Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja Filozofii Nauk PAU

 

Przewodniczący ks. Janusz Mączka
Zastępca przewodniczącego Paweł Polak
Sekretarze ks. Wojciech Grygiel
Roman Krzanowski

 

Komisja powstała na mocy uchwały Rady PAU z 26 VI 2012 w wyniku połączenia dwóch dotychczasowych Komisji: Filozofii Nauk Przyrodniczych oraz „Fides et Ratio”. Pierwsza z nich, utworzona w 2005 r. z inicjatywy czł. PAU Jerzego Janika, była jego autorskim dziełem. Stawiała sobie za cel refleksję naukową na pograniczu filozofii oraz nauk wchodzących w skład Wydziałów III, IV i V PAU; opublikowała 5 tomów „Prac”. Wraz ze śmiercią jej twórcy i animatora (20 III 2012) utraciła rację bytu. Druga, utworzona w 2007 r. przez czł. PAU ks. Michała Hellera i grupę innych członków PAU, stawiała sobie za cel refleksję naukową nad myślą Jana Pawła II, w tym także zbadanie szeroko rozumianego kontekstu intelektualnego tej myśli we współczesnym Kościele i świecie. W przekonaniu założycieli Komisji bowiem myśl papieża-Polaka w odniesieniu do relacji wiara – rozum powinna w sposób istotny zapładniać intelektualnie świat dzisiejszy. Komisja „Fides et Ratio” ma w swoim dotychczasowym dorobku 2 zeszyty „Prac”. Komisja Filozofii Nauk, jako sukcesorka obu dotychczasowych Komisji, łączy założenia programowe ich obu.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz
Prof. dr hab. Juliusz Domański
Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
Ks. prof. dr hab. Michał Heller
Prof. dr hab. Wincenty Kilarski
Prof. dr hab. Zygmunt Kolenda
Prof. dr hab. Włodzimierz Korohoda
Prof. dr hab. Jan Kozłowski
Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina
Prof. dr hab. Stefan Sawicki
Prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski
Prof. dr hab. Karol Tarnowski
Prof. dr hab. Zenon Waszczyszyn
Prof. dr hab. Jan Woleński
Prof. dr hab. Kacper Zalewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
Prof. dr hab. Henryk Arodź
Prof. dr hab. Andrzej Bielecki
Prof. dr hab. Bogdan Dembiński
Dr Michał Eckstein
Dr hab. Marcin Gorazda
Ks. dr hab. Wojciech Grygiel, prof. UPJPII
Dr Mateusz Hohol
Prof. dr hab. Michał Kokowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński
Dr hab. Jerzy Król, prof. WSIiZ
Dr Roman Krzanowski
Ks. dr Zbigniew Liana
Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź
Ks. dr hab. Janusz Mączka, prof. UPJPII
Dr Jan Mietelski
Dr Tomasz Miller
O. dr Łukasz Mścisławski
S. prof. dr hab. Tereza Obolevich
Dr Barbara Petelenz
Prof. dr hab. Piotr Petelenz
Dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII
Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ
Dr Anna Sarosiek
Dr hab. Lech Sokołowski
Dr Mariusz Stopa
Dr hab. Sebastian Szybka
Dr Kamil Trombik
Prof. dr hab. inż. Adam Walanus
Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński
ks. prof. Damian Wąsek
Ks. dr hab. Robert J. Woźniak, prof. UPJPII
Prof. dr hab. Wojciech Zając
Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII
Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD
Prof. dr hab. Zofia Zarębianka
Prof. dr hab. Piotr Zieliński
Prof. dr hab. Piotr Żenczykowski