Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Dyrektor Janusz Kruk
Wicedyrektor Andrzej Kastory
Sekretarze Krzysztof Ożóg
Jacek Purchla

 

Komisje działające przy Wydziale II:

 

 

W skład Wydziału wchodzą historycy, archeologowie, filozofowie, prawnicy, socjologowie i etnologowie. Wydział odbywa comiesięczne posiedzenia naukowe, niektóre organizowane wspólnie z Wydziałem I.

Wydział realizuje następujące tematy badawczo-wydawnicze:
1. Źródła do dziejów Władz RP na Uchodźstwie – protokoły z posiedzeń Rady Ministrów (wydano tomy I–VIII),tom suplementów: Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie, oraz Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie t. I i II.
2. Źródła do dziejów dawnej Polski: ukończenie krytycznej reedycji ogromnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (11 tomów w wersji łacińskiej i tyleż w wersji polskiej), 4 tomy serii Monumenta Poloniae Historica (seria nowa), 4 tomy serii Monumenta Sacra Polonorum, 2 tomy serii Monumenta Poloniae Vaticana.
3. Wydawnictwo akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zapoczątkowane jeszcze przez AU (w latach 1915–1952 ukazały się cztery wielkie tomy), było w latach 1990 – 2003 kontynuowane (jako nowa seria) przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie pod kierunkiem Karoliny Lanckorońskiej (ukazały się 24 tomy); od 1995 Wydział II kontynuuje tę serię, a Fundacja Lanckorońskich ją finansuje. Dotychczas w PAU ukazało się 21 tomów.
5. W serii „Rozprawy” Wydział ogłosił od czasu reaktywacji PAU prawie 50 tomów, zarówno w języku polskim, jak też niektóre w językach angielskim i francuskim.
6. Wydział II ma nadto w swoim dorobku szereg wydawnictw pozaseryjnych, w tym zwłaszcza we współpracy z akademiami nauk Austrii, Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy.
7. Każdego roku Wydział II urządza sesje naukowe.

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Sylwester Czopek
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Ks. prof. dr Michał Heller
5. Prof. dr Andrzej Kastory
6. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
7. Prof. dr Janusz Kruk
8. Prof. dr Ewa Łętowska
9. Prof. dr Jan Machnik
10. Prof. dr Janusz Małłek
11. Prof. dr Andrzej Mączyński
12. Prof. dr Krzysztof Ożóg
13. Prof. dr Jacek Purchla
14. Prof. dr Marek H. Safjan
15. Prof. dr Władysław Stróżewski
16. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
17. Prof. dr Stanisław Suchodolski
18. Prof. dr Piotr Sztompka
19. Prof. dr Stanisław Waltoś
20. Prof. dr Jan Woleński
21. Prof. dr Zenon Woźniak
22. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Józef Borzyszkowski
3. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
4. Prof. dr Andrzej Friszke
5. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
6. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
7. Prof. dr Jerzy Hausner
8. Prof. dr Wojciech Iwańczak
9. Prof. dr Agnieszka Kijewska
10. Prof. dr Stefan Karol Kozłowski
11. Prof. dr Marcin Kula
12. Prof. dr Joanna Kurczewska
13. Prof. dr Piotr Łossowski
14. Prof. dr Andrzej Mania
15. Prof. dr Lech Jacek Mróz
16. Prof. dr Jerzy Nalepa
17. Prof. dr Cezary Obracht-Prondzyński
18. Prof. dr Maksymilian Pazdan
19. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
20. Prof. dr Jerzy Rajski
21. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
22. Ks. prof. dr Andrzej Szostek
23. Prof. dr Karol Tarnowski
24. Prof. dr Michał Tymowski
25. Prof. dr Wacław Uruszczak
26. Prof. dr Ryszard Wójcicki
27. Prof. dr Jerzy Zajadło
28. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Prof. dr Dan Berindei
5. Dr Emil Brix
6. Prof. dr Alfredas Bumblauskas
7. Prof. dr Francesca Cantù
8. Prof. dr Ivan Čolović
9. Prof. dr Norman Davies
10. Prof. dr Robert I. Frost
11. Prof. dr Timothy Garton Ash
12. Prof. dr Tadeusz Gromada
13. Prof. dr Christopher Michael Hann
14. Prof. dr Jarosław Hrycak
15. Prof. dr Zenon Kałuża
16. Prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz
17. Prof. dr István Kovács
18. Prof. dr Eduard Mühle
19. Prof. dr Juraj Pavuk
20. Prof. dr Krzysztof Pomian
21. Prof. dr Raimo Pullat
22. Prof. dr Pál Raczky
23. Prof. dr Timothy Snyder
24. Prof. dr Robert Sokołowski
25. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
26. Prof. dr Olli Vehviläinen
27. Prof. dr Szewach Weiss
28. Prof. dr Rudolf Welser
29. Prof. dr Hans-Leo Weyers
30. Prof. dr Thomas Wünsch