Antemurale

 

T. XII

 

Rzym-Londyn 1968

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae, Societas Polonica Scientiarum et Litterarum in Exteris Londinii

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
“Le testament de Marie de Hongrie”, ed. V. Meysztowicz;
“Antonii Martinelli relation de Hippolyti Aldobrandini legatione in Polonia”, ed. V. Meysztowicz;
Caeremoniarii anonymi relation de Cardinalis Georgii Radziwiłł legatione ad Sigismundum III Regem Poloniae”, ed. V. Meysztowicz;
“Relatio Burgravii Abraham de Dohna, oratoris Regis Hispaniae, de missione, quam a. 1612 ad Regem Poloniae absolvit”, ed. V. Meysztowicz;
J. T. Milik, „Imiona zakonne św. Świerada”;
J. T. Milik, „Chrześcijaństwo w państwie Gotszalka”;
Graniewski H., „The Mission of General Chrzanowski to Turkey”;
Teslar J. A., “Poland in the Poetry and Life of Thomas Campbell”;
Terlecki T., “A Critical Reappraisal of Mickiewicz’s Lecture about the Theatre”;
Delaney J., “A Polemical Plagiarism: «Two Early Critiques of Edgar Allan Poe in Polish and in Russian»”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Walerian Meysztowicz, J. T. Milik, Henryk Graniewski, J. A. Teslar, Tymon Terlecki, Joan Delaney

Język: łac., pol., ang., fr.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego