Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

LAUREACI 2024

 

Nagroda:

Profesor Zofia Zielińska za książkę Korespondencja Stanisława Augusta z Katarzyną II i jej najbliższymi współpracownikami (1764-1796), Opracowanie naukowe i wstęp Zofia Zielińska, przekład Krystyna Zaleska, Warszawa 2022 T. 1-2. Wydawnictwo Muzeum Łazienki Królewskie.

 

Wyróżnienia:

Dr hab. Dorota Dukwicz za książkę Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768-1771, Warszawa 2022 Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla.

Dr Adam Świątek za książkę Rusin z polską duszą, Platon Kostecki (1832-1908), Kraków, Księgarnia Akademicka, 2023.

 

 

 

15 czerwca 2024 - Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności  (fot. Paweł Mazur)

 

Nagroda:  Profesor Zofia Zielińska 

 

 

Wyróżnienia:  Dr hab. Dorota Dukwicz  i  Dr Adam Świątek