Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura

 

Komisja Układów Złożonych PAU

 

Przewodniczący vacat
Zastępca przewodniczącego Karol Życzkowski
Sekretarze Paweł Góra
Zdzisław Burda

 

Komisja została powołana do życia 21 II 2012 i zatwierdzona przez Radę PAU 24 IV 2012. Jej celem jest stworzenie przy PAU interdyscyplinarnego forum naukowego zajmującego się problematyką układów złożonych i umożliwiającego dyskusję oraz przepływ informacji pomiędzy przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych, jak matematyka, fizyka, biofizyka, astronomia i nauki społeczne, zajmujących się różnymi aspektami złożoności.

Szybki rozwój technik informatycznych, który nastąpił w ostatnich dekadach, umożliwia obecnie szybkie pozyskiwanie, gromadzenie i analizę danych na temat ogromnych układów złożonych typu: silnie skorelowane układy wielu stopni swobody, internet, sieci społecznościowe, systemy ekologiczne, sieci telekomunikacyjne, sieci genetyczne, sieci neuronowe, mózg itp. Uniwersalne prawa rządzące takimi układami, które wynikają z ich złożoności i kolektywnego oddziaływania poszczególnych elementów, są przedmiotem wielu interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach tej nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Ewa Brocławik
Prof. dr hab. Andrzej Fuliński
Prof. dr hab. Jerzy Łuczka
Prof. dr hab. Jakub Zakrzewski
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
Prof. dr hab. Karol Życzkowski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Piotr Białas
Dr hab. Jacek Bieroń
Prof. dr hab. Zdzisław Burda
Prof. dr hab. Stanisław Drożdż
Prof. dr hab. Włodzisław Duch
Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec
Dr Jakub Gizbert-Studnicki
Dr hab. Paweł Góra
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Prof. dr hab. Janusz Hołyst
Prof. dr hab. Romuald Janik
Dr hab. Adam Krawiec
Prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski
Prof. dr hab. Marek Kuś
Prof. dr hab. Ryszard Kutner
Prof. dr hab. Jarosław Kwapień
Prof. dr hab. Marcin Magdziarz
Prof. dr hab. Danuta Makowiec
Prof. dr hab. Tadeusz Marek
Prof. dr hab. Maciej A. Nowak
Prof. dr hab. Paweł Oświęcimka
Prof. dr hab. Adam Rycerz
Prof. dr hab. Krzysztof Sacha
Prof. dr hab. Józef Spałek
Prof. dr hab. Jerzy Szwed
Prof. dr hab. Aleksander Weron
Prof. dr hab. Jacek Wosiek