News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Wydział III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydział III Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny)

 

Dyrektor Ewa Brocławik
Wicedyrektor Maria Nowakowska
Sekretarz Jakub Zakrzewski

 

Komisje działające przy Wydziale III:

 

 

W skład Wydziału wchodzą matematycy, fizycy, chemicy, astronomowie, technicy i technologowie.
Jednym z celów posiedzeń naukowych, jak i całej działalności Wydziału, jest integracja wymienionych nauk i reprezentujących je badaczy, przeciwdziałanie ujemnym skutkom koniecznej skądinąd specjalizacji, badanie możliwości udziału uczonych, skupionych w Wydziale, w rozwiązywaniu ważnych problemów ogólnych, a także skuteczna i sensowna popularyzacja nauki. Wydział dostrzega potrzebę jeszcze szerszej integracji uczonych, obejmującej także przedstawicieli nauk humanistycznych. Integracji tej służyć ma m.in. cykl specjalnych posiedzeń międzywydziałowych PAU, zainicjowany przez. Adama Bielańskiego.

Wydział wydaje, wspólnie z Instytutem Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pismo (miesięcznik) o renomie międzynarodowej „Acta Physica Polonica B”.

Wydział przyznaje dwie Nagrody:
im. Profesora Mariana Mięsowicza za wybitne osiągnięcia w zakresie fizyki fundowaną przez krakowskie instytuty naukowe zajmujące się fizyką. Po raz pierwszy przyznano ją w roku 1997, od tego czasu przyznawana jest co dwa lata naprzemiennie z Nagrodą im. Prof. A. Bielańskiego.
im. Profesora Adama Bielańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chemii, fundowaną przez krakowskie instytuty naukowe zajmujące się chemią. Po raz pierwszy przyznano ją w roku 2018, od tego czasu przyznawana jest co dwa lata, naprzemiennie z Nagrodą im. Prof. M. Mięsowicza.

Wydział patronuje konferencjom naukowym, często o charakterze międzynarodowym, poświęconym głównie problemom fizyki, matematyki i astronomii.
 

 

 

 

 

Członkowie Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych

(do czerwca 2016 - Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego)

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Andrzej Białas
2. Prof. dr Iwo Białynicki-Birula
3. Prof. dr Ewa Brocławik
4. Prof. dr Tomasz Dohnalik
5. Prof. dr Andrzej Fuliński
6. Prof. dr Zygmunt Kolenda
7. Prof. dr Stanisław Kwapień
8. Prof. dr Janusz Stanisław Lipkowski
9. Prof. dr Bogdan Marciniec
10. Prof. dr Mieczysław Mąkosza
11. Prof. dr Zenon Mróz
12. Prof. dr Stanisław Penczek
13. Prof. dr Wiesław Pleśniak
14. Prof. dr Stefan Pokorski
15. Prof. dr Krzysztof Redlich
16. Prof. dr Ryszard Sosnowski
17. Prof. dr Andrzej Staruszkiewicz
18. Prof. dr Andrzej Trautman
19. Prof. dr Michał Marian Turała
20. Prof. dr Andrzej Kajetan Wróblewski
21. Prof. dr Agnieszka Zalewska
22. Prof. dr Kacper Zalewski
23. Prof. dr Marek Zrałek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Zbigniew Adamczyk
2. Prof. dr Romuald Będziński
3. Prof. dr Jakub Bodziony
4. Prof. dr Tomasz Dietl
5. Prof. dr Marcin Drąg
6. Prof. dr Wojciech Dziembowski
7. Prof. dr Ryszard Horodecki
8. Prof. dr Andrzej Jajszczyk
9. Prof. dr Bogumił Jeziorski
10. Prof. dr Janusz Jurczak
11. Prof. dr Jerzy Kaczorowski
12. Prof. dr Sławomir Kołodziej 
13. Prof. dr Andrzej Korbel
14. Prof. dr Henryk Kozłowski
15. Prof. dr Wojciech Kucharz
16. Prof. dr Maciej Lewenstein
17. Prof. dr Jerzy Łuczka
18. Prof. dr Marian Mikołajczyk
19. Prof. dr Maria Nowakowska
20. Prof. dr Wiesław Pawłucki
21. Prof. dr Marek Pfützner
22. Prof. dr Michał Praszałowicz
23. Prof. dr Marek Samoć
24. Prof. dr Jakub Siemek
25. Prof. dr Błażej Skoczeń
26. Prof. dr Józef Smak
27. Prof. dr Gwidon Szefer
28. Prof. dr Ryszard Tadeusiewicz
29. Prof. dr Andrzej Tylikowski
30. Prof. dr Andrzej Udalski
31. Prof. dr Andrzej Witkowski
32. Prof. dr Maciej Wojtkowski
33. Prof. dr Jakub Zakrzewski
34. Prof. dr Karol Życzkowski
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr Halina Abramowicz
2. Prof. dr Ugo Amaldi
3. Prof. dr James Daniel Bjorken
4. Prof. dr Sava Bratoš
5. Prof. dr Romuald Brazis
6. Prof. dr Andrzej Buras
7. Prof. dr Wit Busza
8. Prof. dr Krzysztof Cios
9. Prof. dr Dominique Delande
10. Prof. dr Leszek Feliks Demkowicz
11. Prof. dr Artur Ekert
12. Prof. dr Kálmán Győry
13. Prof. dr Rolf Heuer
14. Prof. dr Henryk Iwaniec
15. Prof. dr Andrzej Joachimiak
16. Prof. dr Marek Karliner
17. Prof. dr Christer Oscar Kiselman
18. Prof. dr Jacek Klinowski
19. Prof. dr Jean-Marie Lehn
20. Prof. dr Giulio Maier
21. Prof. dr Herbert A. Mang
22. Prof. dr Tadeusz B. Massalski
23. Prof. dr Krzysztof Matyjaszewski
24. Prof. dr Janusz Nowotny
25. Prof. dr Walter Oelert
26. Prof. dr Yuri Oganessian
27. Prof. dr Peter Pflug
28. Prof. dr Helmut Satz
29. Prof. dr Herwig Schopper
30. Prof. dr John F. Smith
31. Prof. dr Volker Soergel
32. Prof. dr Paul Söding
33. Prof. dr Daniel Stroock
34. Prof. dr Tomasz Robert Taylor
35. Prof. dr Israel E. Wachs
36. Prof. dr Frank Wilczek
37. Prof. dr Stanley George Wojcicki
38. Prof. dr Kazimierz Piotr Zaleski
39. Prof. dr Jan Charles Zarnecki