Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział I Filologiczny

 

Dyrektor Kazimierz Korus
Wicedyrektor Roman Mazurkiewicz
Sekretarz Maciej Włodarski

 

Komisje działające przy Wydziale I:

 

 

Wydział należy do najstarszych w ramach PAU. Istniał od początku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, założonego w r. 1815, z inicjatywy między innymi profesora Jerzego Samuela Bandtkiego, znakomitego filologa, bibliotekarza i bibliografa, historyka językoznawstwa i drukarstwa, leksykografa i edytora. Kiedy w roku 1872 Towarzystwo Naukowe Krakowskie przekształciło się w Akademię Umiejętności, Wydział Filologiczny stał się jednym z głównych elementów jej struktury, obok wydziałów Historyczno-Filozoficznego oraz Matematyczno-Przyrodniczego.
Do Wydziału należą uczeni reprezentujący różne filologie (polską, klasyczną, angielską, germańską, romańską, słowiańską), wśród nich zaś: językoznawcy i badacze literatury (teoretycy i historycy), a ponadto historycy sztuki.
Wynikiem pracy Wydziału są publikacje, na które składają się „Rozprawy” (http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/rozprawy-wydzialow/i-filologicznego), oraz źródła staropolskie.
Niektóre publikacje członków Wydziału I ukazały się w seriach wydawniczych Wydziału II, jak np. edycja w języku łacińskim Kroniki Wincentego Kadłubka w krytycznym opracowaniu Mariana Plezi.
Wydział systematycznie organizuje posiedzenia naukowe (otwarte dla osób spoza Wydziału) oraz sesje naukowe związane z zainteresowaniami swych członków, niekiedy o charakterze jubileuszowym, a także poświęcone zmarłym uczonym.

 

 

 

 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Krystyna Bartol
3. Prof. dr Andrzej Bogusławski
4. Prof. dr Andrzej Borowski
5. Prof. dr Jerzy Danielewicz
6. Prof. dr Michał Głowiński
7. Prof. dr Maciej Grochowski
8. Prof. dr Kazimierz Korus
9. Prof. dr Maria Korytowska
10. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
11. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
12. Prof. dr Jan Michalik
13. Prof. dr Teresa Michałowska
14. Prof. dr Stanisław Mossakowski
15. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
16. Prof. dr Jan Ostrowski
17. Prof. dr Henryk Podbielski
18. Prof. dr Jadwiga Puzynina
19. Prof. dr Stefan Sawicki
20. Prof. dr Stanisław Stabryła
21. Prof. dr Lucjan Suchanek
22. Prof. dr Zuzanna Topolińska
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Leszek Bednarczuk
4. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
5. Prof. dr Wojciech Chlebda
6. Prof. dr Magdalena Danielewicz
7. Prof. dr Bogusław Dopart
8. Prof. dr Marcin Fabiański
9. Prof. dr Albert Gorzkowski
10. Prof. dr Janusz S. Gruchała
11. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
12. Prof. dr Stefan Kiedroń
13. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
14. Prof. dr Jarosław Ławski
15. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
16. Prof. dr Sergiusz Michalski
17. Prof. dr Tomasz Mika
18. Prof. dr Ryszard Nycz
19. Prof. dr Tomasz Polański
20. Prof. dr Jacek Popiel
21. Prof. dr Maria Poprzęcka
22. Prof. dr Jan Prokop
23. Prof. dr Piotr Salwa
24. Prof. dr Tadeusz Sławek
25. Prof. dr Marek Stachowski
26. Prof. dr Marian Stala
27. Prof. dr Ryszard Tokarski
28. Prof. dr Maciej Włodarski
29. Prof. dr Wiesław Wydra
30. Prof. dr Marta Wyka
31. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
32. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Alain Van Crugten
7. Prof. dr Maria Delaperrière
8. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
9. Prof. dr Rolf Fieguth
10. Prof. dr Herman Fillitz
11. Prof. dr David Frick
12. Prof. dr Bernhard Gajek
13. Prof. dr György Gömöri
14. Prof. dr Stephen Harrison
15. Prof. dr Thomas DaCosta Kaufmann
16. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
17. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
18. Prof. dr Ryszard Löw
19. Prof. dr Luigi Marinelli
20. Prof. dr Michał Masłowski
21. Prof. dr Allain Michel
22. Prof. dr Nullo Minissi
23. Prof. dr Hugo Montgomery
24. Prof. dr Stefan Muthesius
25. Prof. dr Ivo Pospišil
26. Prof. dr Rostysław Radyszewski
27. Prof. dr François Rosset
28. Prof. dr Joseph Rykwert
29. Prof. dr Brigitte Schultze
30. Dr Anne Markham Schulz
31. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
32. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
33. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
34. Dr Stephanie R. West
35. Prof. dr Anna Wierzbicka
36. Prof. dr Peter Wiesinger