Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


2009/2010

 

12.10.2009 - Profesor Jerzy Jedlicki, Inteligencja polska wobec wyścigu cywilizacyjnego

16.11.2009 - Profesor Andrzej Romanowski, Kim jest ten osobnik? 100 lecie urodzin Pawła Jasienicy

14.12.2009 - Profesor Ryszard Nycz, Humanistyka dziś: ciągłość i przemiany

11.01.2010 - Profesor Stanisław Stabryła, Czym był Wergiliusz dla Polaków po utracie niepodległości?
Uwagi na temat patriotyzmu rzymskiego

8.02.2010 - Profesor Roman Laskowski, Życie w dwu językach. Rzecz o mowie polskich dzieci w Szwecji

8.03.2010 - Profesor Krzysztof Rybiński, Złota polska dekada

12.04.2010 - Profesor Bożena Wyrozumska, Refleksje na temat patriotyzmu kobiety polskiej

10.05.2010 - Profesor Ryszard Stemplowski, Racja stanu dzisiaj i jutro

7.06.2010 - Profesor Marek Karliner, Religia a państwo w Izraelu

 

12.10.2009
12.10.2009
16.11.2009
16.11.2009
12.04.2010
12.04.2010
10.05.2010
10.05.2010
7.06.2010
7.06.2010