Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


2005/2006

 

17.10.2005 - Profesor Ewa Łętowska, Trudności z Państwem Prawa

14.11.2005 - Profesor Piotr Sztompka, Zaufanie - fundament życia społecznego

12.12.2005 - Profesor Andrzej Stelmachowski, Wierność Macierzy

9.01.2006 - Arcybiskup Henryk Józef Muszyński, Kościół w Europie w obliczu wyzwań XXI w.

13.02.2006 - Profesor Andrzej Gołaś, Rozważania o Krakowskim Patriotyzmie

13.03.2006 - Profesor Michał Szulczewski, Cele i problemy polityki naukowej państwa

10.04.2006 - Profesor Włodzimierz Mokry, Duchowe źródła pomarańczowej rewolucji na Ukrainie

8.05.2006 - Profesor Aleksander W. Lipatow, Carat moskiewski - imperium petersburskie - totalitaryzm radziecki

12.06.2006 - Profesor Andrzej Rottermund, O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków

 

12.06.2006
12.06.2006