Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2022 rok. Nagrodę otrzymał ks. profesor  Michał Heller.

 

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków. Partnerami tego wydarzenia są: Województwo Małopolskie i Miasto Kraków.

Przyznawana w latach 1915–1938 Nagroda zyskała wielki prestiż, tak ze względu na wybitnych laureatów, jak i na swoją wysokość. Odnowiona w roku 2009 – w stulecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego – staraniem PAU i z jej inicjatywy, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, a dzięki funduszom Województwa Małopolskiego jako Partnera, ma wyróżniać kandydata, który – zgodnie z testamentem Erazma Jerzmanowskiego – „przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju, potrafił zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim”. Pierwszą laureatką Nagrody po jej wznowieniu została Janina Ochojska-Okońska, dołączając tym samym do grona świetnych poprzedników: kardynała Adama Sapiehy, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i innych. Kolejnymi laureatami odnowionej Nagrody zostali Jerzy Nowosielski, Maciej Grabski, Adam Bielański, Andrzej Zoll, Jerzy Owsiak, Jerzy Limon, ks. Adam Boniecki, Krzysztof Penderecki, Anna Dymna, Adolf Juzwenko, s. Małgorzata Chmielewska.

Tegoroczny laureat, ksiądz profesor Michał Heller, to filozof, uczony o światowej sławie, niestrudzony animator badań naukowych oraz wybitny popularyzator nauki.

Przez całe swe naukowe życie zmaga się z pytaniem, dlaczego świat jest „matematyczny”, czyli daje się opisać za pomocą abstrakcyjnych pojęć matematyki. Jest to istotnie bardzo zaskakujący fakt, odkryty przez Pitagorasa i potwierdzony przez współczesną naukę. Zastanawiali się nad nim najwięksi, włącznie z Albertem Einsteinem, który podsumował go słynnym zdaniem: „Pan Bóg jest subtelny, ale nie jest złośliwy”. Michał Heller stoi na stanowisku, że tę odpowiedniość pomiędzy abstrakcyjnym światem matematyki a światem realnym, można zrozumieć tylko, jeżeli faktycznie istniał scenariusz budowy świata, oparty na matematyce. Istnienie tej zadziwiającej „matematyczności świata” może więc stanowić ślad Kreatora.

Nagroda Templetona umożliwiła ks. Hellerowi ufundowanie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. Tak powstało niezwykle twórcze środowisko, łączące humanistów z przedstawicielami nauk empirycznych; umożliwiające potrzebny dialog, a także badania interdyscyplinarne. Centrum Kopernika, którego ks. Heller jest niezmordowanym animatorem, nie tylko organizuje ważne debaty na temat istotnych zagadnień stojących dzisiaj przed nauką, ale stało się też żywym ośrodkiem skupiającym znakomity zespół badaczy i popularyzatorów nauki. Organizowany corocznie Copernicus Festival jest prawdziwym świętem nauki i kultury.

Wręczenie Nagrody odbyło się 12 grudnia, zgodnie ze zwyczajem – na Wawelu.

 

 

 

 

Relacja z uroczystości - 12 XII 2022 

- zob. "PAUza Akademicka" nr 624

- YouTube (realizacja: Centrum Zdalnego Nauczania UJ)

 

Zobacz również:

 

 

Fotorelacja z uroczystości wręczenia Nagrody

fot. Paweł Mazur

 

P18_8373-HDR
P18_8516-HDR
P18_0826_221212
P18_0948_221212
P18_0955_221212
P18_1011_221212
P18_1491_221212
P18_1578_221212
P18_1646_221212
P18_1718_221212
P18_1740_221212
P18_1765_221212
P18_1813_221212
P18_1858_221212
P18_1946_221212
P18_1956_221212
P18_1996_221212
P18_2021_221212
P18_2072_221212
P18_2101_221212
P18_2171_221212
P18_2228_221212
P18_2262_221212
P18_2392_221212
P18_2428_221212
P18_2479_221212
P18_2514_221212
P18_2585_221212
P18_2690_221212
P18_2704_221212
P18_2719_221212
P18_2731_221212
P18_2741_221212
P18_2774_221212
P18_2821_221212
P18_2831_221212