News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura

 

Komisja Prawnicza PAU

 

Przewodniczący Jerzy Pisuliński
Zastępcy przewodniczącego Arkadiusz Sobczyk
Jan Widacki
Sekretarz Hanna Knysiak-Sudyka

 

W skład Komisji wchodzą prawnicy reprezentujący prawie wszystkie gałęzie prawa publicznego i prywatnego. Komisja jest miejscem dyskusji nad aktualnymi problemami, przemianami i nowymi zjawiskami w prawie. Ponadto Komisja stawia sobie za cel formułowanie apolitycznych opinii o projektach aktów normatywnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na projekty odnoszące się do instytucji o fundamentalnym znaczeniu dla systemu prawnego. Formułowane opinie i oceny poprzedzone są przeprowadzeniem rzetelnych badań naukowych zaprojektowanych zgodnie z prawidłami metodologii właściwymi dla nauk prawnych. Warto przy tym podkreślić, że referaty naukowe częstokroć wygłaszane są przez badaczy spoza Komisji, a pochodzących z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i z zagranicy. Posiedzenia naukowe Komisji są co do zasady otwarte, stąd cieszą się dużym odzewem nie tylko wśród jej członków, ale również niebędących jej członkami: pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, a nawet studentów i doktorantów.
Pod auspicjami Komisji ukazują się dwa czasopisma: „Kwartalnik Prawa Prywatnego” i „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stanisław Biernat
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prof. dr hab. Marek Safjan
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Bartosz Brożek
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Piotr Kardas
Dr hab. Inga Kawka, prof. UP
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Dr hab. Jan Lic, prof. UEK
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prof. dr hab. Adam Nita
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska
Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
Dr hab. Marta Romańska
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Prof. dr hab. Mirosław Stec
Prof. dr hab. Jerzy Stelmach
Prof. dr hab. Andrzej Szumański
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
Prof. dr hab. Jan Widacki
Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Prof. dr hab. Mariusz Załucki
Prof. dr hab. Kazimierz Zawada
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll