Antemurale

 

T. V

 

Rzym 1959

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Iosephus Warszawski S.I., „De Autobiographiis Vocationum ex Universa Societate Iesu”;
Lájos Pàsztor, “Relazioni del P. Modesto da Roma sulla Transilvania”;
Ioannes L. Mish, „De Vita Sancti Stanislai Kostkae sinice scripta”;
Ladislas Folkierski, „Un Poète Visionnaire: Sigismond Krasiński (1812-1859) et son anticipatin d’une Europe Communiste”;
“Recensiones et Discussiones: A propos d’une miniature” (Walerian Meysztowicz);
Anni Academici Inauguratio;
I. Warszawski S.I., „De M.C. Sarbiewski S.I. Adami Mickiewicz magistro”;
M. Lacko S.I., De recentibus investigationibus epochae cyrillo-methodianae”;
L. Łuszczki O.F.M., “De manuscriptis sermonum S. Ioannis de Capistrano”;
L. Folkierski, “ Sigismond Krasiński”

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Walerian Meysztowicz, Józef Warszawski, Lájos Pásztor, Ioannes L. Mish, Władysław Folkierski, Michael Lacko, L. Łuszczki

Język: wł., łac., fr.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego