Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2023 rok. Nagrodę otrzymał pan Ryszard Krynicki.

 

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków. Partnerami tego wydarzenia są obecnie: Województwo Małopolskie i Miasto Kraków.

Przyznawana w latach 1915–1938 Nagroda zyskała wielki prestiż, tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swoją wysokość. Odnowiona w roku 2009 – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego – staraniem PAU i z jej inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, a dzięki funduszom Województwa Małopolskiego jako Partnera, ma wyróżniać kandydata, który – zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego – „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”. Pierwszą laureatką Nagrody po jej wznowieniu została Janina Ochojska-Okońska, dołączając tym samym do grona świetnych poprzedników: kardynała Adama Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i innych. Kolejnymi laureatami odnowionej Nagrody zostali Jerzy Nowosielski, Maciej Grabski, Adam Bielański, Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, Krzysztof Penderecki, Anna Dymna, Adolf Juzwenko, s. Małgorzata Chmielewska, ks. Michał Heller.

Tegoroczny laureat, pan Ryszard Krynicki, to wybitny polski twórca, którego poezja pozostaje w stałym i twórczym dialogu z poezją i filozofią minionych pokoleń, stawiając fundamentalne, a przy tym zadziwiająco aktualne pytania, dotykające sensu naszego istnienia na Ziemi.

Czołowy twórca Nowej Fali, autor licznych tomów i książek poetyckich, ale także promotor poezji i współczesnych poetów, animator życia literackiego, wydawca, tłumacz i popularyzator poezji obcojęzycznej – w tym szczególnie niemieckiej i francuskiej. Autorytet dla młodych artystów, twórca ceniony przez kilka pokoleń literackich. Członek Rady Honorowej Miasta Literatury UNESCO, założyciel autorskiego wydawnictwa a5 specjalizującego się w publikacji polskiej poezji współczesnej. Zaangażowany w życie kulturalne Krakowa i aktywnie w nim uczestniczący.

Działacz opozycji w latach 70. i 80., dzięki obywatelskiej postawie i zaangażowaniu społecznemu zawsze stał na straży niezbywalnych praw człowieka, wolności wypowiedzi, praw prześladowanych i do dziś pozostaje ważnym głosem intelektualnym w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym.

Wręczenie Nagrody odbyło się 12 czerwca, zgodnie ze zwyczajem – na Wawelu.

 


Fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagrody

fot. Paweł Mazur

 

M23_2102_230612001210
M23_2106_230612001211
M23_2115_230612001212
M23_2255_230612001218
M23_2303_230612001221
M23_3861_230612001298
M23_2714_230612001233
M23_3029_230612001248
M23_2883_230612001238
M23_2985_230612001245
M23_3096_230612001254
M23_3079_230612001252
M23_3145_230612001258
M23_3192_230612001261
M23_3253_230612001267
M23_3271_230612001269
M23_3334_230612001275
M23_3723_230612001290
M23_3675_230612001287
M23_3588_230612001284
M23_3941_230612001302