News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura


 

Komisja Geoinformatyki PAU

 

Przewodniczący Jacek Kozak
Zastępcy przewodniczącego Tomasz Szmuc
Piotr Wężyk
Sekretarz Krystian Kozioł
Zastępca sekretarza Stanisław Szombara

 

Komisja powstała w 1998 r. Zgodnie z definicją geoinformatyki, zajmuje się sposobami gromadzenia, przechowywania, analizowania i przedstawiania danych związanych z ziemską czasoprzestrzenią, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informacyjnej. Chodzi o informacje o samej Ziemi i o obiektach, zjawiskach oraz procesach zachodzących na powierzchni Ziemi i pod nią. Przedmiotem badań jest środowisko fizyczne i jego właściwości bądź zasoby naturalne czy antropogeniczne oraz zachodzące w nich zmiany. Ze względu na swój charakter, Komisja skupia geografów, geologów, geofizyków, geodetów, specjalistów w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, przedstawicieli nauk górniczych i informatyków. Głównym zadaniem Komisji jest wymiana doświadczeń specjalistów z różnych dyscyplin na polu geoinformatyki, stymulowanie rozwoju tej nauki i propagowanie jej wyników.
Formą działania Komisji są comiesięczne posiedzenia naukowe i organizowanie lub współorganizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki ogłaszane są na łamach organu tej Komisji (rocznika) „Geoinformatica Polonica”.

 

Zobacz strony czasopisma „Geoinformatica Polonica”:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. inż. Jakub Bodziony
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz
Dr hab. inż. Anna Barańska
Dr inż. Małgorzata Buśko
Prof. dr hab. Adam Cichy
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Prof. dr hab. Mariusz Flasiński
Prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski
Dr hab. inż. Jacek Jakubowski
Prof. dr hab. inż. Alicja Kicińska
Prof. dr hab. Jacek Kozak
Dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
Dr hab. inż. Krystian Kozioł
Dr inż. Artur Krawczyk
Dr hab. inż. Jacek Kudrys
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński
Dr Małgorzata Luc
Dr inż. Michał Lupa
Prof. dr hab. inż Jadwiga Maciaszek
Dr inż. Kamil Maciuk
Dr inż. Janusz Magiera
Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
Dr inż. Wojciech Mastej
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Dr ha. inż. Bartosz Mitka, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
Dr Małgorzata Mycke-Dominko
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
Prof. dr hab. Andrzej Olajossy
Prof. dr hab. Jan Romuald Olędzki
Prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
Dr Krzysztof Ostafin
Dr Katarzyna Ostapowicz
Dr Zbigniew Perski
Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Dr inż. Stanisław Szombara
Dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Ryszard Ślusarczyk
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH
Prof. dr hab. Piotr Werner
Prof. dr hab. inż. Piotr Wężyk
Prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki
Prof. dr hab. Wiesława Żyszkowska

     
     

 

 

Komisja Geograficzna PAU

 

Przewodniczący Kazimierz Krzemień
Zastępca przewodniczącego Adam Kotarba
Sekretarz Bolesław Domański
Zastępca sekretarza Zofia Rączkowska

 

Komisja powstała w 2011 r., w miejsce Komisji Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie. Kontynuuje tradycje Komisji Geograficznej PAU powołanej w 1924 r.
Komisja, wspólnie z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, patronuje publikacji rocznika „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”.

 

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma „Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan W. Alexandrowicz
Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
Prof. dr hab. Adam Kotarba
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
Prof. dr hab. Stefan Skiba
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Jarosław Balon
Dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka
Dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
Prof. dr hab. Zbigniew Długosz
Prof. dr hab. Bolesław Domański
Dr hab. Marek Drewnik
Prof. dr hab. Krystyna German
Dr hab. Elżbieta Gorczyca
Prof. dr hab. Zygmunt Górka
Prof. dr hab. inż. Czesław Guzik
Dr hab. Krzysztof Gwosdz
Dr hab. Bogdana Izmaiłow
Prof. dr hab. Antoni Jackowski
Dr hab. Józef Kukulak, prof. UP
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek
Dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Prof. dr hab. Adam Łajczak
Dr hab. Roman Malarz, prof. UP
Dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski, prof. IOP PAN
Dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ
Dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ
Dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ
Dr hab. Zygmunt Olecki
Dr Józef Partyka
Dr hab. Katarzyna Piotrowicz
Prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka
Dr hab. Paweł Prokop, prof. IGiPZ PAN
Prof. dr hab. Zofia Rączkowska
Prof. dr hab. Roman Soja
Dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ
Dr hab. Jacek Szmańda, prof. PAN
Dr hab. Jolanta Święchowicz
Prof. dr hab. Janina Trepińska
Prof. dr hab. Robert Twardosz
Prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ
Dr hab. Joanna Zawiejska
Prof. dr hab. Andrzej Zborowski
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja
Dr hab. Mirosław Żelazny