News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Wydział I Filologiczny

 

Dyrektor Kazimierz Korus
Wicedyrektor Roman Mazurkiewicz
Sekretarz Maciej Włodarski

 

Komisje działające przy Wydziale I:

 

Wydział III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny)

 

Dyrektor Ewa Brocławik
Wicedyrektor Maria Nowakowska
Sekretarz Jakub Zakrzewski

 

Komisje działające przy Wydziale III:

 

Wydział IV Przyrodniczy

 

Dyrektor Elżbieta Pyza
Wicedyrektor Marek Krąpiec
Sekretarze Barbara Płytycz
Jerzy Starzyk

 

Komisje działające przy Wydziale IV:

 

Wydział V Lekarski

 

Dyrektor Marek Sanak
Wicedyrektor Ryszard Przewłocki
Sekretarz Kalina Kawecka-Jaszcz

 

Wydział VI Twórczości Artystycznej

 

Dyrektor Adam Myjak
Wicedyrektor Konrad Kucza-Kuczyński
Sekretarz vacat