POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 18

 

KRAKÓW 2020

 

Recenzenci tomu:

 • Carolyn Guile
 • Michał Haake
 • Jarosław Jarzewicz
 • Romuald Kaczmarek
 • Piotr Korduba
 • Adam S. Labuda
 • Adam Małkiewicz
 • Anna Markowska
 • Sergiusz Michalski
 • Dalibor Prix
 • Maria Prussak
 • Tomasz Ratajczak
 • Marta Smolińska
 • Andrzej Szczerski
 • Tadeusz J. Żuchowski

 

 

Zawartość

 

Spis treści

 

W tomie 18

 

Artykuły

 

Jakub Adamski

Between Form and Meaning. Research on Gothic Architecture as a Bearer of Ideological Content in Polish Historiography
of the Last Five Decades  
  [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

Mateusz Grzęda

Obraz i społeczna gra ról: przedstawienia portretowe a badania nad tożsamością w późnym średniowieczu    [ pdf ]

The Image and the Social Role Play: Portraiture and the Research on Identity in the Late Middle Ages
SUMMARY    [ pdf ]

 

Marcin Fabiański

Spór w sprawie funkcjonowania kilku wnętrz wawelskich w czasach ostatnich Jagiellonów i metody badań źródłowych.
Dyskusja ze Stanisławem Mossakowskim
    [ pdf ]

The Royal Castle at Wawel at the Time of the Last Jagiellonians. A Dispute on the Original Functions of Some of Its Rooms 
SUMMARY    [ pdf ]

 

Barbara Hryszko

The Iconography and Dating of Three Mythological Drawings by Alexandre Ubeleski    [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

Tadeusz Łopatkiewicz

O najwcześniejszym portrecie własnym Stanisława Wyspiańskiego i mankamentach takiej identyfikacji    [ pdf ]

On Stanisław Wyspiański’s Earliest Self-portrait and the Deficiencies of this Identification    SUMMARY   [ pdf ]

 

Agata Wójcik

“Looking Back” – an Artistic Tendency in Polish Interior Design around 1910    [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

Patrycja Cembrzyńska

Ten piekielny autobus, Polska (Przypisy do B.W. Linkego)    [ pdf ]

This Hellish Bus, Poland (Footnotes to B. W. Linke)    SUMMARY    [ pdf ]

 

Mateusz Grzęda

„Iconologies. Global Unity or/and Local Diversities in Art History”, 23–25 maja 2019, Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie
oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego – sprawozdanie z konferencji 
   [ pdf ]

 

 

Nekrologi

 

Marek Walczak

Paul Crossley (1945–2019)    [ pdf ]

 

 

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2019     [ pdf ]