Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział I Filologiczny

 

Dyrektor Kazimierz Korus
Wicedyrektor Roman Mazurkiewicz
Sekretarz Maciej Włodarski

 

Komisje działające przy Wydziale I:

 

 

Wydział należy do najstarszych w ramach PAU. Istniał od początku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, założonego w r. 1815, z inicjatywy między innymi profesora Jerzego Samuela Bandtkiego, znakomitego filologa, bibliotekarza i bibliografa, historyka językoznawstwa i drukarstwa, leksykografa i edytora. Kiedy w roku 1872 Towarzystwo Naukowe Krakowskie przekształciło się w Akademię Umiejętności, Wydział Filologiczny stał się jednym z głównych elementów jej struktury, obok wydziałów Historyczno-Filozoficznego oraz Matematyczno-Przyrodniczego.
Do Wydziału należą uczeni reprezentujący różne filologie (polską, klasyczną, angielską, germańską, romańską, słowiańską), wśród nich zaś: językoznawcy i badacze literatury (teoretycy i historycy), a ponadto historycy sztuki.
Wynikiem pracy Wydziału są publikacje, na które składają się „Rozprawy” (http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/spis-publikacji/rozprawy-wydzialow/i-filologicznego), oraz źródła staropolskie.
Niektóre publikacje członków Wydziału I ukazały się w seriach wydawniczych Wydziału II, jak np. edycja w języku łacińskim Kroniki Wincentego Kadłubka w krytycznym opracowaniu Mariana Plezi.
Wydział systematycznie organizuje posiedzenia naukowe (otwarte dla osób spoza Wydziału) oraz sesje naukowe związane z zainteresowaniami swych członków, niekiedy o charakterze jubileuszowym, a także poświęcone zmarłym uczonym.

 

 

 

 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Leszek Bednarczuk
5. Prof. dr Andrzej Bogusławski
6. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
7. Prof. dr Andrzej Borowski
8. Prof. dr Jerzy Danielewicz
9. Prof. dr Michał Głowiński
10. Prof. dr Maciej Grochowski
11. Prof. dr Kazimierz Korus
12. Prof. dr Maria Korytowska
13. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
14. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
15. Prof. dr Jan Michalik
16. Prof. dr Sergiusz Michalski
17. Prof. dr Teresa Michałowska
18. Prof. dr Stanisław Mossakowski
19. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
20. Prof. dr Jan Ostrowski
21. Prof. dr Henryk Podbielski
22. Prof. dr Jadwiga Puzynina
23. Prof. dr Stefan Sawicki
24. Prof. dr Stanisław Stabryła
25. Prof. dr Lucjan Suchanek
26. Prof. dr Zuzanna Topolińska
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Chlebda
3. Prof. dr Magdalena Danielewicz
4. Prof. dr Bogusław Dopart
5. Prof. dr Marcin Fabiański
6. Prof. dr Albert Gorzkowski
7. Prof. dr Janusz S. Gruchała
8. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
9. Prof. dr Stefan Kiedroń
10. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
11. Prof. dr Anna Legeżyńska
12. Prof. dr Jarosław Ławski
13. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
14. Prof. dr Tomasz Mika
15. Prof. dr Ryszard Nycz
16. Prof. dr Tomasz Polański
17. Prof. dr Jacek Popiel
18. Prof. dr Maria Poprzęcka
19. Prof. dr Jan Prokop
20. Prof. dr Piotr Salwa
21. Prof. dr Tadeusz Sławek
22. Prof. dr Marek Stachowski
23. Prof. dr Marian Stala
24. Prof. dr Ryszard Tokarski
25. Prof. dr Maciej Włodarski
26. Prof. dr Wiesław Wydra
27. Prof. dr Marta Wyka
28. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
29. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Alain Van Crugten
7. Prof. dr Maria Delaperrière
8. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
9. Prof. dr Rolf Fieguth
10. Prof. dr David Frick
11. Prof. dr Bernhard Gajek
12. Prof. dr György Gömöri
13. Prof. dr Stephen Harrison
14. Prof. dr Thomas DaCosta Kaufmann
15. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
16. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
17. Prof. dr Ryszard Löw
18. Prof. dr Luigi Marinelli
19. Prof. dr Michał Masłowski
20. Prof. dr Allain Michel
21. Prof. dr Nullo Minissi
22. Prof. dr Hugo Montgomery
23. Prof. dr Stefan Muthesius
24. Prof. dr Ivo Pospišil
25. Prof. dr Rostysław Radyszewski
26. Prof. dr François Rosset
27. Prof. dr Joseph Rykwert
28. Prof. dr Brigitte Schultze
29. Dr Anne Markham Schulz
30. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
31. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
32. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
33. Dr Stephanie R. West
34. Prof. dr Anna Wierzbicka
35. Prof. dr Peter Wiesinger