Antemurale

 

T. XIII

 

Rzym-Londyn 1969

 

 

 

 

Czytaj

 

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
V. Meysztowicz, „Dédicace”;
O. Halecki, „L’idée jagiellonienne: d’Hedvige d’Anjou à Sigismond-Auguste”;
S. Bóbr-Tylingo, „La Russie, l’Église et la Pologne 1860-1866 (Rapports des consuls français)

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Stanisław Bóbr-Tylingo, Oskar Halecki, Walerian Meysztowicz

Język: fr.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego