News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


Komisja Ergonomii PAU

 

Przewodniczący Karolina Trzyniec
Zastępcy przewodniczącego Marcin Butlewski
Anna Taczalska-Ryniak
Sekretarz Grzegorz Szewczyk

 

Komisja Ergonomii jako komisja międzywydziałowa PAU o charakterze interdyscyplinarnym, została powołana w grudniu 2013, a ukonstytuowała się w lutym 2014. Ma zasięg ogólnopolski – skupia uczonych z całego kraju i praktycznie ze wszystkich dziedzin i dyscyplin, w myśl nauki stosowanej, kompleksowej, jaką jest ergonomia. Jej działalność jest kontynuacją tradycji i dorobku naukowego Komitetu Ergonomii PAN, działającego w latach 1974–2012.
Komisja działa w ramach unii z innymi organizacjami ergonomicznymi Krakowa (tj. Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego i Komisją Ergonomiczną Oddziału PAN w Krakowie) – organizowane są wspólne posiedzenia naukowe. Tradycją stały się także coroczne sympozja (i coroczna książka naukowa), wszystkie poświęcone aktualnym problemom ergonomicznym wynikającym z kontekstu i potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także przemian związanych z postępem technicznym i warunkami gospodarki globalnej.
Ideą przyświecającą pracom Komisji jest zwiększenie społecznego zrozumienia ergonomii oraz jej znaczenia dla nowoczesnej gospodarki o humanocentrycznej orientacji, w dążeniu do dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. inż. Florian Władysław Adamczyk
Dr Bernard Bińczycki
Dr hab. inż. Marcin Butlewski
Dr hab. inż. Iwona Grabarek, prof. PW
Dr hab. inż. Witold Grzywiński
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Dr hab. inż. Joanna Kałkowska
Dr hab. inż. Paweł Kiełbasa
Dr sztuki Janusz Konaszewski, em. prof. WSSiP
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Dr hab. inż. Beata Mrugalska
Dr hab. inż. Wiesława Nowacka
Dr sztuki Patrycja Ochman-Tarka
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski
Dr inż. arch. Natalia Ratajczak-Szponik
Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Dr hab. inż. Małgorzata Sławińska
Dr hab. inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa
Dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
Dr hab. inż. Piotr Szymczyk
Dr inż. arch., mgr sztuki Anna Taczalska-Ryniak
Dr inż. Karolina Trzyniec
Dr hab. inż. Paweł Tylek
Prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk
Dr hab. inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki