News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Wydział V Lekarski

 

Dyrektor Marek Sanak
Wicedyrektor Ryszard Przewłocki
Sekretarz Kalina Kawecka-Jaszcz

 

 

Wobec postępu medycyny doświadczalnej i klinicznej, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębniono w 1930 roku Wydział Lekarski.
Członkami jego są lekarze reprezentujący liczne specjalności medycyny klinicznej i podstawowych nauk medycznych oraz biolodzy, których tematyka badawcza ma ścisły związek z naukami medycznymi. Członkami Wydziału są również wybitni naukowcy zagraniczni.
Uczeni ci w laboratoriach oraz klinikach w miejscu zatrudnienia prowadzą badania naukowe w obszarze nauk przedklinicznych oraz w wielu specjalnościach medycyny klinicznej. Rola Wydziału Lekarskiego polega głównie na stwarzaniu odpowiednich warunków do wymiany myśli i tworzenia nowych twórczych idei w gronie naukowców reprezentujących różne dziedziny i specjalności nauk medycznych. Wyniki własnych prac badawczych i ich przeglądowe uogólnienia oraz aktualne osiągnięcia światowej medycyny są przedstawiane w formie wykładów na posiedzeniach wydziałowych , na które zapraszani są również członkowie Wydziału III i IV PAU oraz doktoranci i studenci. Posiedzenia są też dostępne dla szerokiego ogółu zainteresowanych. Wydział jako jednostka PAU zorganizował sympozjum poświęcone 100-leciu odkrycia adrenaliny oraz Sesję Satelitarną VIII Kongresu Polonii Medycznej II Światowego Kongresu Lekarzy Polskich pt.: „Polonia Medyczna dla Nauki w Świecie”.
Dorobek wydawniczy wydziału jest przedstawiony w postaci streszczeń lub pełnych publikacji w wydawnictwach takich jak: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności oraz w Pracach Komisji Historii Nauki w tym w wydawnictwie tej Komisji pt.: „Polscy Twórcy Aparatury Naukowej”. Ponadto PAU jest wydawcą książki prof.. Jana Albrechta pt.: Najczęściej Jestem „ZA” – Wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego i Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2020 odbyło się posiedzenie Wydziału V Lekarskiego PAU na Platformie Wymiany Naukowej, na którym przedstawiono wykład pt. „Nałóg kokainowy z perspektywy neurobiologa i farmakologa”. Wykład jest dostępny on-line pod adresem https://youtu.be/agEFmQGegKk
W zakresie popularyzacji nauki do 2020 r. odbywały się comiesięczne otwarte spotkania Kawiarni Naukowej PAU, prowadzone przez członka Wydziału Lekarskiego. Od roku 2017, spośród 21 spotkań , 7 dotyczyło tematów medycznych i cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, aktualnie spotkania te odbywają się na platformie internetowej oraz hybrydowo.
Istotną tematyką posiedzeń naukowych prezentowanych przez członków Wydziału jest aktualny stan wiedzy dotyczący COVID-19.
Od 1998 roku ważną formą aktywności Wydziału jest przyznawanie corocznej nagrody im. Profesora Tadeusza Browicza za wybitne osiągnięcia z zakresu nauk medycznych udokumentowane publikacjami w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym. Fundusze na nagrodę Wydział Lekarski pozyskuje od sponsorów.
Wydział V prowadził współpracę w zakresie organizacji posiedzeń naukowo dydaktycznych z Komisją przyrodniczo-medyczną PAU we Wrocławiu, której przewodniczącym był członek Wydziału Lekarskiego. Ponadto Wydział ściśle współpracuje ze Stacją Naukową PAU w Gdańsku oraz Stacją Naukową PAU w Katowicach.

 

 

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Anna Członkowska
4. Prof. dr Józef Dulak
5. Prof. dr Andrzej Górski
6. Prof. dr Jan Górski
7. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
8. Prof. dr Jacek Jassem
9. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
10. Prof. dr Jerzy Kawiak
11. Prof. dr Paweł Kisielow
12. Prof. dr Janusz Limon
13. Prof. dr Stanisław Moskalewski
14. Prof. dr Wiesław Pawlik
15. Prof. dr Andrzej Pilc
16. Prof. dr Tadeusz Popiela
17. Prof. dr Edmund Przegaliński
18. Prof. dr Ryszard Przewłocki
19. Prof. dr Czesław Radzikowski
20. Prof. dr Marek Sanak
21. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
22. Prof. dr Michał Tendera
23. Prof. dr Tomasz Trojanowski
24. Prof. dr Andrzej Więcek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Włodzimierz Buczko
2. Prof. dr Andrzej Budaj
3. Prof. dr Stanisław Czekalski
4. Prof. dr Stanisław Czuczwar
5. Prof. dr Wenancjusz Domagała
6. Prof. dr Małgorzata Filip
7. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
8. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
9. Prof. dr Barbara Jarząb
10. Prof. dr Marek Krawczyk
11. Prof. dr Władysław Lasoń
12. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
13. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
14. Prof. dr Maciej Małecki
15. Prof. dr Lucyna Mastalerz
16. Prof. dr Katarzyna Mizia-Stec
17. Prof. dr Jacek Musiał
18. Prof. dr Michał Myśliwiec
19. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
20. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
21. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
22. Prof. dr Krzysztof Selmaj
23. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
24. Prof. dr Tomasz Szczepański
25. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
26. Prof. dr Adam Torbicki
27. Prof. dr Piotr Trzonkowski
28. Prof. dr Anetta Undas
29. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
30. Prof. dr Michał Witt
31. Prof. dr Wojciech Wojakowski
32. Prof. dr Edward Wylęgała
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr Anupam Agarwal
2. Prof. dr Philip W. Askenase
3. Prof. dr Krzysztof S. Bankiewicz
4. Prof. dr Benjamin M. Chain
5. Prof. dr Vittorio Colizzi
6. Prof. dr Klaus Eichmann
7. Prof. dr Roberto Ferrari
8. Prof. dr Hans-Dieter Flad
9. Prof. dr Kjell Fuxe
10. Prof. dr Detlev Ganten
11. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
12. Prof. dr Jolanta Gutkowska
13. Prof. dr Jacek Hawiger
14. Prof. dr Stephen Holgate
15. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
16. Prof. dr Salomon Z. Langer
17. Prof. dr Łukasz Lebioda
18. Prof. dr Janusz Lipski
19. Prof. dr Tadeusz Maliński
20. Prof. dr N. Avrion Mitchison
21. Prof. dr Salvador Moncada
22. Dr hab. Krzysztof Mrózek
23. Prof. dr Marek Radomski
24. Prof. dr Janusz Rak
25. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
26. Prof. dr Mariusz Ratajczak
27. Prof. dr Alfredo Salerno
28. Prof. dr Tadeusz Samorajski
29. Prof. dr Arne Schousboe
30. Prof. dr Maria Siemionow
31. Prof. dr Bronisław Slomiany
32. Prof. dr Akira Terano
33. Prof. dr Alexei Verkhratsky
34. Prof. dr David H. Vesole
35. Prof. dr Sylvester Vizi
36. Prof. dr Torkel Wadström
37. Prof. dr Zbigniew Wszołek
38. Prof. dr Christoph Zieliński