News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Dyrektor Janusz Kruk
Wicedyrektor Andrzej Kastory
Sekretarze Krzysztof Ożóg
Jacek Purchla

 

Komisje działające przy Wydziale II:

 

 

W skład Wydziału wchodzą historycy, archeologowie, filozofowie, prawnicy, socjologowie i etnologowie. Wydział odbywa comiesięczne posiedzenia naukowe, niektóre organizowane wspólnie z Wydziałem I.

Wydział realizuje następujące tematy badawczo-wydawnicze:
1. Źródła do dziejów Władz RP na Uchodźstwie – protokoły z posiedzeń Rady Ministrów (wydano tomy I–VIII),tom suplementów: Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie, oraz Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie t. I i II.
2. Źródła do dziejów dawnej Polski: ukończenie krytycznej reedycji ogromnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (11 tomów w wersji łacińskiej i tyleż w wersji polskiej), 4 tomy serii Monumenta Poloniae Historica (seria nowa), 4 tomy serii Monumenta Sacra Polonorum, 2 tomy serii Monumenta Poloniae Vaticana.
3. Wydawnictwo akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zapoczątkowane jeszcze przez AU (w latach 1915–1952 ukazały się cztery wielkie tomy), było w latach 1990 – 2003 kontynuowane (jako nowa seria) przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie pod kierunkiem Karoliny Lanckorońskiej (ukazały się 24 tomy); od 1995 Wydział II kontynuuje tę serię, a Fundacja Lanckorońskich ją finansuje. Dotychczas w PAU ukazało się 21 tomów.
4. W serii „Rozprawy” Wydział ogłosił od czasu reaktywacji PAU prawie 50 tomów, zarówno w języku polskim, jak też niektóre w językach angielskim i francuskim.
5. Wydział II ma nadto w swoim dorobku szereg wydawnictw pozaseryjnych, w tym zwłaszcza we współpracy z akademiami nauk Austrii, Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy.
6. Każdego roku Wydział II urządza sesje naukowe.

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Sylwester Czopek
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Ks. prof. dr Michał Heller
5. Prof. dr Wojciech Iwańczak
6. Prof. dr Andrzej Kastory
7. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
8. Prof. dr Janusz Kruk
9. Prof. dr Ewa Łętowska
10. Prof. dr Jan Machnik
11. Prof. dr Andrzej Mania
12. Prof. dr Janusz Małłek
13. Prof. dr Andrzej Mączyński
14. Prof. dr Krzysztof Ożóg
15. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
16. Prof. dr Jacek Purchla
17. Prof. dr Marek H. Safjan
18. Prof. dr Władysław Stróżewski
19. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
20. Prof. dr Stanisław Suchodolski
21. Prof. dr Piotr Sztompka
22. Prof. dr Stanisław Waltoś
23. Prof. dr Jan Woleński
24. Prof. dr Zenon Woźniak
25. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Jan Barcz
3. Prof. dr Stanisław Biernat
4. Prof. dr Józef Borzyszkowski
5. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
6. Prof. dr Bogdan Dembiński
7. Prof. dr Andrzej Friszke
8. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
9. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
10. Prof. dr Bolesław Ginter
11. Prof. dr Jerzy Hausner
12. Prof. dr Agnieszka Kijewska
13. Prof. dr Marcin Kula
14. Prof. dr Joanna Kurczewska
15. Prof. dr Waldemar Łazuga
16. Prof. dr Piotr Łossowski
17. Prof. dr Lech Jacek Mróz
18. Prof. dr Roman Murawski
19. Prof. dr Jerzy Nalepa
20. Prof. dr Cezary Obracht-Prondzyński
21. Prof. dr Maksymilian Pazdan
22. Prof. dr Jerzy Rajski
23. Prof. dr Marian Rębkowski
24. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
25. Ks. prof. dr Andrzej Szostek
26. Prof. dr Karol Tarnowski
27. Prof. dr Michał Tymowski
28. Prof. dr Wacław Uruszczak
29. Prof. dr Paweł Valde-Nowak
30. Prof. dr Anna Wolff-Powęska
31. Prof. dr Ryszard Wójcicki
32. Prof. dr Jerzy Zajadło
33. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Dr Emil Brix
5. Prof. dr Alfredas Bumblauskas
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Ivan Čolović
8. Prof. dr Norman Davies
9. Prof. dr Robert I. Frost
10. Prof. dr Timothy Garton Ash
11. Prof. dr Tadeusz Gromada
12. Prof. dr Christopher Michael Hann
13. Prof. dr Włodzimierz Horbatenko
14. Prof. dr Jarosław Hrycak
15. Prof. dr Andreas Kappeler
16. Prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz
17. Prof. dr István Kovács
18. Prof. dr Paul Robert Magocsi
19. Prof. dr Eduard Mühle
20. Prof. dr Juraj Pavuk
21. Prof. dr Krzysztof Pomian
22. Prof. dr Raimo Pullat
23. Prof. dr Pál Raczky
24. Prof. dr Jan Rychlík
25. Prof. dr Miloš Řezník
26. Prof. dr Timothy Snyder
27. Prof. dr Robert Sokołowski
28. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
29. Prof. dr Olli Vehviläinen
30. Prof. dr Rudolf Welser
31. Prof. dr Thomas Wünsch