News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Komisja Kultury Słowian PAU

 

Przewodniczący Hanna Kowalska-Stus
Zastępcy przewodniczącego

Bogusław Dopart
Dorota Gil
Sekretarz Urszula Cierniak

 

Powołana w 2000 r. Komisja ma w pewnym stopniu charakter interdyscyplinarny, wchodząc na niektóre obszary działalności Wydziału II. Oznacza to, że w jej składzie znaleźli się, obok filologów slawistów, także archeologowie, historycy i etnografowie. Począwszy od 2001 r., ukazują się pod redakcją Lucjana Suchanka „Prace” Komisji. Tom I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, stanowił wybór bajek opatrzony komentarzem, następne tomy mają charakter monotematycznych prac zbiorowych.

Zobacz stronę czasopisma „Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU” na portalach:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Bogusław Dopart
Prof. dr hab. Lucjan Suchanek
Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Małgorzata Abassy
Prof. dr hab. Adam Bezwiński
Dr Bartłomiej Brążkiewicz
Dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD
Prof. dr hab. Joanna Czaplińska
Dr hab. Maciej Czerwiński
Prof. dr hab. Katarzyna Duda
Dr hab. Magdalena Dyras
Dr Piotr Gierowski
Prof. dr hab. Dorota Gil
Dr Aleksandra Hudymač
Dr hab. Celina Juda, prof. UJ
Dr Dominika Kaniecka
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
Dr hab. Anna Kościołek, prof. UMK
Dr Martyna Kowalska
Dr Agata Krzywdzińska
Dr Damian Kubik
Dr Aleksandra Kudymowicz
Dr hab. Józef Kuffel
Dr Tomasz Kwoka
Dr Marta Lechowska
Dr hab. Marta Łukaszewicz
Dr Rafał Majerek
Prof. dr hab. Marek Melnyk
Prof. dr hab. Lech Miodyński
Dr hab. Barbara Oczko, prof. UJ
Dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz
Ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ
Dr Magdalena Pytlak
Prof. dr hab. Anna Raźny
Dr hab. Jan Stradomski
Dr Katarzyna Syska
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Anna Woźniak
Dr hab. Agnieszka Ziołowicz
     
     

 

 

Komisja Etyki Komunikacji PAU

 

Przewodniczący Anna Cegieła
Zastępcy przewodniczącego

Agata Małyska
Dorota Suska
Sekretarz Agnieszka Walecka-Rynduch

 

Komisja Etyki Komunikacji powstała w czerwcu 2019 roku. Jej poprzedniczkami były założona w roku 2013 na UW pracownia Obserwatorium Etyki Słowa oraz działający od 2016 do 2019 roku Zespół Etyki Słowa w Radzie Języka Polskiego przy PAN. Powołanie Komisji Etyki Komunikacji zawdzięczamy  staraniom Jadwigi Puzyniny – jej honorowej przewodniczącej i Lucjanowi Suchankowi.
Komisja skupia językoznawców zajmujących się badaniami języka z perspektywy etycznej - w jego relacji do wartości będących podstawą naszej kultury, a szczególnie wartości, na których buduje się wspólnota społeczna – sposobami ich wyrażania, podtrzymywania i unieważniania. Za podstawowy warunek etycznej komunikacji uważane jest podmiotowe traktowanie jej uczestników i do takiej postawy należy przekonywać użytkowników języka.
Organizowane są konferencje naukowe oraz seminaria. Podejmowane są także działania edukacyjne, które w naszym przekonaniu kształtują świadomość odpowiedzialnego posługiwania się słowem i mogą zahamować proces degradacji języka jako instrumentu komunikacji oraz ograniczyć negatywne skutki niebezpiecznej mowy, hejtu, agresji i przemocy słownej.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. prof. ucz. Iwona Benenowska
Dr hab. prof. ucz. Małgorzata Bogunia-Borowska
Dr hab. prof. ucz. Anna Cegieła
Prof. dr hab. Stanisław Gajda
Dr hab. prof. ucz. Alicja Gałczyńska               
Dr. hab. Marek Kochan
Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
Dr hab. Małgorzata Łosiewicz
Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
Dr hab. Agata Małyska
Prof. dr hab. Iwona Morawska
Dr hab. Mirosława Mycawka
Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Dr hab. prof. ucz. Paweł Nowak
Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska
Dr hab. Małgorzata Rzeszutko-Iwan
Dr hab. Marzena Stępień
Dr hab. prof. ucz. Dorota Suska
Dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch
Dr hab. prof. ucz. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
Dr Tomasz Żurawlew