News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura

 

Komisja Kultury Słowian PAU

 

Przewodniczący Hanna Kowalska-Stus
Zastępcy przewodniczącego

Bogusław Dopart
Dorota Gil
Sekretarz Urszula Cierniak

 

Powołana w 2000 r. Komisja ma w pewnym stopniu charakter interdyscyplinarny, wchodząc na niektóre obszary działalności Wydziału II. Oznacza to, że w jej składzie znaleźli się, obok filologów slawistów, także archeologowie, historycy i etnografowie. Począwszy od 2001 r., ukazują się pod redakcją Lucjana Suchanka „Prace” Komisji. Tom I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, stanowił wybór bajek opatrzony komentarzem, następne tomy mają charakter monotematycznych prac zbiorowych.

Zobacz stronę czasopisma „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Małgorzata Abassy
Prof. dr hab. Adam Bezwiński
Dr Bartłomiej Brążkiewicz
Dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD
Prof. dr hab. Joanna Czaplińska
Dr hab. Maciej Czerwiński
Prof. dr hab. Katarzyna Duda
Dr hab. Magdalena Dyras
Dr Piotr Gierowski
Prof. dr hab. Dorota Gil
Dr Aleksandra Hudymač
Dr hab. Celina Juda, prof. UJ
Dr Dominika Kaniecka
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
Dr Martyna Kowalska
Dr Agata Krzywdzińska
Dr Damian Kubik
Dr Aleksandra Kudymowicz
Dr hab. Józef Kuffel
Dr Tomasz Kwoka
Dr Marta Lechowska
Dr hab. Marta Łukaszewicz
Dr Rafał Majerek
Prof. dr hab. Marek Melnyk
Prof. dr hab. Lech Miodyński
Dr hab. Barbara Oczko, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz
Ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ
Dr Magdalena Pytlak
Prof. dr hab. Anna Raźny
Dr hab. Jan Stradomski
Dr Katarzyna Syska
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Anna Woźniak
Dr hab. Agnieszka Ziołowicz