Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

Akademia Oświęcimska w 2012/2013

 

21.09.2012
Dr Andrzej Kowal, Psychiatria w sprawie człowieka. Refleksja o osobie i twórczości prof. Antoniego Kępińskiego
Zaproszenie

 

30.11.2012
Witold Dzielski, Wątek żydowski stosunków polsko-amerykańskich
Zaproszenie

 

14.12.2012
Prof. dr hab. Piotr Tuleja, Prawa człowieka w polskim konstytucjonalizmie
Zaproszenie

 

18.01.2013
Dr Leopold Zgoda, O godności
Zaproszenie

 

19.04.2013
Roman Graczyk, La laïcité w kryzysie. Francuski model świeckości państwa wobec wyzwania masowej imigracji
Zaproszenie

 

24.05.2013
Prof. Jan Prokop, Christianitas i walka cywilizacji
Zaproszenie

 

28.05.2013
Prof. Andrzej Zoll, Lęk przed wolnością. Wolność w perspektywie praw człowieka
Zaproszenie


Akademia Oświęcimska w 2013/2014

 

11.10.2013
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz SSpS, Bioetyka: anatomia sporu
Zaproszenie

 

21.02.2014
Dr Wojciech Arndt, Artykuł 18 Konstytucji RP a instytucjonalizacja tzw. związków partnerskich
Zaproszenie

 

28.03.2014
Dr hab. Leszek Bosek, Aktualne zagadnienia bioetyczne w praktyce legislacyjnej i orzeczniczej sądów
Zaproszenie

 

23.05.2014
Dr Rafał Lis, Konstytucja Trzeciego Maja w świetle rozwoju doktryny praw człowieka i obywatela.
Refleksje nad znaczeniem tradycji konstytucyjnej dawnej Rzeczypospolitej
Zaproszenie


Akademia Oświęcimska w 2014/2015

 

29.05.2015
Dr Anna Krzynówek-Arndt, Liberalizm polityczny a rozumienie pracy
Zaproszenie