News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Wydział III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny)

 

Dyrektor Ewa Brocławik
Wicedyrektor Maria Nowakowska
Sekretarz Jakub Zakrzewski

 

Komisje działające przy Wydziale III:

 

 

W skład Wydziału wchodzą matematycy, fizycy, chemicy, astronomowie, technicy i technologowie.
Jednym z celów posiedzeń naukowych, jak i całej działalności Wydziału, jest integracja wymienionych nauk i reprezentujących je badaczy, przeciwdziałanie ujemnym skutkom koniecznej skądinąd specjalizacji, badanie możliwości udziału uczonych, skupionych w Wydziale, w rozwiązywaniu ważnych problemów ogólnych, a także skuteczna i sensowna popularyzacja nauki. Wydział dostrzega potrzebę jeszcze szerszej integracji uczonych, obejmującej także przedstawicieli nauk humanistycznych. Integracji tej służyć ma m.in. cykl specjalnych posiedzeń międzywydziałowych PAU, zainicjowany przez. Adama Bielańskiego.

Wydział wydaje, wspólnie z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pismo (miesięcznik) o renomie międzynarodowej „Acta Physica Polonica B”.

Wydział przyznaje dwie Nagrody:
im. Profesora Mariana Mięsowicza za wybitne osiągnięcia w zakresie fizyki fundowaną przez krakowskie instytuty naukowe zajmujące się fizyką. Po raz pierwszy przyznano ją w roku 1997, od tego czasu przyznawana jest co dwa lata naprzemiennie z Nagrodą im. Prof. A. Bielańskiego.
im. Profesora Adama Bielańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii, fundowaną przez krakowskie instytuty naukowe zajmujące się chemią. Po raz pierwszy przyznano ją w roku 2018, od tego czasu przyznawana jest co dwa lata, naprzemiennie z Nagrodą im. Prof. M. Mięsowicza.

Wydział patronuje konferencjom naukowym, często o charakterze międzynarodowym, poświęconym głównie problemom fizyki, matematyki i astronomii.
 

 

 

 

 

Członkowie Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego)

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Andrzej Białas
2. Prof. dr Iwo Białynicki-Birula
3. Prof. dr Ewa Brocławik
4. Prof. dr Tomasz Dohnalik
5. Prof. dr Andrzej Fuliński
6. Prof. dr Jerzy Kaczorowski
7. Prof. dr Zygmunt Kolenda
8. Prof. dr Stanisław Kwapień
9. Prof. dr Janusz Stanisław Lipkowski
10. Prof. dr Bogdan Marciniec
11. Prof. dr Mieczysław Mąkosza
12. Prof. dr Zenon Mróz
13. Prof. dr Stanisław Penczek
14. Prof. dr Wiesław Pleśniak
15. Prof. dr Stefan Pokorski
16. Prof. dr Krzysztof Redlich
17. Prof. dr Ryszard Sosnowski
18. Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
19. Prof. dr Andrzej Trautman
20. Prof. dr Michał Marian Turała
21. Prof. dr Andrzej Kajetan Wróblewski
22. Prof. dr Agnieszka Zalewska
23. Prof. dr Kacper Zalewski
24. Prof. dr Marek Zrałek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Zbigniew Adamczyk
2. Prof. dr Romuald Będziński
3. Prof. dr Jakub Bodziony
4. Prof. dr Tomasz Dietl
5. Prof. dr Marcin Drąg
6. Prof. dr Wojciech Dziembowski
7. Prof. dr Ryszard Horodecki
8. Prof. dr Andrzej Jajszczyk
9. Prof. dr Janusz Jurczak
10. Prof. dr Sławomir Kołodziej 
11. Prof. dr Andrzej Korbel
12. Prof. dr Henryk Kozłowski
13. Prof. dr Wojciech Kucharz
14. Prof. dr Maciej Lewenstein
15. Prof. dr Jerzy Łuczka
16. Prof. dr Marian Mikołajczyk
17. Prof. dr Maciej A. Nowak
18. Prof. dr Maria Nowakowska
19. Prof. dr Wiesław Pawłucki
20. Prof. dr Marek Pfützner
21. Prof. dr Michał Praszałowicz
22. Prof. dr Marek Samoć
23. Prof. dr Jakub Siemek
24. Prof. dr Błażej Skoczeń
25. Prof. dr Józef Smak
26. Prof. dr Gwidon Szefer
27. Prof. dr Ryszard Tadeusiewicz
28. Prof. dr Andrzej Tylikowski
29. Prof. dr Andrzej Udalski
30. Prof. dr Andrzej Witkowski
31. Prof. dr Maciej Wojtkowski
32. Prof. dr Jakub Zakrzewski
33. Prof. dr Karol Życzkowski
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr Halina Abramowicz
2. Prof. dr Ugo Amaldi
3. Prof. dr James Daniel Bjorken
4. Prof. dr Sava Bratoš
5. Prof. dr Peter Braun-Munzinger
6. Prof. dr Romuald Brazis
7. Prof. dr Andrzej Buras
8. Prof. dr Wit Busza
9. Prof. dr Krzysztof Cios
10. Prof. dr Dominique Delande
11. Prof. dr Leszek Feliks Demkowicz
12. Prof. dr Artur Ekert
13. Prof. dr Kálmán Győry
14. Prof. dr Rolf Heuer
15. Prof. dr Henryk Iwaniec
16. Prof. dr Andrzej Joachimiak
17. Prof. dr Marek Karliner
18. Prof. dr Christer Oscar Kiselman
19. Prof. dr Jacek Klinowski
20. Prof. dr Jean-Marie Lehn
21. Prof. dr Giulio Maier
22. Prof. dr Herbert A. Mang
23. Prof. dr Tadeusz B. Massalski
24. Prof. dr Krzysztof Matyjaszewski
25. Prof. dr Janusz Nowotny
26. Prof. dr Walter Oelert
27. Prof. dr Yuri Oganessian
28. Prof. dr Peter Pflug
29. Prof. dr Helmut Satz
30. Prof. dr Herwig Schopper
31. Prof. dr Volker Soergel
32. Prof. dr Paul Söding
33. Prof. dr Daniel Stroock
34. Prof. dr Tomasz Robert Taylor
35. Prof. dr Israel E. Wachs
36. Prof. dr Frank Wilczek
37. Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
38. Prof. dr Jan Charles Zarnecki