News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura

Komisja Etnograficzna PAU

 

Przewodniczący Róża Godula-Węcławowicz
Zastępca przewodniczącego Janusz Barański 
Sekretarz Renata Hołda

 

Komisja Etnograficzna powstała w roku 1926 w wyniku metamorfozy starszej struktury organizacyjnej – Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności, działającej od roku 1874, której nazwa odzwierciedlała ówczesne szerokie rozumienie antropologii jako nauki o człowieku – uczestniku świata natury i kultury. Pod wspólnym antropologicznym szyldem skupiała przedstawicieli bardzo różnych specjalności, m. in. geologii, geografii, fizyki, matematyki, zoologii, anatomii i medycyny, archeologii, historii, etnografii, plastyki. W jej ramach istniały trzy działy: archeologiczno-antropologiczny, antropologiczny (fizyczny) i etnologiczny.
Utworzenie w roku 1926 odrębnej Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności było konsekwencją dynamicznego rozwoju etnografii/etnologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej i formą uznania wartości tej gałęzi wiedzy. KE PAU inicjowała intensywne prace badawcze, których wyniki publikowane były w serii „Prac Komisji” (17 tomów w latach 1927-1938) oraz w oddzielnych wydawnictwach zwartych.
Po roku 1952 Komisja znalazła się w Oddziale PAN w Krakowie a w 2011 roku, na zdecydowane życzenie członków powróciła do macierzystej instytucji – PAU.
Zachowując dawną nazwę, Komisja Etnograficzna ma w swoim programie szeroki zakres tematyczny, odzwierciedlający różnorodne pola badawcze współczesnej etnografii/etnologii/antropologii kulturowej. Wymiar teoretyczno-metodologiczny, jak i empiryczny aktualnie podejmowanych badań kultury często przedstawiają naukowcy nienależący do KE, afiliowani w różnych ośrodkach akademickich. Posiedzenia naukowe odbywają się raz w miesiącu, ponadto okazjonalnie KE organizuje lub współorganizuje sesje tematyczne. Poszerzone streszczenia wystąpień są publikowane w „Roczniku PAU”.
W 2014 r. podjęto nową serię wydawniczą: „Monografie Komisji Etnograficznej PAU”, prezentującą najbardziej wartościowe opracowania. Przewodniczącą Komitetu Naukowego serii jest dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN.
W lutym 2021 r. Komisja Etnograficzna PAU wraz z  Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Polskim Instytutem Antropologii i Komitetem Nauk Etnologicznych PAN ustanowiły wspólny konkurs im. Zofii Sokolewicz na najbardziej interesujące, prezentujące wysoki poziom merytoryczny oraz metodologiczny prace: doktorską i magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. Jedną z nagród jest zaproszenie do wygłoszenia referatu na posiedzeniu naukowym Komisji Etnograficznej.

Przejdź do linków:

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    -
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Janusz Barański
Dr Ewa Baniowska-Kopacz
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Franćić
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN
Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska
Dr Krystyna Hermanowicz-Nowak
Dr Renata Hołda
Prof. dr hab. Ryszard Kantor
Dr hab. Ewa Kocój
Dr hab. Krzysztof Kowalski
Dr Ewa Krasińska
Dr hab. Grażyna Kubica-Heller
Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
Dr Krystyna Kwaśniewicz
Dr Magdalena Kwiecińska
Dr hab. Urszula Lehr, prof. PAN
Dr Małgorzata Maj
Dr hab. Anna Niedźwiedź
Dr Marek Pawlak
Dr Łukasz Sochacki
Dr Anna Spiss
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr hab. Jan Święch, prof. UJ
Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. UJ
Dr Patrycja Trzeszczyńska
     
     

 

Spis referatów na posiedzeniach Komisji Etnograficznej

 • Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Dr hab. Adam Pomieciński, prof. UAM, Człowiek i piroga. Rybactwo rzemieślnicze w Senegalu, 24.06.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Mgr Leonia Brzozowska, Konteksty kulturowe Zalipia, 27.05.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska, Rewolucjoniści na rubieży Antropologii bezpieki ciąg dalszy, 29.04.2021 
  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Spór o kaszubskiego ducha. Tożsamość, tradycja i religijność w klinczu poszukiwań i wyobrażeń, 25.03.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, Kłopoty z historią. Niemieckie badania rasowe na Podhalu w czasie okupacji, 25 II 2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr Joanna Kulczyńska-Kruk, Kraków <<symfonia wielkiego miasta>>, 21.01.2021  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, Etnografia diaspory i procesów diasporotwórczych. O badaniach w społecznościach ukraińskich
  w Kanadzie i Polsce
  , 17.12.2020  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr Alicja Soćko-Mucha, lic. Adrianna Beczek, Krakowska koronka klockowa. Tworzenie dziedzictwa, 26.11.2020 
  (posiedzenie on-line, plakat)
 • Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, Diaspora i procesy diasporotwórcze okiem antropologa. Na przykładzie z badań terenowych
  w Kanadzie
  , 19.03.2020  (posiedzenie zostało odwołane z powodu pandemii)
 • Dr inż. arch. Joanna Krajewska, Szklana architektura w perspektywie antropologicznej. Nowy budynek ASP we Wrocławiu, 27.02.2020
 • Dr Renata Hołda, „Krakowiacy”. Czy wszystko o nich wiemy?, 23.01.2020
 • Prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD, „Pigmeje” w humanistyce i polityce – rzeczywistość z dużą dozą mitu, 10.12.2019
 • Dr hab Leszek Korporowicz, prof. UJ, Idee jagiellońskie wobec wyzwań współczesności, 19.11.2019
 • Dr hab. Łukasz Smyrski, Krajobraz w refleksji antropologicznej, 26.06.2019
 • Dr Anna Jankowska, Gandyjski konsumpcjonizm i moda ślubna w Indiach, 30.05.2019
 • Dr hab. Joanna Bar, prof. UP, Rękopisy Jana Czekanowskiego w świetle współczesnych badań afrykanistycznych, 10.04.2019
 • Dr Kinga Nędza-Sikoniowska, Radziecki port Igarka – „miasto Słońca” na wiecznej zmarzlinie, 21.03.2019
 • Dr hab. Monika Banaś, prof. UJ oraz mgr Mariola Pawełko, Trudna droga do partnerstwa. Samowie w Szwecji i Norwegii, 24.01.2019
 • Dr Ewa Kamińska, Rola estetyki w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa japońskiego, 20.12.2018
 • Dr Tomasz Michalewski, Piotr Świerc jako animator regionalizmu na Opolszczyźnie, 22.11.2018
 • Dr hab. Jacek Kowalewski, Jakiej antropologii kulturowej potrzebuje dzisiejsza historia? Ku zapomnianym powinowactwom, 21.06.2018
 • Dr Łukasz Sochacki, Wątki mitologiczne w biografii naukowca. Opowieść o Ettore Majoranie, 24.05.2018
 • Dr Agnieszka Szczepańska-Kroll i dr Anna Urbańska-Szymoszyn, Polacy w Berlinie i w Londynie - recepta na sukces, 26.04.2018
 • Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ, Ostatni prom na Nilu. O kulturze podróżowania na obszarach Sudanu z perspektywy przeprawy promowej, 26.03.2018
 • Dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Od-twarzanie śląskości: antropologia zaangażowana i filmy historii mówionej, 28.02.2018
 • Dr Zuzanna Grębecka, Odkrywanie Małej Moskwy - "radziecka" Legnica w oczach mieszkańców, 25.01.2018
 • Dr Alicja Soćko-Mucha, Inspiracja, szkoła, intelektualna moda? O recepcji Bachtinowskiej teorii śmiechu w antropologii kulturowej, 21.12.2017
 • Mgr Katarzyna Ceklarz, 60. lat konkursu palm wielkanocnych w Rabce. Idea, rola i znaczenie na tle historii muzeum i miasta, 23.11.2017