Antemurale

 

T. II

Dissertationes in X Internationali Congressu Scientiarum Historicarum Romae
A. MCMLV a Sociis Societatis Historicae Polonorum in Exsteris Praesentatae

 

 

Rzym 1955

 

 

Czytaj

 

 

 

Wydawca: Institutum Historicum Polonicum Romae

Opis:
czasopismo;
zbiór opracowań i tekstów o charakterze historycznym i historyczno-literackim;
Oskar Halecki, “Rome and the Eastern Europe after the Council of Trent”;
Józef Jasnowski, “Problems of the Frontier with the Steppes of the North Black Sea”;
Leon Koczy, “The Holy Roman Empire and Poland”;
Marian Kukiel, “Problèmes des guerres d’insurrection au XIX siècle”;
Henryk Paszkiewicz, “Koczy L. Compte-rendu of H. Paszkiewicz «The Origin of Russia»;
Walerian Meysztowicz, “Conclusion de la comunication”;
Manuscriptum Gertrudae Filiae Mesconis II Regis Poloniae cura Valeriani Meysztowicz editum;
Ex actis Instituti Historici Polonici Romae anno ac. 1954-1955

 

Typ zasobu: czasopismo

Format: pdf

Słowa kluczowe: czasopismo, periodyk, Polski Instytut Historyczny w Rzymie, Oskar Halecki, Józef Jasnowski, Leon Koczy, Marian Kukiel, Henryk Paszkiewicz, Walerian Meysztowicz

Język: ang., fr., łac.

Prawa: Polska Akademia Umiejętności

Digitalizacja: Polska Akademia Umiejętności

Lokalizacja oryginału: Polska Akademia Umiejętności

Finansowanie: Fundacja Lanckorońskich, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego