POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 13

 

KRAKÓW 2015

 

Recenzenci tomu:

  • Jarosław Jarzewicz
  • Grażyna Jurkowlaniec
  • Romuald Kaczmarek
  • Ryszard Knapiński
  • Adam Małkiewicz
  • Helena Małkiewiczówna
  • Katarzyna Płonka-Bałus
  • Marcin Szyma
  • Szymon Tracz

 

 

Spis treści