News    |    Search    |      CONTACT 

naglowek struktura

 

Komisja Geoinformatyki PAU

 

Przewodniczący Jacek Kozak
Zastępcy przewodniczącego Tomasz Szmuc
Piotr Wężyk
Sekretarz Krystian Kozioł
Zastępca sekretarza Stanisław Szombara

 

Komisja powstała w 1998 r. Zgodnie z definicją geoinformatyki, zajmuje się sposobami gromadzenia, przechowywania, analizowania i przedstawiania danych związanych z ziemską czasoprzestrzenią, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informacyjnej. Chodzi o informacje o samej Ziemi i o obiektach, zjawiskach oraz procesach zachodzących na powierzchni Ziemi i pod nią. Przedmiotem badań jest środowisko fizyczne i jego właściwości bądź zasoby naturalne czy antropogeniczne oraz zachodzące w nich zmiany. Ze względu na swój charakter, Komisja skupia geografów, geologów, geofizyków, geodetów, specjalistów w zakresie fotogrametrii i teledetekcji, przedstawicieli nauk górniczych i informatyków. Głównym zadaniem Komisji jest wymiana doświadczeń specjalistów z różnych dyscyplin na polu geoinformatyki, stymulowanie rozwoju tej nauki i propagowanie jej wyników.
Formą działania Komisji są comiesięczne posiedzenia naukowe i organizowanie lub współorganizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Wyniki ogłaszane są na łamach organu tej Komisji (rocznika) „Geoinformatica Polonica”.

 

Zobacz strony czasopisma „Geoinformatica Polonica”:

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz
Prof. dr hab. inż. Jakub Bodziony
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz
Dr hab. inż. Anna Barańska
Dr inż. Małgorzata Buśko
Prof. dr hab. Adam Cichy
Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Prof. dr hab. Mariusz Flasiński
Prof. dr hab. inż. Dariusz Gotlib
Prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński
Prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski
Dr hab. inż. Jacek Jakubowski
Prof. dr hab. inż. Alicja Kicińska
Prof. dr hab. Jacek Kozak
Dr hab. Zenon Kozieł, prof. UMK
Dr hab. inż. Krystian Kozioł
Dr inż. Artur Krawczyk
Dr hab. inż. Jacek Kudrys
Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
Dr hab. inż. Stanisław Lewiński
Dr Małgorzata Luc
Dr inż. Michał Lupa
Prof. dr hab. inż Jadwiga Maciaszek
Dr inż. Kamil Maciuk
Dr inż. Janusz Magiera
Prof. dr hab. inż. Henryk Marcak
Dr inż. Wojciech Mastej
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut
Dr ha. inż. Bartosz Mitka, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk
Dr Małgorzata Mycke-Dominko
Prof. dr hab. inż. Marek Nieć
Prof. dr hab. Andrzej Olajossy
Prof. dr hab. Jan Romuald Olędzki
Prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
Dr Krzysztof Ostafin
Dr Katarzyna Ostapowicz
Dr Zbigniew Perski
Prof. dr hab. inż. Edward Popiołek
Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc
Dr inż. Stanisław Szombara
Dr hab. inż. Marta Szostak, prof. URK
Prof. dr hab. inż. Ryszard Ślusarczyk
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
Dr hab. inż. Jarosław Wąs, prof. AGH
Prof. dr hab. Piotr Werner
Prof. dr hab. inż. Piotr Wężyk
Prof. dr hab. inż. Jan Zabrodzki
Prof. dr hab. Wiesława Żyszkowska