Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU

 

Przewodniczący Paweł Valde-Nowak
Zastępcy przewodniczącego Renata Madyda-Legutko
Magdalena Moskal - del Hoyo
Sekretarz Paweł Jarosz

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy zajmujących się najdawniejszymi dziejami osadnictwa w Karpatach, głównie archeologów oraz współpracujących z nimi paleobotaników i paleogeografów. Oto główne, aktualnie realizowane, jej tematy badawcze:
1. Pierwsi rolnicy i hodowcy w Karpatach: problemy neolityzacji Karpat.
2. Adaptacja osadnictwa późnego neolitu i początków epoki brązu do warunków środowiskowych Karpat: rozkwit społeczności pasterskich.
3. Procesy osadnicze w późnej prehistorii i protohistorii, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego średniowiecza.

„Prace” Komisji ukazują się nie w cyklu rocznym, ale co parę lat zbierają w dużych tomach wyniki badań, głównie polsko-słowackich.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Jan Machnik
Prof. dr hab. Pál Raczky
Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Zenon Woźniak
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Dr Bogusław Chorąży
Mgr Jan Gancarski
Dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIZ
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Krystyna Harmata
Dr Paweł Jarosz
Dr Małgorzata Kaczanowska
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Dr Paweł Madej
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Dr Magdalena Moskal del Hoyo
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
Dr hab. Krzysztof Sobczyk, prof. UJ
Dr Krzysztof Tunia
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Dr hab. Agnieszka Wacnik