POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 16

 

KRAKÓW 2018

 

Recenzenci tomu:

 • Małgorzata Maria Grąbczewska
 • Jarosław Jarzewicz
 • Piotr Juszkiewicz
 • Tadeusz Majda
 • Adam Małkiewicz
 • Anna Markowska
 • Zbigniew Michalczyk
 • Małgorzata Omilanowska
 • Magdalena Piwocka
 • Andrzej Rottermund
 • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
 • Marcin Szyma
 • Tomasz Torbus
 • Marek Walczak
 • Wojciech Włodarczyk

 

 

Zawartość

 

Spis treści

 

W tomie 16

 

Artykuły

 

Małgorzata Smorąg Różycka

‘She Begged the Child: Let me Embrace Thee, Lord!’ A Byzantine Icon with the Virgin Eleousa in the Poor Clares Convent in Cracow    
[ pdf ]

 

Beata Biedrońska-Słotowa

Tkaniny zdobione napisami arabskimi w szatach liturgicznych pochodzących z kościoła Mariackiego w Gdańsku,
przechowywanych w Muzeum Narodowym w Gdańsku
    [ pdf ]

Textiles Decorated with Arabic Script Re-used in the Vestments from St Mary’s Church in Gdańsk,
Kept in the National Museum in Gdańsk
    SUMMARY  [ pdf ]

 

Jakub Adamski

O genetycznej i chronologicznej zależności portali augustiańskiego kościoła św. Katarzyny na Kazimierzu w Krakowie
i fary św. Elżbiety w Koszycach
   [ pdf ]

On the Stylistic Sources and Dating of Portals in the Austin Friars’ Church of Saint Catherine in Cracow’s Kazimierz
and their Relationship with Portals in the Parish Church of Saint Elizabeth at Košice
     SUMMARY  [ pdf ]

 

Mikołaj Getka-Kenig

Wystawy sztuk pięknych w Warszawie jako narzędzie polityki artystycznej władz Królestwa Polskiego w latach 1815–1830     [ pdf ]

Art Exhibitions in Warsaw as an Instrument of the Artistic Policy Pursued by the Authorities of the Polish Kingdom from 1815 to 1830     SUMMARY  [ pdf ]

 

Anna Bednarek

Historia jednego albumu. Pomniki Krakowa. Sztuka i starożytność = Monumenta antiquae artis Cracoviensia Karola Beyera
i Melecjusza Dutkiewicza
     [ pdf ]

A History of an Album: Pomniki Krakowa. Sztuka i starożytność [The Historic Relics of Cracow. Art and Antiquity] = Monumenta antiquae artis Cracoviensia by Karol Beyer and Melecjusz Dutkiewicz     SUMMARY  [ pdf ]

 

Wojciech Bałus

„Nowy haft na słabej tkance przeszłości”. Karol Estreicher i Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego     [ pdf ]

‘A New Embroidery on a Frail Tissue of the Past’. Karol Estreicher and the Collegium Maius of the Jagiellonian University in Cracow     SUMMARY  [ pdf ]

 

Justyna Balisz-Schmelz

„Ewokują monstra rozkładu”. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”
w świetle „niemiecko-niemieckiego” sporu o ekspresjonizm
    [ pdf ]

‘They Evoke Monsters of Decay’. The Polish Nationwide Exhibition of Young Artists: ‘Against War – Against Fascism’
in the Light of Germany’s Internal Controversy over Expressionism
    SUMMARY  [ pdf ]

 

 

Recenzje

 

Piotr Krasny

Obrazy dysydenckie. Nowa rozprawa Franka Mullera o wczesnej grafice protestanckiej w Strasburgu i jej znaczeniu dla wytworzenia specyficznej ikonografii luterańskiej sztuki religijnej     [ pdf ]

 

Magdalena Łanuszka

Penny Howell Jolly, Picturing the ‘Pregnant’ Magdalene in Northern Art, 1430–1550: Addressing and Undressing the Sinner-Saint, Farnham and Burlington, Ashgate, 2014; ISBN: 978-1-4724-1495-3     [ pdf ]

 

Rafał Ochęduszko

Uwagi na marginesie wystawy „Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm” (Międzynarodowe Centrum Kultury, 1.12.2017–8.04.2018, kuratorzy: Żanna Komar i Andrzej Szczerski)     [ pdf ]

 

 

Nekrologi

 

Katja Bernhardt

Michaela Marek (1956–2018)     [ pdf ]

 

 

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2017     [ pdf ]