fq


 

Folia Quaternaria

 

Wydawnictwo Folia Quaternaria publikuje oryginalne prace poświęcone badaniom okresu czwartorzędowego, przede wszystkim na terenie Polski. Zeszyty ukazują się w miarę nadsyłania prac. Folia Quaternaria jest kontynuacją serii wydawniczej Starunia, której 30 zeszytów ukazało się w latach 1934–1953 nakładem Polskiej Akademii Umiejętności. Zeszyty 1–63 Folia Quaternaria wydane zostały przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1960–1992. Począwszy od zeszytu 64, wydawnictwo jest własnością Komisji Paleogeografii i Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

 

The journal Folia Quaternaria publishes original papers focusing on the Quaternary period, particularly on the territory of Poland. Successive issues appear according to the infl ux of papers. This journal is the continuation of the series Starunia, the 30 issues of which were published by the Polish Academy of Arts and Sciences in the years 1934–1953. The issues 1–63 of Folia Quaternaria were published by the Polish Academy of Sciences, Cracow Branch, in the years of 1960–1992. Since 1993 (issues No. 64), Folia Quaternaria has been published by the Commission for Quaternary Palaeogeography, Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow.

 

PL ISSN 0015-573X


 Folia Quaternaria na Portalu Czasopism Naukowych ejournals.eu

http://www.ejournals.eu/FQ/


 

Komisja Paleogeografii Czwartorzędu działa przy Wydziale IV Przyrodniczym PAU

Na stronie internetowej PAU przedstawiona jest w dziale: Struktura (Wydziały i Komisje / Wydział IV Przyrodniczy / Komisja Paleogeografii Czwartorzędu)

Przejdź do strony Komisji