fq

 

 

 

ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2022

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2023

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności (stan w dniu 31 grudnia 2022)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2022 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 19 marca 2022 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 11 czerwca 2022 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 11 czerwca 2022 roku (czytaj)
 • Jubileusz 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2021 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2021 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 11 czerwca 2022 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2022 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2022 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2022 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów
  Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2023 rok (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2022 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Jerzy Bartmiński 19 IX 1939–7 II 2022, Ryszard Tokarski (czytaj)
 • Wojciech Michał Chlebda 18 I 1950–1 X 2022, Stanisław Koziara (czytaj)

Zagraniczni

 • John E. C. T. White 4 X 1924–6 XI 2021, Mateusz Grzęda (czytaj)
 • Hermann Fillitz 20 IV 1924–14 VI 2022, Marek Walczak (czytaj)
 • David Alan Frick 28 X 1955‒10 XII 2022, Roman Mazurkiewicz (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Feliks Kiryk 24 IX 1933–24 IV 2022, Zdzisław Noga (czytaj)
 • Stanisław Salmonowicz 9 XI 1931–24 V 2022, Wacław Uruszczak (czytaj)
 • Stefan Karol Kozłowski 4 XI 1938–2 IX 2022, Bolesław Ginter (czytaj)

Zagraniczni

 • Dan Berindei 3 XI 1923–23 XII 2021, Agnieszka Małgorzata Kastory (czytaj)
 • Marco Jačov 6 II 1949–8 I 2022, Antoni Cetnarowicz (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Jan Maria Kisyński 24 VI 1933–18 XI 2022, Adam Bobrowski (czytaj)
 • Henryk Górecki 10 III 1927–12 XII 2022, Ryszard Tadeusiewicz (czytaj)

Zagraniczny

 • Sigurd Hofmann 15 II 1944–17 VI 2022, Andrzej Warczak (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Stanisław Nawrocki 20 XII 1927–30 XI 2021, Stefan Skiba (czytaj)
 • Tadeusz Bielicki 28 III 1932–20 VI 2022, Jadwiga Charzewska (czytaj)
 • Leon Stuchlik 25 IV 1931–26 XI 2022, Ewa Zastawniak-Birkenmajer (czytaj)

Zagraniczni

 • Michael Sela 2 III 1924–27 V 2022, Barbara Płytycz (czytaj)
 • Josef Zemann 25 V 1923–16 X 2022, Alfred Uchman (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Marian Zembala 11 II 1950–19 III 2022, Michał Tendera (czytaj)
 • Stefan Angielski 16 I 1929–22 IV 2022, Andrzej Szutowicz (czytaj)
 • Marek Zembala 1 I 1940–12 IX 2022, Andrzej Górski (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Jan Pamuła 16 I 1944–24 VI 1922, Tadeusz Boruta (czytaj)
 • Stefan Gierowski 21 V 1925–14 VIII 2022, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2022
(czytaj / read online)

 

 

 

 

 

 

ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2021

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2022

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności (stan w dniu 31 grudnia 2021)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2021 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Czynności PAU w czasie pandemii COVID-19 (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 19 czerwca 2021 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 20 listopada 2021 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2020 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2020 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 19 czerwca 2021 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2021 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2021 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2021 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów
  Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2022 rok (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Marek SANAK, Genetyka pandemii COVID-19 (czytaj)
 • Maria KORYTOWSKA, O dziedzictwie Romantyzmu (czytaj)
 • Marek SAFJAN, Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2021 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Alicja Helman 19 V 1935–24 II 2021, Jan Michalik (czytaj)
 • Jerzy Limon 24 V 1950–3 III 2021, Jacek Popiel (czytaj)
 • Adam Małkiewicz 3 II 1936–25 VI 2021, Jan K. Ostrowski (czytaj)
 • Paulina Buchwald-Pelcowa 4 VI 1934–6 VII 2021, Janusz S. Gruchała (czytaj)
 • Józef Korpanty 15 II 1941–11 IX 2021, Tomasz Polański (czytaj)
 • Wiesław Boryś 4 I 1939–29 XI 2021, Leszek Bednarczuk (czytaj)

Zagraniczni

 • Heinz Schuster-Šewc 8 II 1927–10 II 2021, Leszek Bednarczuk (czytaj)
 • Hans Rothe 5 V 1928–31 III 2021, Tomasz Mika (czytaj)
 • Sante Graciotti 1 XII 1923–18 X 2021, Luigi Marinelli (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Henryk Samsonowicz 23 I 1930–28 V 2021, Michał Tymowski (czytaj)
 • Henryk Olszewski 2 I 1932–19 VIII 2021, Wacław Uruszczak (czytaj)
 • Romuald Schild 2 X 1936–23 XI 2021, Michał Kobusiewicz (czytaj)

Zagraniczny

 • Winfried Schich 20 I 1938–22 III 2021, Jerzy Strzelczyk (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Józef Nizioł 2 III 1938–26 I 2021, Błażej Skoczeń (czytaj)
 • Andrzej Szczepan Białynicki-Birula 26 XII 1935–19 IV 2021, Stanisław Kwapień, Wiesław Pleśniak (czytaj)
 • Andrzej Schinzel 5 IV 1937–21 VIII 2021, Jerzy Kaczorowski (czytaj)
 • Jerzy Jurkiewicz 22 VII 1947–30 XI 2021, Zdzisław Burda, Jakub Gizbert-Studnicki, Andrzej Görlich (czytaj)

Zagraniczni

 • Martinus J. G. Veltman 27 VI 1931–4 I 2021, Michał Praszałowicz (czytaj)
 • Rolf H. Siemssen 15 III 1933–29 I 2021, Marek Pfützner (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Jerzy Józefat Lipa 14 XI 1932–24 III 2021, Józef Razowski, Jerzy R. Starzyk (czytaj)
 • Leszek Starkel 8 IX 1931–6 XI 2021, Zofia Rączkowska, Marek Krąpiec (czytaj)
 • Adam Łomnicki 28 VI 1935–15 XII 2021, Mariusz Cichoń (czytaj)

Zagraniczni

 • Lewis Wolpert 19 X 1929–28 I 2021, Włodzimierz Korohoda (czytaj)
 • William Richard (Twink) Allen 29 VIII 1940–6 VI 2021, Marian Tischner (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Franciszek Kokot 24 XI 1929–24 I 2021, Andrzej Więcek (czytaj)
 • Mieczysław Chorąży 31 VIII 1925–20 II 2021, Barbara Jarząb (czytaj)

Zagraniczny

 • Zbigniew Darżynkiewicz 12 V 1936–28 II 2021, Jerzy Kawiak, Marek Jakóbisiak (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Adam Zagajewski 21 VI 1945–21 III 2021, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)
 • Stanisław Julian Rodziński 8 III 1940–17 VII 2021, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2021
(czytaj / read online)

 

 

 

 

 

 

ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2020

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2021

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności  (stan w dniu 31 grudnia 2020)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2020 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Czynności PAU w czasie pandemii COVID-19 (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2019 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 19 czerwca 2020 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2020 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2020 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2020 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Informacja o stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich wykorzystanych w 2020 roku
  i przełożonych na 2021 rok (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2021 rok (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Krzysztof OŻÓG, Królewska koronacja Władysława Łokietka i jej międzynarodowy kontekst  (czytaj)
 • Józef BORZYSZKOWSKI, Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – jego uwarunkowania i następstwa  (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2020 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Franciszek Ziejka 3 X 1940–19 VII 2020, Jan Michalik  (czytaj)
 • Maria Janion 24 XII 1926–23 VIII 2020, Ryszard Nycz   (czytaj)
 • Julian Maślanka 5 III 1930–7 IX 2020, Jarosław Ławski  (czytaj)

Zagraniczny

 • Marco Santagata 28 IV 1947–9 XI 2020, Piotr Salwa  (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Zofia Sokolewicz 2 I 1932–29 I 2020, Róża Godula-Węcławowicz  (czytaj)
 • Stanisław Grodziski 2 I 1929–30 V 2020, Karolina Grodziska  (czytaj)

Zagraniczny

 • Göran Rystad 31 VII 1925–18 IV 2020, Andrzej Kastory  (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Adam Strzałkowski 26 XI 1923–25 VII 2020, Andrzej Białas  (czytaj)
 • Zbigniew Jan Ciesielski 1 I 1934–5 X 2020, Stanisław Kwapień   (czytaj)

Zagraniczny

 • Sir John Meurig Thomas 15 XII 1932–13 XI 2020, Zbigniew Sojka (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Czesław Jura 16 VI 1927–10 II 2020, Teresa Szklarzewicz, Szczepan Biliński  (czytaj)
 • Marian Truszczyński 21 VII 1929–8 VI 2020, Marian Tischner  (czytaj)
 • Józef Edward Mojski 1 VII 1926–16 VI 2020, Stefan Witold Alexandrowicz  (czytaj)
 • Roman Ney 18 II 1931–25 VIII 2020, Wojciech Górecki  (czytaj)
 • Stefan Wierzbowski 9 II 1926–3 XI 2020, Marian Tischner  (czytaj)

Zagraniczni

 • Vojen Ložek 26 VII 1925–15 VIII 2020, Stefan Witold Alexandrowicz  (czytaj)
 • Wacław Szybalski 9 IX 1921–16 XII 2020, Józef Dulak  (czytaj)

Wydział V

Zagraniczni

 • Helmut F. Sinzinger 6 V 1948–21 II 2020, Kalina Kawecka-Jaszcz  (czytaj)
 • Horst Kleinkauf 13 XI 1930–3 V 2020, Kalina Kawecka-Jaszcz  (czytaj)
 • François Chapeville 2 I 1924–30 XI 2020, Kalina Kawecka-Jaszcz  (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Krzysztof Penderecki 23 XI 1933–29 III 2020, Adam Myjak  (czytaj)
 • Wojciech Mikołaj Zabłocki 6 XII 1930–5 XII 2020, Konrad Kucza-Kuczyński  (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU  (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2020
(czytaj / read online)

 

 

 

 

 

 

ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2019

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2020

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności  (według stanu w dniu 31 grudnia 2019)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2019 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej PAU za rok 2019 (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 marca 2019 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 czerwca 2019 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 15 czerwca 2019 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16 listopada 2019 roku (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w roku 2019 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2018 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
  majątkiem nieruchomym PAU (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Akademii w dniu 15 czerwca 2019 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2019 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2019 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2019 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2019 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w roku 2019 (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2019 roku (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2019 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020 (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Tomasz VENCLOVA, Unia lubelska ze starolitewskiego i młodolitewskiego punktu widzenia (czytaj)
 • Andrzej BIAŁAS, Dlaczego raczej jest COŚ niż NIC? (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2019 roku (czytaj)

 

Wydział I

Zagraniczny

 • Alexander M. Schenker 20 XII 1924–21 VIII 2019, Leszek Bednarczuk (czytaj)

Wydział II

Krajowy

 • Lech Tadeusz Szczucki 14 I 1933–19 XI 2019, Andrzej Kastory (czytaj)

Zagraniczny

 • Roland Wittmann 18 VIII 1942–22 III 2019, Andrzej Kastory (czytaj)

Wydział III

Zagraniczny

 • Michel Che 29 XII 1941–7 VIII 2019, Krystyna Dyrek, Zbigniew Sojka (czytaj)

Wydział IV

Krajowy

 • Krzysztof Birkenmajer 6 X 1929–23 II 2019, Stefan Witold Alexandrowicz (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Roman Kaliszan 23 XII 1945–9 V 2019, Janusz Limon (czytaj)
 • Stanisław Jan Konturek 8 X 1931–8 VIII 2019, Wiesław W. Pawlik (czytaj)
 • Jan Witold Doroszewski 8 XI 1931–24 X 2019, Jerzy Kawiak (czytaj)

Zagraniczny

 • Łukasz Kulczycki 19 VIII 1911–3 V 2018, Marek Sanak (czytaj)

Wydział VI

Krajowy

 • Stanisław Niemczyk 19 IX 1943–13 V 2019, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2019
(czytaj / read online)

 

 

 

 

 

 

ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2018

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2019

 

 

Tom w całości

Pamięci
Profesora Jerzego Wyrozumskiego,
sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności,
redaktora „Rocznika PAU” w latach 1990–2015

 

 

TREŚĆ

 

 

Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu w dniu 31 grudnia 2018)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2018 (czytaj)
 • Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU za rok 2018 (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 17 marca 2018 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 czerwca 2018 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 16 czerwca 2018 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 17 listopada 2018 roku (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w roku 2018 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU przyjęta 17 marca 2018 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2017 i rozliczeniu straty z lat ubiegłych (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Akademii w dniu 16 czerwca 2018 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2018 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2018 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2018 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2019 (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Jerzy ZAJADŁO, Prawo i estetyka (czytaj)
 • Stanisław PENCZEK, Polimery – od biopolimerów do grafenu (czytaj)
 • Daniel BEAUVOIS, Nasza siostra Polska (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2018 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowy

 •  Tadeusz Witczak 19 XII 1927–29 III 2018, Wiesław Wydra (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Zofia Albina Włodek 30 VIII 1925–19 II 2018, Agnieszka M. Kijewska (czytaj)
 • Jerzy Lesław Wyrozumski 7 III 1930–2 XI 2018, Krzysztof Ożóg (czytaj)

Zagraniczni

 • Bernhard Hänsel 24 V 1937–1 IV 2017, Bogusław Gediga (czytaj)
 • Richard Pipes 11 VII 1923–17 V 2018, Andrzej Kastory (czytaj)
 • Heiner Timmermann 26 IV 1940–29 VIII 2018, Redakcja (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Andrzej Zdzisław Smolarski 10 X 1927–31 III 2018, Jakub Siemek (czytaj)
 • Bogdan Bojarski 13 VI 1931–22 XII 2018, Paweł Strzelecki (czytaj)

Wydział IV

Krajowy

 • Andrzej Wiktor 4 II 1931–31 XII 2018, Ewa Stworzewicz (czytaj)

Wydział V

Krajowy

 • Stanisław Ryszard Szala 16 V 1942–9 XI 2018, Mieczysław Chorąży, Barbara Jarząb (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2018
(czytaj / read online)