Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział V Lekarski

 

Dyrektor Marek Sanak
Wicedyrektor Ryszard Przewłocki
Sekretarz Kalina Kawecka-Jaszcz

 

 

Wobec postępu medycyny doświadczalnej i klinicznej, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębniono w 1930 roku Wydział Lekarski.
Członkami jego są lekarze reprezentujący liczne specjalności medycyny klinicznej i podstawowych nauk medycznych oraz biolodzy, których tematyka badawcza ma ścisły związek z naukami medycznymi. Członkami Wydziału są również wybitni naukowcy zagraniczni.
Uczeni ci w laboratoriach oraz klinikach w miejscu zatrudnienia prowadzą badania naukowe w obszarze nauk przedklinicznych oraz w wielu specjalnościach medycyny klinicznej. Rola Wydziału Lekarskiego polega głównie na stwarzaniu odpowiednich warunków do wymiany myśli i tworzenia nowych twórczych idei w gronie naukowców reprezentujących różne dziedziny i specjalności nauk medycznych. Wyniki własnych prac badawczych i ich przeglądowe uogólnienia oraz aktualne osiągnięcia światowej medycyny są przedstawiane w formie wykładów na posiedzeniach wydziałowych , na które zapraszani są również członkowie Wydziału III i IV PAU oraz doktoranci i studenci. Posiedzenia są też dostępne dla szerokiego ogółu zainteresowanych. Wydział jako jednostka PAU zorganizował sympozjum poświęcone 100-leciu odkrycia adrenaliny oraz Sesję Satelitarną VIII Kongresu Polonii Medycznej II Światowego Kongresu Lekarzy Polskich pt.: „Polonia Medyczna dla Nauki w Świecie”.
Dorobek wydawniczy wydziału jest przedstawiony w postaci streszczeń lub pełnych publikacji w wydawnictwach takich jak: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności oraz w Pracach Komisji Historii Nauki w tym w wydawnictwie tej Komisji pt.: „Polscy Twórcy Aparatury Naukowej”. Ponadto PAU jest wydawcą książki prof.. Jana Albrechta pt.: Najczęściej Jestem „ZA” – Wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego i Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2020 odbyło się posiedzenie Wydziału V Lekarskiego PAU na Platformie Wymiany Naukowej, na którym przedstawiono wykład pt. „Nałóg kokainowy z perspektywy neurobiologa i farmakologa”. Wykład jest dostępny on-line pod adresem https://youtu.be/agEFmQGegKk
W zakresie popularyzacji nauki do 2020 r. odbywały się comiesięczne otwarte spotkania Kawiarni Naukowej PAU, prowadzone przez członka Wydziału Lekarskiego. Od roku 2017, spośród 21 spotkań , 7 dotyczyło tematów medycznych i cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, aktualnie spotkania te odbywają się na platformie internetowej oraz hybrydowo.
Istotną tematyką posiedzeń naukowych prezentowanych przez członków Wydziału jest aktualny stan wiedzy dotyczący COVID-19.
Od 1998 roku ważną formą aktywności Wydziału jest przyznawanie corocznej nagrody im. Profesora Tadeusza Browicza za wybitne osiągnięcia z zakresu nauk medycznych udokumentowane publikacjami w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym. Fundusze na nagrodę Wydział Lekarski pozyskuje od sponsorów.
Wydział V prowadził współpracę w zakresie organizacji posiedzeń naukowo dydaktycznych z Komisją przyrodniczo-medyczną PAU we Wrocławiu, której przewodniczącym był członek Wydziału Lekarskiego. Ponadto Wydział ściśle współpracuje ze Stacją Naukową PAU w Gdańsku oraz Stacją Naukową PAU w Katowicach.

 

 

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Anna Członkowska
4. Prof. dr Andrzej Górski
5. Prof. dr Jan Górski
6. Prof. dr Ryszard Gryglewski
7. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
8. Prof. dr Jerzy Kawiak
9. Prof. dr Paweł Kisielow
10. Prof. dr Wojciech Kostowski
11. Prof. dr Janusz Limon
12. Prof. dr Stanisław Moskalewski
13. Prof. dr Wiesław Pawlik
14. Prof. dr Andrzej Pilc
15. Prof. dr Tadeusz Popiela
16. Prof. dr Edmund Przegaliński
17. Prof. dr Ryszard Przewłocki
18. Prof. dr Czesław Radzikowski
19. Prof. dr Marek Sanak
20. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
21. Prof. dr Michał Tendera
22. Prof. dr Tomasz Trojanowski
23. Prof. dr Andrzej Więcek
24. Prof. dr Marek Zembala
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Włodzimierz Buczko
2. Prof. dr Andrzej Budaj
3. Prof. dr Stanisław Czekalski
4. Prof. dr Stanisław Czuczwar
5. Prof. dr Wenancjusz Domagała
6. Prof. dr Józef Dulak
7. Prof. dr Małgorzata Filip
8. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
9. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
10. Prof. dr Barbara Jarząb
11. Prof. dr Jacek Jassem
12. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
13. Prof. dr Marek Krawczyk
14. Prof. dr Władysław Lasoń
15. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
16. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
17. Prof. dr Maciej Małecki
18. Prof. dr Lucyna Mastalerz
19. Prof. dr Jacek Musiał
20. Prof. dr Michał Myśliwiec
21. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
22. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
23. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
24. Prof. dr Krzysztof Selmaj
25. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
26. Prof. dr Tomasz Szczepański
27. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
28. Prof. dr Adam Torbicki
29. Prof. dr Piotr Trzonkowski
30. Prof. dr Anetta Undas
31. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
32. Prof. dr Michał Witt
33. Prof. dr Wojciech Wojakowski
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Philip W. Askenase
2. Prof. dr Krzysztof S. Bankiewicz
3. Prof. dr Benjamin M. Chain
4. Prof. dr Vittorio Colizzi
5. Prof. dr Klaus Eichmann
6. Prof. dr Hans-Dieter Flad
7. Prof. dr Kjell Fuxe
8. Prof. dr Detlev Ganten
9. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
10. Prof. dr Jolanta Gutkowska
11. Prof. dr Anne-Lise Haenni
12. Prof. dr Jacek Hawiger
13. Prof. dr Stephen Holgate
14. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
15. Prof. dr Salomon Z. Langer
16. Prof. dr Łukasz Lebioda
17. Prof. dr Janusz Lipski
18. Prof. dr Tadeusz Maliński
19. Prof. dr N. Avrion Mitchison
20. Prof. dr Salvador Moncada
21. Prof. dr Rodolfo Paoletti
22. Prof. dr Marek Radomski
23. Prof. dr Janusz Rak
24. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
25. Prof. dr Mariusz Ratajczak
26. Prof. dr Alfredo Salerno
27. Prof. dr Tadeusz Samorajski
28. Prof. dr Arne Schousboe
29. Prof. dr Maria Siemionow
30. Prof. dr Bronisław Slomiany
31. Prof. dr Akira Terano
32. Prof. dr Alexei Verkhratsky
33. Prof. dr David H. Vesole
34. Prof. dr Sylvester Vizi
35. Prof. dr Torkel Wadström
36. Prof. dr Zbigniew Wszołek
37. Prof. dr Christoph Zieliński