POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 14

 

KRAKÓW 2016

 

Recenzenci tomu:

  • Jarosław Jarzewicz
  • Grażyna Jurkowlaniec
  • Adam S. Labuda
  • Marta Leśniakowska
  • Anna Markowska
  • Elżbieta Pilecka
  • Szymon Tracz
  • Marek Walczak

 

 

Zawartość

 

Spis treści

 

 

W tomie 14

 

Adam Małkiewicz

Jerzy Gadomski (1934–2015)     [ pdf ]

 

 

Artykuły

 

Piotr Pajor, Joanna Utzig

„Godny miana katedry”. O genezie formy architektonicznej kościoła katedralnego we Włocławku     [ pdf ]

‘Worthy of the Name of Cathedral’. On the Genesis of the Architectural Form of the Cathedral Church in Włocławek    SUMMARY [ pdf ]

 

Katarzyna Płonka-Bałus

En grant affection: An Unusual Portrait of Jean Chenart in a French Fifteenth Century Prayer Book in the Princes Czartoryski Library in Cracow     [ pdf ]

 

Piotr Krasny

Księgi zapieczętowane, znaki Bożej obecności, środki na przypomnienie o Bożych dobrodziejstwach. O problemach Karola Boromeusza z określeniem miejsca obrazów w życiu Kościoła     [ pdf ]

Sealed Books, Signs of God’s Presence, and Means of Reminding about Divine Blessings. On Charles Borromeo’s Problems with Determining the Place of Images in the Life of the Church     SUMMARY  [ pdf ]

 

Wojciech Walanus

Z dziejów fotograficznej dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego: kampanie inwentaryzacyjne Adolfa Szyszko-Bohusza i Stefana Zaborowskiego     [ pdf ]

From the History of the Photographic Documentation of the Polish Cultural Heritage: The Recording Campaigns of Adolf Szyszko-Bohusz and Stefan Zaborowski     SUMMARY  [ pdf ]

 

Marta Smolińska

(Przeciw)pomnik nomadyczny w konstelacji metafor: „biała penetracja” przestrzeni (pamięci)     [ pdf ]

A Nomadic (Anti)Monument in a Constellation of Metaphors: ‘White Penetration’ of (Memory) Space     SUMMARY  [ pdf ]

 

 

Recenzje

 

Marek Walczak

O przykrych skutkach braku kompetencji w historii sztuki. Uwagi na temat książki Katarzyny Bogackiej „Insygnia biskupie w Polsce. Pierścień, pektorał, infuła XI-XVIII w.”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2008, ss. 406, il. 190     [ pdf ]

 

Natasza Styrna

Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości (recenzja wystawy i katalogu)     [ pdf ]

 

Anna Olszewska

Joanna Walewska. „Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 242     [ pdf ]

 

 

Nekrologi

 

Jerzy T. Petrus

Zdzisław Żygulski jun. (1921–2015)     [ pdf ]

 

Teresa Rodzińska-Chorąży

Klementyna Żurowska (1924–2015)     [ pdf ]

 

 

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2015     [ pdf ]