POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
KOMISJA HISTORII SZTUKI

 

FOLIA HISTORIÆ ARTIUM

Seria Nowa 

 

T. 19

 

KRAKÓW 2021

 

Recenzenci tomu:

  • Marcin Fabiański
  • Józef Grabski
  • Ryszard Kasperowicz
  • Magdalena Kunińska
  • Brigitte Kurmann-Schwarz
  • Pietro Marani
  • Sergiusz Michalski
  • Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
  • Joanna Tomalska
  • Marek Walczak

 

 

Zawartość

 

Spis treści

 

W tomie 19

 

Artykuły

 

Mirosław Piotr Kruk, Nadia Wywiórska

Ikony z dawnej cerkwi pw. św. Demetriusza Męczennika w Czarnej koło Uścia Gorlickiego    [ pdf ]

Icons from the former Greek Orthodox Church of St Demetrios the Martyr at Czarna by Uście Gorlickie
SUMMARY    [ pdf ]

 

Albert Boesten-Stengel

Ein Bildnis der Claude de France? Antike und Heraldik in Leonardos Dame mit Hermelin    [ pdf ]

A Portrait of Claude de France? Antiquity and Heraldry in Leonardo’s Lady with an Ermine 
SUMMARY    [ pdf ]

 

Altti Kuusamo

Aby Warburg’s Missing Ladies: The Exclusion of Mid-16th Century Nymphs    [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

Elizabeth Carson Pastan

A Window on Panofsky’s Gothic Architecture and Scholasticism    [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

Nuria Jetter

Unknown Premises of Iconology? A Critical Review of Panofsky’s Proposal for a Solution to the Problem of Historicity   [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

Michael Ann Holly

Iconology’s Shadow    [ pdf ]

SUMMARY    [ pdf ]

 

 

Recenzje

 

Magdalena Kunińska

Trójgłos o Imperium: Matthew Rampley, Nora Veszprémi, Markhian Prokopovych, The Museum Age in Austria-Hungary. Art and Empire in the Long Nineteenth Century. Penn. State Univ. Press: University Park 2020, 300 ss.    [ pdf ]

 

Kamila Twardowska

Nicht Nur Bauhaus – Netzwerke Der Moderne in Mitteleuropa / Not Just Bauhaus – Networks of Modernity in Central Europe, red. Beate Störtkuhl. Rafał Makała, De Gruyter Oldenbourg: Berlin–Boston 2020, 400 ss.    [ pdf ]

 

 

Omówienie

 

Dobrosława Horzela

Piotr Skubiszewski, Studies in Medieval Iconography. Collected Essays 1962–2011, red. Józef Grabski. IRSA: Cracow 2021, 768 ss.
Trójgłos o Imperium: Matthew Rampley, Nora Veszprémi, Markhian Prokopovych, The Museum Age in Austria-Hungary. Art and Empire in the Long Nineteenth Century. Penn. State Univ. Press: University Park 2020, 300 ss.
   [ pdf ]

 

 

Nekrologi

 

Szymon Tracz

Kazimierz Kuczman (1947–2021)    [ pdf ]

 

 

Kronika Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności za rok 2020     [ pdf ]