Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Walne Zgromadzenie PAU

 

Naczelną władzą PAU jest Walne Zgromadzenie, które stanowią członkowie czynni (w każdym Wydziale maksymalna liczba 27) oraz członkowie korespondenci (w zasadzie 36 w Wydziale, z możliwością nieznacznego przekroczenia). Członkowie zagraniczni (nie więcej niż 41 w Wydziale) nie są zobligowani do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mogą natomiast w nim uczestniczyć, jak też we wszystkich posiedzeniach i przedsięwzięciach naukowych PAU. W razie uczestnictwa w posiedzeniach mają prawo głosowania, nie wchodzą jednak do obowiązkowego quorum. Walne Zgromadzenie wybiera na trzy lata Zarząd, złożony z prezesa, dwóch wiceprezesów (jednego ze środowiska warszawskiego), sekretarza generalnego i delegata Walnego Zgromadzenia. Wybór władz (oprócz delegata Walnego Zgromadzenia) oraz wybór członków zagranicznych podlegają zatwierdzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

walne19032011  
 Walne Zgromadzenie PAU, 19 III 2011
  walne22032014
 Walne Zgromadzenie PAU, 22 III 2014