POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 15

 

KRAKÓW 2017

 

Recenzenci tomu:

 • Andrzej Betlej
 • Urszula Bęczkowska
 • Grażyna Jurkowlaniec
 • Piotr Krasny
 • Małgorzata Omilanowska
 • Paweł Pencakowski
 • Andrzej Rottermund
 • Jolanta Talbierska
 • Jacek Tylicki
 • Christina Wais-Wolf
 • Marek Walczak
 • Antoni Ziemba

 

 

Zawartość

 

Spis treści

 

 

W tomie 15

 

Artykuły

 

Dobrosława Horzela, Günther Buchinger

Witraże z kościoła filialnego St. Lorenzen ob Katsch (Styria). O pochodzeniu i losach zespołu średniowiecznych kwater witrażowych w Krakowie, Wrocławiu i Glasgow     [ pdf ]

Stained Glass from the St. Lorenzen ob Katsch Chapel-of-Ease (Styria). On the Origins and History of Medieval Stained-Glass Panels in Cracow, Wrocław and Glasgow    SUMMARY  [ pdf ]

 

Karolina Mroziewicz

Regum Poloniae icones Tomasza Tretera ze zbiorów Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie i szwedzkie wątki w losach serii     [ pdf ]

Tomasz Treter’s Regum Poloniae icones from the Collection of the National Library of Sweden and the Swedish Threads in the History of the Cycle    SUMMARY  [ pdf ]

 

Piotr Krasny

Exempla viva. The Prelates of the Roman Catholic Church as Inspirers of Charles Borromeo’s Instructions on Shaping Sacred Art    [ pdf ]

 

Tadeusz Zatorski

Uzdrowienie paralityka nad sadzawką Betesda Artusa Wolfforta w kościele św. Mikołaja w Bochni. Atrybucja i ikonografia     [ pdf ]

Christ Healing the Paralytic at the Pool of Bethesda by Artus Wolffort in St Nicholas Church in Bochnia: Attribution and Iconography     SUMMARY  [ pdf ]

 

Mikołaj Getka-Kenig

Kaplica Sobieskiego w kościele Kapucynów w Warszawie. Sztuka i mediacja znaczeń w służbie propagandy rządowej Królestwa Polskiego lat 1815–1830     [ pdf ]

The Sobieski Chapel in the Capuchin Church in Warsaw. Art and the Mediation of Meanings in the Service of the Government of the Kingdom of Poland’s Propaganda in 1815–1830     SUMMARY  [ pdf ]

 

Igor Żuk

Zakopiańszczyzna – secesja – neoklasycyzm: ewolucja stylowa w twórczości Tadeusza Obmińskiego     [ pdf ]

The Zakopane Style – Art Nouveau – Neoclassicism: The Stylistic Evolution in the Work of Tadeusz Obmiński     SUMMARY  [ pdf ]

 

 

Recenzje

 

Piotr Krasny

Lutherus honorandus, non adorandus? Reflexions on the Development of Martin Luther’s Iconography after Reading the Book, Martin Luther: Monument, Ketzer, Mensch     [ pdf ]

 

Wojciech Bałus

Evonne Levy, Baroque and the Political Language of Formalism (1845–1945): Burckhardt, Wölfflin, Gurlitt, Brinckmann, Sedlmayr, Basel: Schwabe Verlag, 2015, 400 pp.     [ pdf ]

 

 

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2016     [ pdf ]