Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

 

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2024 rok.

Nagrodę otrzymała pani doktor Hanna Machińska.

 

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków. Partnerami tego wydarzenia są obecnie: Województwo Małopolskie i Miasto Kraków.

 

 

Przyznawana w latach 1915–1938 Nagroda zyskała wielki prestiż, tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swoją wysokość. Odnowiona w roku 2009 – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego – staraniem PAU i z jej inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, a dzięki funduszom Województwa Małopolskiego jako Partnera, ma wyróżniać kandydata, który – zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego – „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”. Pierwszą laureatką Nagrody po jej wznowieniu została Janina Ochojska-Okońska, dołączając tym samym do grona świetnych poprzedników: kardynała Adama Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i innych. Kolejnymi laureatami odnowionej Nagrody zostali Jerzy Nowosielski, Maciej Grabski, Adam Bielański, Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, Krzysztof Penderecki, Anna Dymna, Adolf Juzwenko, s. Małgorzata Chmielewska, ks. Michał Heller, Ryszard Krynicki.

 

Tegoroczna laureatka, pani doktor Hanna Machińska, to prawniczka i działaczka społeczna zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją, autorka wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka. W latach 1991–2017 dyrektorka Biura Rady Europy. W latach 2017–2022 zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach obowiązków którego osobiście wizytowała zakłady karne, areszty śledcze, szpitale psychiatryczne, upominając się o prawa osób pozbawionych wolności. Laureatka wielu odznaczeń polskich i zagranicznych, doktor honoris causa Uniwersytetu w Zurychu.

 

Zaangażowana w działalność społeczną w obronie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. W latach 2021–2022 była stale obecna na granicy polsko-białoruskiej w związku z kryzysem humanitarnym dotyczącym migrantów i uchodźców przekraczających tę granicę. Upominała się o ich prawa, krytycznie reagowała na wszelkie przejawy nadużywania władzy, w tym na wprowadzanie sprzecznych z Konstytucją regulacji dotyczących strefy nadgranicznej. Aktywnie upominała się o prawa mieszkańców strefy nadgranicznej, których prawa i wolności obywatelskie zostały bezprawnie ograniczone, a także o prawa aktywistek i aktywistów udzielających pomocy faktycznej i prawnej migrantkom i migrantom na granicy polsko-białoruskiej. Wizytowała także regularnie Strzeżone Ośrodki dla Cudzoziemców. Od chwili napaści Rosji na Ukrainę zaangażowana we wsparcie uchodźców i uchodźczyń wojennych. W rezultacie  stała się prawdziwym symbolem walki o przestrzeganie praw człowieka w naszym kraju.

 

Wręczenie Nagrody odbyło się 10 czerwca, zgodnie ze zwyczajem – na Wawelu.

 

 

 

 

 

Fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagrody

fot. Paweł Mazur

 

_PZM3706_2406104400
_PZM3711_2406104401
_PZM3714_2406104402
_PZM4122_2406114412
_PZM4292_2406114416
_PZM4376_2406114418
_PZM4462_2406114421
_PZM4534_2406114425
_PZM4901_2406114433
_PZM5120_2406114441
_PZM5144_2406114444
_PZM5157_2406114445
_PZM5178_2406114446
_PZM5259_2406114448
_PZM5764_2406114460
_PZM5845_2406114463
_PZM5930_2406114467
_PZM6010_2406114471
_PZM6108_2406114475
_PZM6244_2406114487
_PZM6271_2406114488
_PZM6280_2406114490