News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU

 

Przewodniczący Michał Praszałowicz
Zastępcy przewodniczącego Joanna Kurczewska
Janusz Szmyd
Sekretarze Stanisław Nagy
Dariusz Wojakowski

 

Komisja powstała w 1998 r. z inicjatywy Wydziału III, jej twórcą i pierwszym przewodniczącym był prof. Andrzej Hrynkiewicz. Komisja ma charakter interdyscyplinarny i w jej skład wchodzą członkowie różnych Wydziałów PAU, od Wydziału Historyczno-Filozoficznego po Wydział Twórczości Artystycznej. Zagrożenia harmonijnego rozwoju ludzkości powinny być bowiem przedmiotem zainteresowań i badań nie tylko przedstawicieli nauk ścisłych i technicznych, biologii i medycyny, ale również historyków, filozofów, prawników, a nawet literatów i twórców z innych dziedzin kultury.
Zagrożenia kojarzą się ludziom z niewłaściwym wykorzystywaniem wyników badań naukowych oraz rozwojem technologii i działalności przemysłowej wrogich środowisku naturalnemu. Jednak niebezpieczeństwa dla przyszłości człowieka kryją się również w zmianach klimatycznych, wzroście zaludnienia i pojawianiu się nowych chorób. Groźne są ideologie, z których wynikają fundamentalizm, kłamstwo i nienawiść, będące głównymi przyczynami terroryzmu i wojen. Należy przy tym pamiętać, że w minionym stuleciu ludzkość osiągnęła zdolność do samozagłady.
Do wyników badań naukowych nie stosują się oceny etyczne. Kryterium ich wartości jest prawda. Zło tkwi w nas samych i ono powoduje wykorzystywanie wyników badań na szkodę ludzkości. W ślepą uliczkę wiodą pleniące się pseudonauki, które są zaprzeczeniem racjonalizmu, a wielu ludziom zastępują utraconą wiarę w wartość postępu naukowego. Trzeba przekonywać społeczeństwo, że jedynie przez dalszy rozwój nauk można zapobiec skutkom powstających zagrożeń. Prawda naukowa i miłość bliźniego są to podstawowe czynniki stwarzające szansę harmonijnego rozwoju i przetrwania ludzkości.
Komisja omawiała powstające zagrożenia oraz rzetelnie informowała o ich przyczynach i o sposobach zapobiegania ich skutkom. Oprócz posiedzeń kameralnych, organizowała publiczne odczyty dla szerokich kręgów społeczeństwa, a także starała się dotrzeć do opinii publicznej za pośrednictwem środków masowej informacji: prasy, radia i telewizji. Komisja ma w swoim dorobku 7 tomów „Prac”.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. Jakub Bodziony
Prof. Krystyna Grodzińska
Prof. Andrzej Jajszczyk
Prof. Zygmunt Kolenda
Prof. Włodzimierz Korohoda
Prof. Joanna Kurczewska
Prof. Michał Praszałowicz
Prof. Jacek Purchla
Prof. Jakub Siemek
Prof. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. Władysław Stróżewski
Prof. Piotr Sztompka
Prof. Ryszard Tadeusiewicz
Prof. Marian Tischner
Prof. January Weiner
Prof. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. Hanna Bojar
Dr hab. Grzegorz Brus
Dr Dariusz Brzeziński
Prof. Witold Cecot
Dr hab. inż. Józef Chowaniec
Dr Karolina Cynk
Dr hab. Franciszek Czech
Dr Kamil Filipek
Dr Marcin Galent
Prof. Andrzej Gołaś
Prof. Andrzej Gonet
Prof. Wiesław Gumuła
Prof. Urszula Jarecka
Dr Andrzej Kobos
Prof. Agnieszka Kolasa-Nowak
Prof. Jacek Kurczewski
Prof. Wojciech Misztal
Prof. Stanisław Nagy
Prof. Jerzy Niewodniczański
Red. Marian Nowy
Prof. Janusz Orkisz
Prof. Tadeusz Patzek
Prof. Andrzej Paulo
Prof. Czesław Porębski
Prof. Janusz Szmyd
Mgr Marcin Ślarzyński
Prof. Antoni Tajduś
Dr Anna Turner
Prof. Dariusz Wojakowski