Januszek, Rola paraoxonazy 1 (PON1) w patogenezie miażdżycy

 

19.03.2014
Dr. Krzysztof Woźniak, Czy powinniśmy wyznaczać sobie cele?
Anna Wojna-Pelczar, Obrazowanie płuc z użyciem hiperspolaryzowanych gazów szlachetnych 3He i 129Xe

 

23.04.2014
Justyna Dyrda, Czas najwyższy, by wyjść z siebie
Jacek Pietrzyk, Edukacja ekologiczna - wyzwanie dla współczesności

 

14.05.2014
Dr Marek Żurawski, Potencjał medycznego zastosowania indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych
Mgr Aldona Mzyk, Wieloskalowa funkcjonalizacja powierzchni materiałów przeznaczonych do kontaktu z krwią
Mgr inż. Magdalena Wojnarowska, Etykietowanie środowiskowe: moda czy konieczność?

 

25.06.2014
Adrian Gamoń, Personal Branding. Wyróżnij się i osiągnij sukces
Aleksandra Milewska, Białka APOBEC3 - nowy element wrodzonej odporności przeciwko wirusom


PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych) w 2014/2015

 

22.10.2014
Szymon Czauderna, Inżynieria Genomowa – rewolucja biologiczna naszych czasów
Tomasz Lech, Wpływ genu Trp53 na jakość gamet męskich u samców myszy

 

19.11.2014
Mikołaj Maga, Medycy w Krainie Tygrysów - moja azjatycka wyprawa z IFMSA-Poland
Paweł Kułakowski, Nanokomunikacja z wykorzystaniem zjawiska FRET

 

10.12.2014
J.S. Bach. Adagio z I Sonaty g-moll na skrzypce solo
K. Szymanowski. Koncert skrzypcowy
F. Chopin – (niespodzianka)
Wykonawcy: Katarzyna Jawor – skrzypce i Weronika Krówka – fortepian

 

21.01.2015
Klaudia Trembecka-Wójciga, Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych;
Krzysztof Wójcik, Wpływ związków wykazujących powinowactwo do DNA na funkcję białek histonowych i strukturę chromatyny w żywych komórkach 

 

25.03.2015
Debata oskfordzka, Ekologia i zdrowa żywność
Przebieg debaty:
Prezentację argumentów dwóch drużyn
Pytania do drużyny przeciwnej
Pytania od słuchaczy (maksymalnie 10 pytań)
Podsumowanie stanowiska drużyn

 

22.04.2015
Mgr Małgorzata Wesołowska, Wartość w filozofii i ekonomii
Mgr inż. Sabina Kaczmarczyk, GEMBA & A3 Report
Mgr inż. Mateusz Macałka, Znakowanie opakowań leków alfabetem Braille`a

 

20.05.2015
Spotkanie przygotowane przez Mateusza Macałkę i Sabinę Kaczmarczyk
W programie dyskusja, Niewidomy punkt widzenia, czyli realia życia konsumenckiego osób niewidomych