Antemurale

 

T. XVI

 

Rzym 1972

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
“Les conversations du Baron de Hübner à Paris 1863)”, ed. S. Bóbr-Tylingo;
S. Kirkor, “Les donataires polonais de Napoléon”;
M. Copson-Niećko, “British Religious Denominations and the Poles between 1832 and 1870”;
F. J. Corliss Jr., “Dimensions of Reality in the Lyrics of Cyprian Norwid”;
D. I. Bieńkowska, “An Analitical Study of the Early Literary Work of Stefan Żeromski, Its Cultural Background and Its Critical Reception in Poland”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Stanisław Bóbr-Tylingo, Stanisław Kirkor, Maria Copson-Niećko, Frank Joseph Corliss Jr., Danuta Irena Bieńkowska

Język: fr., ang., pol.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego