News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura

 

Komisja Nauk Technicznych PAU

 

Przewodniczący Kazimierz Furtak
Zastępcy przewodniczącego Jerzy Lis
Błażej Skoczeń
Sekretarz Wojciech Mitkowski
Zastępca sekretarza Paweł Skruch

 

Komisja została utworzona w 2003 r. Jej inicjatorem, organizatorem i animatorem był czł. PAU Roman Ciesielski. Składała się z ona siedmiu sekcji: Budownictwa i Inżynierii Lądowej i Wodnej; Budowy, Technologii i Eksploatacji Maszyn; Inżynierii i Technologii Materiałów Ceramicznych; Informatyki, Automatyki i Robotyki; Metalurgii i Inżynierii Materiałowej; Górnictwa i Energetyki; Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Jako zadanie Komisja wyznaczyła sobie intensyfikację wzajemnego przenikania idei i metod pomiędzy naukami technicznymi i innymi dziedzinami nauki i sztuki, inspirowanie badań warunkujących postęp techniczny i popularyzację osiągnięć w dziedzinie techniki z którą obcujemy na co dzień. Pożądanym efektem działalności Komisji jest także pewna integracja przedstawicieli różnych dziedzin techniki, a przez nich wpływanie na integrację nauk technicznych w szerokim społecznym wymiarze. Komisja odbywała posiedzenia tak o charakterze plenarnym, jak też sekcyjnym. Po śmierci Romana Ciesielskiego w 2004 roku na przewodniczącego Komisji został wybrany Ryszard Tadeusiewicz, a po nim w 2009 roku czł. PAU Zbigniew Moser. Pod jego przewodnictwem Komisja działała w tej samej formule. W tym czasie zmniejszała się działalność w sekcjach. Gdy w 2011 roku przewodnictwo Komisji przejął Zenon Waszczyszyn, członkowie Komisji zrezygnowali z jej sekcyjnej budowy i działała ona jako jedno gremium. Od 2016 roku Komisja działa jako jedno ciało, realizując zarówno zadania ogólne dla nauk technicznych, jak i działania szczegółowe w dziedzinach: Energetyka; Informatyka, Automatyka i robotyka; Inżynieria lądowa i wodna; Mechanika i budowa maszyn; Nauka o materiałach. Przewodnictwo Komisji Nauk Technicznych, która pracuje w ramach Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych, objął w 2016 roku Kazimierz Furtak.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Jakub Bodziony
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel
Prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Tylikowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak
Prof. dr hab. inż. Ludwik Błaż
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski
Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak
Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
Dr hab. inż. Wojciech Karmowski, prof. PK
Dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Dr hab. inż. Józef Tutaj, prof. PK
Prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki
Dr hab. inż. Szczepan Woliński, prof. PRz
Prof. dr hab. inż. Robert Zalewski