News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU

 

Przewodniczący Marek Herma
Zastępca przewodniczącego Piotr Nykiel
Sekretarz Paweł Krokosz

 

Komisja została powołana w 2002 r., jako Komisja Historii II Wojny Światowej, w związku ze zorganizowaną w Krakowie konferencją naukową poświęconą polskiemu wywiadowi w czasie II wojny światowej. Ukazanie się materiałów tej konferencji pt. Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej (2004) zainaugurowało działalność tej Komisji. W 2005 r. Komisja zmieniła nazwę na „Komisja Historii Wojen i Wojskowości”, dostosowując ją do faktycznego profilu swojej działalności. W jej dorobku znajduje się 8 tomów „Prac”: 6 monotematycznych i 2 wielotematyczne. Twórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji był Marian Zgórniak (zm. 2007).

Członkami Komisji są historycy, których zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na dziejach wojskowości polskiej i powszechnej od epoki nowożytnej po czasy najnowsze, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pierwszej i drugiej wojny światowej. Na posiedzeniach naukowych Komisji referaty wygłaszają zarówno jej członkowie, jak również badacze nienależący do Komisji, reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie w Polsce. Prezentowane wyniki badań oparte są na solidnej podstawie źródłowej oraz wyczerpującej literaturze przedmiotu. Posiedzenia naukowe Komisji cieszą się dużym zainteresowaniem wśród doktorantów i studentów.

W dorobku  Komisji znajduje się 12 tomów „Prac” opublikowanych przez Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Kastory
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Dr Grzegorz Chomicki
Prof. dr hab. Tadeusz Bolesław Dubicki
Dr hab. Andrzej Wojciech Essen, prof. UKEN
Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
Prof. dr hab. Maciej Franz
Dr hab. Marek Herma, prof. UKEN
Dr Zdzisław Kapera
Dr hab. Agnieszka Małgorzata Kastory, prof. UJ
Prof. dr hab. Roman Kochnowski
Dr Paweł Krokosz
Dr hab. Renata Król-Mazur
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Piotr Krzysztof Mikietyński
Dr hab. Piotr Nykiel
Dr hab. Piotr Olender
Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD
Dr hab. Aleksander Stefan Woźny, prof. UP