Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Prawnicza PAU

 

Przewodniczący Jerzy Pisuliński
Zastępcy przewodniczącego Arkadiusz Sobczyk
Jan Widacki
Sekretarz Hanna Knysiak-Sudyka

 

W skład Komisji wchodzą prawnicy reprezentujący prawie wszystkie gałęzie prawa publicznego i prywatnego. Komisja jest miejscem dyskusji nad aktualnymi problemami prawnymi, przemianami prawa i nowymi zjawiskami w prawie. Stawia sobie za cel również formułowanie opinii o projektach aktów prawnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na projekty nowelizujące kodeksy i odnoszące się do podstawowych instytucji prawnych. Pod auspicjami Komisji ukazują się dwa czasopisma: „Kwartalnik Prawa Prywatnego” i „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prof. dr hab. Marek Safjan
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Stanisław Biernat
Prof. dr hab. Bartosz Brożek
Dr hab. Wojciech Dadak
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Piotr Kardas
Dr hab. Inga Kawka, prof. UP
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Dr hab. Jan Lic, prof. UEK
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prof. dr hab. Adam Nita
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska
Dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz, prof. UJ
Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
Dr hab. Marta Romańska
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Prof. dr hab. Mirosław Stec
Prof. dr hab. Jerzy Stelmach
Prof. dr hab. Andrzej Szumański
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
Prof. dr hab. Jan Widacki
Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Prof. dr hab. Mariusz Załucki
Prof. dr hab. Kazimierz Zawada
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll