Antemurale

 

T. VI

 

Rzym 1960-61

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
„Ioannis Pauli Campani S.I. relatio de itinere Moscovitico “, ed. A. M. Ammann S.I. cum Appendice Curatorum Editionis;
“Epistola Ioannis III Regis Poloniae ad Christinam Reginam Sueciae”, ed. Walerian Meysztowicz;
“Un presunto proclama di Taddeo Kościuszko”, ed. S. Piekut;
Wanda Wyhowska de Andreis, „La fondazione dell’Università di Leopoli alla luce dei documenti dell’ Archivio Orsini di Roma”;
Władysław Kujawski, „Szkoły Pijarskie Komisji Edukacji Narodowej w Wieluniu (1774-1793)”;
Stanisław Piekut, „Adamo Mickiewicz e i suoi legami con gli irredentisti italiani”;
Stanisław Bóbr-Tylingo, „L’attentat de Berezowski, le 6 juin 1867”;
Stanisław Bóbr-Tylingo, „Vive la Pologne, Monsieur!”;
Sessiones annorum XVI e XVII

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Ioannis Pauli Campani, Walerian Meysztowicz, Stanisław Piekut, Wanda Wyhowska de Andreis, Władysław Kujawski, Stanisław Bóbr-Tylingo

Język: wł., łac., pol., fr.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego