POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

DEBATY PAU

TOM I


OCENY NAUKI

 

TOMASZOWICE
16–18 LISTOPADA 2013

 

POD REDAKCJĄ
SZCZEPANA BILIŃSKIEGO

 

KRAKÓW 2014

 

Tom w całości

 

TREŚĆ


 • Zamiast wstępu, Andrzej BiałasSzczepan Biliński (czytaj)

 

 • Program debaty PAU „Oceny nauki”, Tomaszowice, 16–18 listopada 2013 (czytaj)

 • Maciej W. Grabski 
  Adres na rozpoczęcie spotkania (czytaj)

 

 • Włodzimierz Bolecki 
  Ocena jednostek naukowych w humanistyce (parametryzacja a ewaluacja) (czytaj)

 

 • Janusz Gil 
  Uwagi na temat oceny jednostek naukowych (czytaj)

 

 • Renata Przybylska 
  Czy w Polsce naukowiec jeszcze może pisać po polsku? (czytaj)

 

 • Jan Woleński 
  Uwagi o ewaluacji czasopism naukowych, w szczególności humanistycznych i społecznych (czytaj)

 

 • Grzegorz Węgrzyn 
  Problemy oceny pracowników naukowych (czytaj)

GŁOSY W DYSKUSJI

 

 • Andrzej Białas
  Cztery drobne sprawy (czytaj)

 

 • Szczepan Biliński
  Kryteria oceny czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiej (czytaj)

 

 • Andrzej Borowski
  Obyśmy się porozumieli... (czytaj)

 

 • Józef Dulak
  Głos w dyskusji (czytaj)

 

 • Andrzej Jajszczyk
  NCN a oceny nauki (czytaj)

 

 • Joanna Kurczewska
  Wariacje na temat interdyscyplinarności (czytaj)

 

 • Roman Laskowski
  Drogi i bezdroża parametryzacji (czytaj)

 

 • Jerzy Lis
  Ocena nauki – spojrzenie ze strony nauk technicznych (czytaj)

 

 • Elżbieta Pyza
  Kilka uwag na temat sposobu oceny działalności naukowej (czytaj)

 

 • Zbigniew Sojka
  Est modus in rebus (czytaj)

 

 • Lucjan Suchanek
  Parametryzacja – pytania, wątpliwości i uwagi krytyczne (czytaj)

 

 • Jan Woleński
  Miejsce nauki polskiej w świecie (czytaj)

 

 • Andrzej Kajetan Wróblewski
  „Impakt faktor” i Deklaracja San Francisco (DORA) (czytaj)

 

 • Andrzej Kajetan Wróblewski
  Mój eksperyment (czytaj)