News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura

 

Komisja Nauk Ekonomicznych PAU

 

Przewodniczący Józef Pociecha
Zastępca przewodniczącego Roman Niestrój
Sekretarz Jerzy Marzec

 

Komisja została powołana do życia w 2004 r. Jej zadaniem jest tworzenie forum do dyskusji i formułowania niezależnych opinii naukowych dotyczących problemów ekonomicznych Polski i współczesnego świata, a także inspirowanie badań nad doskonaleniem metod analizy i prognozowania sytuacji ekonomicznej. Jej działalność koncentruje się na organizowaniu posiedzeń naukowych z referatami dotyczącymi aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Jej członkowie aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantów oraz służą administracji publicznej i samorządowej jako eksperci w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych.

 

 

    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Anna Czubała
Dr hab. Marek Dąbrowski, prof. UEK
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Marek Gruszczyński
Prof. dr hab. Henryk Gurgul
Prof. dr hab. Paweł Lula
Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK
Prof. dr hab. Roman Niestrój
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Dr hab. Anna Pajor, prof. UEK
Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK
Dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
Prof. dr hab. Józef Pociecha
Dr hab. Barbara Podolec
Prof. dr hab. Adam Sagan
Prof. dr hab. Maria Sierpińska
Dr hab. Ryszard Szewczyk
Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK
Prof. dr hab. Krzysztof Wach
Prof. dr hab. Aleksander Welfe
Prof. dr hab. Jan Wiktor
Prof. dr hab. Michał G. Woźniak
Prof. dr hab. Zbigniew Zioło