Antemurale

 

T. XX

 

Rzym 1976

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Stanisław Bóbr-Tylingo, „Un mémorandum français d’Octobre 1863”;
Maria A. J. Święcicka, “Pasek as a historian”;
David Welsh, „Goldoni’s comedies in eighteenth-century Poland”;
Keith Sutherland, “America views Poland: perspectives from the final partition to the rebirth of the Polish nation”;
Stanisław Bóbr-Tylingo, “The January Uprising and the American Civil War”;
Anna M. Cienciała, „German propaganda for the revision of the Polish-German frontier in Danzig and the Corridor: its effects on British opinion and the British policy-making elite in the years 1919-1933”;
Michał Kruszyński, “An outline of the history of the Polish General Civilian Hospital in Tehran”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Stanisław Bóbr-Tylingo, Maria A. J. Święcicka, David Welsh, Keith Sutherland, Anna M. Cienciała, Michał Kruszyński

Język: fr., ang.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego